ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

Phayap Panyatharo

 

 

Doing a Covid-19 as a Great Friend in accordance with the Buddhist Truth

 

 

 

  

 


Is a good opportunity in the world When Covid-19 came to rule the world, humans need to evade in solitude for at least 14 days to survive. 14 Today it is possible for humans to learn solitude. Which leads to a new world Which was guided by the Lord Buddha In which the new world is a world of peace Enough world A peaceful and fair world Only plan each person's 14 days To be a world of solitude

 

I mean Each of us around the world Separated yourself from other people or the second man to be alone for 14 days. Plan to eat enough food Being in a place where possible That does not need to eat with the second person and always meditate By always trying to keep our own soul within our own body Meaning that our souls must also be in a state of solitude And trying to do is Let our souls stay in our breath. Our breath will be our new home for 14 days.

 

  

 

 

Manage our breath thoroughly. To enter and exit our body regularly And should practice for a long breath to sail down to the end. Try to do as I have said for 3-7 days. Your body will not be restless anymore. Sleep happily. Continue to manage solitude like this.

 

You will like it more and more when your concentration is reached to the tougher level. That may lead you outside the path of solitude Please be warned that danger is not to get lost in this solitude. Fight to lead yourself with your breath to walk on the path of solitude.

 

And the last day on our 14-day plan. You will find a new world. You will come to know David. 19 Not afraid of it any more. Which is the implication that Not afraid of death anymore because because you will have a new friend Death is your friend forever.

 

 

 

 

 

This is how our life ends.

 

 

 

 

 

According to the guidance of the Lord Buddha Entering the world of Nirvana A world of sufficiency and long lasting peace. I myself have tested these recommendations first, and I have recommended them with good intentions to the world. Please do not miss. Try this. Kovid-19 gives the opportunity to prove the truth of Buddhism. Life that is everlasting happiness

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำโควิด-19 เป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

เป็นโอกาศดีของโลกแล้วสิ เมื่อโควิด-19มาครอบครองโลกแล้วมนุษย์จำเป็นต้องหลบหลีกไปเร้นในสภาวะสันโดษ อย่างน้อย 14 วันจึงจะรอดไปได้ 14วันนี้แหละที่มนุษย์น่าจะได้มาเรียนรู้สัจธรรมความสันโดษ อันนำไปสู่โลกใหม่ ที่ชี้นำทางมาโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโลกใหม่นั้นเป็นโลกแห่งความสงบ โลกที่เพียงพอ โลกที่สันติและเป็นธรรม เพียงแต่วางแผน 14 วันของแต่ละคน ให้เป็นโลกแห่งสันโดษให้จงได้

 

ข้าพเจ้าหมายถึง เราแต่ละคนทั่วโลก แยกตนเองออกไปไกลจากคนอื่นหรือบุรุษที่ 2 ไปอยู่คนเดียวให้ได้ตลอด 14 วันนี้ วางแผนเรื่องการกินอาหารให้พอเพียง การอยู่ในสถานที่ที่เป็นได้ ที่ไม่ต้องไปเสพสังวาสกับคนที่ 2 และหมั่นทำสมาธิตลอดเวลา โดยพยายามให้จิตวิญญาณของเราเองอยู่ภายในร่างกายของเราเองตลอด หมายความว่าจิตวิญญาณของเรานั้นแหละก็ต้องอยู่ในสถานะของความสันโดษเช่นเดียวกัน และที่พยายามทำให้ได้ก็คือ ให้จิตวิญญาณของเราอยู่ในลมหายใจของเรา ลมหายใจของเรานั้นจะเป็นบ้านใหม่ของเราตลอด 14 วัน บริหารลมหายใจของเราให้สะอาด ให้เข้าและออกในร่างกายของเราอย่างสม่ำเสมอ และควรฝึกให้ลมหายใจยาวแล่นลงไปถึงสุด ๆ พยายามไปอย่างที่บอกมานี้สัก 3-7 วัน ร่างกายของท่านจะไม่กระสับกระส่ายอีกต่อไป จงนอนพักผ่อนอย่างมีความสุข

 

บริหารความสันโดษเช่นนี้แหละต่อไป ท่านจะชอบมันยิ่งขึ้น ๆ เมื่อสมาธิของท่านถึงระดับกร้าวแกร่ง ที่อาจจะนำท่านไปนอกทางแห่งความสันโดษ ซึ่งขอเตือนไว้เลยว่า อันตราย อย่าได้หลงออกไปนอกทางสันโดษนี้ จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจของท่านเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ในวันตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่ ท่านจะได้รู้จักกับโควิด 19 ไม่กลัวมันอีกต่อไป ซึ่งนั่นคือนัยยะที่ว่า ไม่กลัวความตายอีกต่อไปนั่นเอง อันเนื่องจาก เพราะท่านจะได้มหามิตรคนใหม่คือ ความตายเป็นมิตรของท่านตลอดไป

 

   

 

ชีวิตเราก็จบลงเท่านี้

 

 

 

 

 

ตามคำชี้นำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าสู่โลกนิพพาน โลกแห่งความเพียงพอและสันติตลอดกาลนาน. ข้าพเจ้าเองได้เทสต์ทดลองสิ่งที่แนะนำมานี้ก่อนแล้วจึงได้แนะนำมาด้วยความหวังดีต่อคนทั้งโลก โปรดอย่าพลาด ลองไปทำตามนี้เถิด โควิด-19เปิดโอกาสให้พิศูจน์สัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ชีวิตที่มีความสุขอมตะแล้วเลยทีเดียว

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ความจริงยุคใหม่การปฏิบัติงานการอาชีพประจำวันนั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถบรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดได้
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม article
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.