ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ความเป็นมาของวัดของฉัน หรือ วัดของเรา

 

 

 

ความเป็นมาของวัดของฉัน หรือวัดของเรา

You can click to see the English translation. 

 

 ประวัติย่อของพระครูพุทธิพงศานุวัตร

พระ ร.อ.พยับ ปัญญาธโร

อดีต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(พระเทพวรมุนี เสนปัญญาวชิโร ,

ผจล. วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ 

 

 

 

16วัน15คืนเตโชกสิณ -สมาธิในป่าช้าโพนเขวา พ.ศ.2533 มีดนตรีผีปีศาจกล่อมทั้งคืนสุดท้าย

 

 

21วัน20คืนมาธิในป่าช้าสุสานสุขาวดีศรีสะเกษ มีดนตรีป่าช้าบรรเลงกล่อมอยู่2คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เป็นความริเร่ิมมาตั้งแต่หลายปีมาแล้ว  โดยเร่ิมลงประกาศใน เวบไซต์ของเรา  วันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 08.32 น. ขณะนั้น พระร.อ.พยับ เติมใจ(พระพยับ ปัญญาธโร หรือ  พระครูพุทธิพงศานุวัตร) มีอายุ 69 ปี 9 เดือนเศษ ๆ ได้ดำริว่า  น่าจะได้นำธรรมะที่ท่านได้รู้ได้ปฏิบัติมา  มีประสบการณ์มาล้วน ๆ ร่วม 70 ปีแล้ว มาเผยแผ่  เป็นแบบที่มาจากประสบการณ์การปฏิบัติธรรม การวิจัยธรรมะภาคปฏิบัติมาชั่วชีวิตก็ว่าได้ มาเผยแผ่ให้คนทั้งหลายได้ศึกษาได้แนวทางการวิจัยธรรมะเฉพาะตนไปตามแบบแผนในด้านการปฏิบัติจริง และน่าจะเอาเรื่องที่ตนเองมีประสบการณ์มาแล้ว มาบันทึกลงไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่มีการสอน เรียนรู้ของฝ่ายเถรวาท คือพระไทย เขมร พม่าเลย คือ  วิชาปราณ  จึงได้คิดตั้ง วัดของฉัน ขึ้นมา โดยคิดว่าเป็นวัดของทุก ๆ คน เป็นวัดของเรา   เมื่อคุ้นเคยติดปากก็จะได้นึกคำเดียวว่า  วัดของฉัน จะได้ผูกจิตผูกใจคนทั้งหลายให้คิดถึงวัดของฉันตลอด ประกอบกับเป็นเรื่องยุคใหม่ทางการสื่อสารอินเทอเนต วัดแห่งนี้แหละเป็นวัดทางอินเทอเนตแห่งแรกของโลกก็ว่าได้  

  

 

  

 

WBU [world buddhist university] workpoint เป็นประธานแผนกวิจัย นั่งหัวโต๊ะ

 

 

 

 

 

 

แต่การที่เราได้จัดตั้งวัดนี้ขึ้น โดยลงประกาศในอินเทอเนตของเราวันที่ วันที่ 10 พ.ค.2555 นั้น เป็นระยะที่ เราผู้ริเร่ิมตั้งวัดนี้  มีอายุเข้าจวนจะ 70 ปีแล้ว(69ปี 9 เดือนแล้ว) รู้สึกตัวเองว่าจะมีปัญหาด้านความชราภาพ อ่อนแอลง(แต่แท้ที่จริงแม้จะขนาดนั้น แต่เหมือนว่ายังหนุ่มเลย ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงมาตลอดชีวิต อายุ 60 ก็เหมือนอายุ 40))  ในขณะนั้นก็ได้รู้ตัวเองอยู่ว่า  ยังมีสิ่งที่ติดใจ  ไปไม่ตลอดในพุทธปัญญาอยู่  คือยังไม่รู้แจ้งจบจนสิ้นความสงสัยในพุทธธรรม  แต่คิดว่าเอาละ  ได้แค่ไหนก็บอก แจ้ง บันทึกเอาไว้ตามประสบการณ์มาแค่นั้น ...ฉะนั้น  เมื่อได้พูดถึงเรื่องวิชา  6 ประการ  คือ  สมาธิ,  กสิน,  วิปัสนาญาณ,  ปราณ,  ฌาน,  และ  นิพพาน.   จึงพูดไปไม่จบ ติดค้างอยู่ในใจตนเอง  ก็เลยติดค้าง ไม่อาจจะพัฒนาวัดของเราต่อไปได้  จึงหยุดอยู่  หยุดลง   และแล้วพอถึงวันที่ 11-12 เมษายน พุทธศักราช 2558  ท่านได้ตัดสินใจต่อสู้ นั่งสมาธิไป  โดยตั้งใจว่าจะต้องนั่งสมาธิให้ผ่านไปทั้งคืนให้ได้  ขณะนั้นก็อายุได้ 72 ปี 4 เดือน ...ซึ่งนับว่าเป็นผลกรรมจริง ๆ  ที่ทำให้ตัดสินใจสู้  แม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ขอสู้  ก็เลยตัดสินใจสู้  โดยนั่งสมาธิ ร่วมกับญาติโยมที่มาฉลองวันปิดทองหลวงพ่อโตคืนนั้นคับคั่งวัด คับคั่งวิหารหลวงพ่อโต ร่วม 1,000 คนเศษ ๆ  และปรากฎว่าได้ผ่านโลกสมาธิ  เลยไป ถึงโลกนิพพาน   สิ้นข้อสงสัยในพุทธธรรมไปทั้งหมดทั้งสิ้น(รู้สึกตัวเองเช่นนั้น รู้เองแบบปัจจัตตัง คนอื่นไม่รู้ด้วย) ดูภาพนั่งสมาธิ  อยู่ในท่าเดียวนี้ไม่ขยับเขยื้อนเลยไปตลอดคืน 

