ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

ท่านพุทธทาสภิกขุ 

 

You can click to see the English translation.  

 

 

 

 

ท่านพุทธทาสเป็นพระที่ชาวโลกรู้จักมากที่สุด

รองจากพระพุทธเจ้า     

ท่านเป็นพระที่ชาวพุทธดั้นด้นมาไต่ถามธรรมฟังธรรมเทศนามากที่สุด

รองจากพระพุทธเจ้า 

 

 โปรดคลิกไปสู่เวบบอร์ดMY TEMPLE วัดของเราเกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปท่านพุทธทาสภิกขุจากทางบ้าน
 
2 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 04:12 น.
 
593 ถ.ราชการรถไฟ1 อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
วันที่ 30 พย. 2552
 
เรียน คุณกิตติศักดิ์
 
เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน ผมขออธิบายที่มาของภาพดังนี้ “ภาพพระผอม หนังหุ้มกระดูกของ
พระอาจารย์มั่น ภูริโต ฝังอยู่ในสมองผมมานาน เมื่อเห็นท่านพุทธทาสทาง TV รูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ผมจึงไม่สนใจ ต่อมา ผมมีโอกาสอ่านหนังสือ “ตามรอยอรหันต์” (ถ้าผิดขอภัย) ของท่านพุทธทาส ผมคิดว่า เป็นวาสนาของผมแล้ว ที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่าน ผมนั่งรถไฟจาก จ.ศรีสะเกษ 1 คืน นั่งรถบัสจากกรุงเทพฯ 1 วัน ถึงสวนโมกข์ไชยา ตอน 16.30น. ผมอยู่ศึกษางาน – ประวัติของท่านครึ่งเดือน ช่วยอาจารย์ไสวหล่อตุ๊กตาที่โรงปันเพื่อแจกเด็กอีกครึ่งเดือน จึงตัดสินใจกลับบ้าน บ่ายของวันที่จะกลับ ผมไปขอถ่ายภาพท่านพุทธทาส ท่านตอบอนุญาติในลำคอว่า “อือ” ตอนนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้โยกเก่าๆใต้ถุนกุฏิของท่าน เป็นกุฏิที่ไม่ตกแต่งให้สวยงามแต่อย่างใด พื้นก็เป็นดินแข็งไม่ปรับให้ราบเรียบ ผมต้องตั้งขาตั้งกล้องอยู่นาน ขณะที่ผมโฟกัสที่หน้าท่าน ก็มีไก่ตัวหนึ่งบินขึ้นมาบโต๊ะ ผมจึงเบนกล้องจับภาพไก่บนโต๊ะร่วมด้วย แล้วท่านพุทธทาสก็ทำสิ่งที่ผมไม่คาดคิด คือท่านวางหนังสือที่กำลังอ่านลง หยิบกระปุกยามาเปิด หว่านข้าวเปลือกในกระปุกลงบนโต๊ะจำนวนหนึ่ง ไก่อีก 2-3 ตัว ก็บินขึ้นมากินข้าวเปลือกบนโต๊ะด้วย แล้วท่านพุทธทาสก็โพสท์ท่าให้ผมถ่ายภาพดังที่เห็น-ไม่ขยับเขยื้อน ท่านทำอย่างรู้มุมกล้องว่า ภาพจะออกมาอย่างนี้ พอผมถ่ายภาพแล้วกราบขอบพระคุณท่าน ท่านจึงเปลี่ยนอิริยาบท หยิบหนังสือมาตบข้าวเปลือกให้กระเด็นออกจากโต๊ะ ไก่บินแตกกระเจิง แล้วท่านก็อ่านหนังสืออย่างสงบ ผ่านมาเกือบ 20 ปี ผมยังตื้นตันใจกับเหตุการณ์นั้นอยู่ ท่านพุทธทาสเป็นพระที่ชาวโลกรู้จักมากที่สุดรองจากพระพุทธเจ้า ท่านเป็นพระที่ชาวพุทธดั้นด้นมาไต่ถามธรรมฟังธรรมเทศนามากที่สุดรองจากพระพุทธเจ้า แต่ท่านเมตตากับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกขนาดนี้ ท่านมีเมตตาจิตเกินกว่าจะพรรณานายิ่งนัก”
ภาพถ่ายเมื่อ 28 มีนาคม 2534 ที่สวนโมกข์ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี
 
ขอแสดงความนับถือ
นาย อาษา เจียรจิโรจน์
 
 
 
 
 วัดของฉัน MY TEMPLE

WELLCOME to MY TEMPLE ขอต้อนรับสู่วัดของเรา
สัญญลักษณ์ของวัดของเราคือ ดอกบัว
พัชรา กอปรทศธรรม
จากดวงใจใฝ่สัจธรรม
ความเป็นมาของวัดของฉัน หรือ วัดของเรา
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสุดยอดคำสอนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.