ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความเป็นมาก่อนเถิด article

 ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร    

 

HOW WILL the WORLD 

pass through WUHAN virus

This evil Virus ?

 

 

 

 

 

To our world that is facing the great disease of death The Vu virus cut corona today. So there is a question of how the world and the people of this world Will be able to get through this dangerous virus? The answer to this question is cleanliness. Spread it clean all over the world. Keep the whole world clean and clean without all filth. And at the same time making this world clean and spotless Clean Chase away all the filth of your heart, clean your heart, each and every person in this world When the hearts of the whole world have been cleansed and clean without any filth This is the way to overcome all diseases and diseases. And the benefits that are far exceeding The victory of each person wins all suffering in the human heart. In all people's lives Which is the external and internal matter of the whole world And outside, within our hearts The heart of our own And lead to true happiness in the world of nirvana Of the Lord Buddha

 

 

 

 

 

 

 

 

สู่โลกเราที่กำลังเผชิญมหาโรคภัยแห่งความตาย ไวรัสวูหั่นโคโรน่าอยู่วันนี้ จึงมีคำถามว่าทำอย่างไรโลกเราและประชาชนพลโลกนี้ จักสามารถผ่านพ้นไวรัสอันตรายนี้ไปได้? คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือ ความสะอาด จงแผ่ขยายวงความสะอาดนี้ออกไปให้ทั่วทุกมุมโลก จงทำโลกทั้งโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกไปทั้งสิ้น และควบคู่พร้อม ๆ กันกับการทำโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกนี้ ก็จงทำความสะอาด ไล่ความสกปรกทั้งสิ้นออกไปจากดวงใจของท่านเอง ทำดวงใจของตน คนแต่ละคนทั้งหมดในโลกนี้ให้สะอาดเถิด เมื่อดวงใจของคนทั้งโลกถูกชำระจนสะอาดไร้ความสกปรกแล้ว นี่แหละวิถีทางเอาชนะโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงทุกโรคภัยไข้เจ็บ และผลประโยชน์ที่มากล้ำเกินกล่าวก็คือ ชัยชนะของคนแต่ละคนเอาชัยชนะทุกข์ทั้งปวงในดวงใจมนุษย์ ในชีวิตคนทั้งหลาย ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกและภายในของโลกทั้งโลก และภายนอกภายในดวงใจของเราทั้งหลาย ดวงใจของคนเราเอง และนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงในโลกนิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 

 

 

 จากเฟส 

Phayap Panyatharo อยู่กับ ขอเข้านิพพาน ชาตินี้

 

 

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม ทำความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลชั้นสูงสุด article
หลักธรรมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่คนทั้งหลายพบเผชิญอยู่ ซ่อนความหมายสูงสุดของโลกนิพพาน ชนะโควิด ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์ article
คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา article
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน article
The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19 article
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
ปัญหาเรื่องศพผู้ตายจากไวรัสโควิด-19 เผาเถิด article
ปัญหาเรื่องศพผู้ตายจากไวรัสโควิด-19 เผาเถิด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.