  

 

 

 

 

 วิมุตติภาวะโลกนิพพาน 11-12  เม.ย.2558

 

 

 

 

 

 

 

มาวันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2562  ผ่านจากวันนั้นมา 4 ปี 2 เดือน จึงได้โอกาส  จัดตั้งวัดอินเทอเนต  พยายามจะให้เป็นวัดอินเทอเนตแห่งแรกของโลก ที่เป็นมาตรฐานทางธรรมะ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า  ที่บัดนี้ ได้พบและจะสามารถอธิบายให้คนทั้งหลายได้รู้ ได้เข้าใจ  อย่างที่ตัวเราเองไม่สงสัยในความรู้แบบเดิมอีีก แบบที่ตั้งวัดของเรามาตอนแรกปีเมื่อ 10 พ.ค. 2555 นั้น  ซึ่งทำไปไม่ตลอดเพราะตัวเองรู้ไม่ตลอดนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อากาสานญฺจายตนฌาน-เนวสญฺญานาสญฺายตนฌาน  ในสวนลำดวน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นี่แหละที่มาของวัดของฉัน วัดของเรา ที่เร่ิมเดินต่อไปอย่างมีความสบายใจ  มั่นใจในแง่ที่ว่า  เรื่องราวที่จะมาเผยแผ่ในวัดของเรา วัดของฉันนี้ เป็นเรื่องราวของสัจธรรมพุทธ ระดับมรรคผล นิพพาน อันผ่านการวิจัย ทดลองปฏิบัติมาอย่างสมบูรณ์แล้ว  หวังให้เกิดประโยชน์จริง ๆ(ไม่ได้คิดโอ้อวดอุตริมนุสธรรม อย่างที่คนบางคน คนห่มเหลืองบางคนว่าออกมา) เพราะนี่คือหลักการของนักวิทยาศาสตร์โลก ท่าน ไอสไตล  ที่ว่าพุทธศาสนาเป้ฯวิทยาศาสตร์ เป็นศาสนาของจักรวาลเลย  คือพิศูจน์ทดลองได้ นั่นเองเป็ฯเรื่องของคนยุคใหม่ ยุคเทกโนโลยี อย่างแท้จริง  และที่หวังจากเทกโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ก็คือ เราไม่ต้องเดินทางไปด้วยเท้าเหมือนยุคพระพุทธองค์ เพียงใช้เทกนิคการสื่อสารนี่เอง ไปได้ทั่วโลก  ทั่วทุกแผ่นดินในชั่วอึดใจนี่เอง การเผยแผ่ธรรมะของวัดของเราจึงสามารถทำไปได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันไม่ยืดยาวเลย  มาลองทำด้วยกันดู วัดของเรา วัดของฉัน  ว่าง ๆ ก็เข้ามาดู  มีแต่ความสบายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรดคลิกต่อไปดูประวัติของผู้สร้างวัดของเรา ต่อไปสู่เรื่อง ความเป็นมาของวัดของเรา

 

  

 

 

 

 

 

 
วัดของฉัน MY TEMPLE

WELLCOME to MY TEMPLE ขอต้อนรับสู่วัดของเรา article
สัญญลักษณ์ของวัดของเราคือ ดอกบัว
ท่านพุทธทาสภิกขุ
พัชรา กอปรทศธรรม
จากดวงใจใฝ่สัจธรรม
วาทะที่บอกทางคนทั้งหลายไปสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.