ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
สอบไล่ได้เกินคะแนนเต็ม อดีตนักเรียนห้องKing226รร.เตรียมอุดมศึกษา

 

ประวัติพิเศษ สุดยอดคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อดีตนักเรียนห้อง KING 226 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา [พญาไท กทม.]

 

 

 

จบม.6 สอบไล่ได้เกินคะแนนเต็ม

 

 

 

 

 ในปีสุดท้ายนั้น ผมสอบไล่ วิชาวรรณคดีอังกฤษษ [English literature] ได้เกินคะแนนเต็ม คือได้ 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งต้องนับว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่ายอดคนเก่งใดใด เพราะ การสอบไล่ได้เกินคะแนนเต็มย่อมเป็นปรากฎการณ์ที่ประหลาดหาได้ยากยิ่งในโลก....

  • จากดีเล่ม 23

หมายเหตุ  อธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อย  อาจารย์ผู้สอนวิชา วรรณคดีอังกฤษ(English Literature)  คืออาจารย์สถิตย์ โพพิพัฒน์  เดิมท่านสอนอยู่โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิด ที่ศรีสะเกษ จึงได้สอนที่รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  ที่ท่านให้คะแนนเป็นพิเศษนั้น ใช่ว่ามีความสนิทใกล้ชิด หรืออะไรเลย  น่าจะเป็นการพิจารณามาทั้งปี ที่ท่านได้สอนวิชานี้มาทั้งปี และเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้มีอารมณ์จิตใจ ความเข้าใจลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน ในการศึกษาวิชาวรรณคดี  น่าให้รางวัลพิเศษ  ท่านก็เลย เขียนให้คะแนน 20+1  ซึ่งอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์บุญชิต พรหมวาที   ได้นำมาประกาศให้นักเรียนทั้งห้องทราบพร้อม ๆ กัน เมื่อประกาศคะแนน นายพยับ เติมใจ  ท่านออกยิ้ม ๆ  และดูเหมือนว่าไม่เต็มเสียงนักว่า  พยับ  เขาได้คะแนนพิเศษนะ  ได้ 21คะแนน เกินคะแนนเต็ม อาจารย์สถิตให้ไว้ว่า   20+1 = 21  

 

 

 

 

 

 

 
ความเป็นมาของวัดของฉันหรือวัดของเรา

พูดถึงตัวเอง[1] เชิงการแนะนำตรงไปตรงมาในเฟสบุ๊ค เมื่อ พ.ค.- มิ.ย. 2562
พูดถึงตัวเอง[2] เชิงการแนะนำตรงไปตรงมาในเฟสบุ๊ค เมื่อ 4 มี.ค. 2563
ข่าวดีจาก MY TEMPLE วัดของฉัน
เกี่ยวกับสถานะการทำงานปัจจุบัน ของ Phayap Panyatharo
เรื่องราวที่ได้ผ่านมานานแล้ว เหลืออยู่แต่ความทรงจำ
เขียนนิยายธรรมะจากจินตนาการลึกซึ้งในอดีตชาติCopyright © 2010 All Rights Reserved.