ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1.Ω, bir nömrəli söz: Wuhan virusu, dünya bu dəhşətli virusu necə keçəcək? Həqiqəti və təmizliyi bil Əvvəlcə çirkli ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้

 13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน,

13. Azərbaycan-Azərbaycan,

Ω, bir nömrəli söz: Wuhan virusu, dünya bu dəhşətli virusu necə keçəcək? Həqiqəti və təmizliyi bil Əvvəlcə çirkli

วาทะที่ 1. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ

 

 

 

 

 

Wuhan virusu, dünya bu dəhşətli virusdan necə keçəcək?

DÜNYA WUHAN virusundan bu pis virusu necə keçəcək?

Böyük ölüm xəstəliyi ilə üzləşən dünyaya. Wu virusu bu gün tacını kəsdi.

Yəni bunu necə edəcəyimiz, dünyamızın və bu dünya xalqının bir sualı var Bu təhlükəli virusdan keçə biləcəksinizmi?

Bu sualın cavabı təmizlikdir.Bu dairəni dünyanın hər tərəfinə genişləndirin. Bütün dünyanı təmiz və bütün çirklərdən azad et.

 Və eyni zamanda dünyanı təmiz və bu çirklərdən azad etmək Sonra təmizləyin Bütün çirkləri öz ürəyinizdən çıxarın, dünyadakı hər insan üçün qəlbinizi təmizləyin. Bütün dünyanın qəlbləri təmizlənib təmizlənmədikdə Bütün xəstəliklərə, bütün xəstəliklərə qalib gəlməyin yolu budur.

 Faydaları son dərəcə böyükdür. Hər bir insanın qələbəsi insan qəlbində qələbə və əzab gətirir. İnsanların həyatında Hansı ki, bütün dünyanın xarici və daxili məsələsidir Və xaricində ürəyimizin içində Öz ürəyimiz

Nirvana dünyasında əsl xoşbəxtliyə aparın Lord Buddanın

• Phayap Panyatharo mərhələsindən bu həyatın Nirvanasına girmək istəyi ilə qalın.

30 Yanvar 2020 saat 00:26

 

∞∞∞∞∞
13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

2..วาทะที่ 2.Ω 2-ci söz, Wuhan virusu bu müasir dünyanın çirkabından qaynaqlanır. Təmizlik, təmizlik yalnız təmizlənə bilər. Və bu, Nirvanaya aparan yoldur Təmizlik
3..วาทะที่ 3.Ω Üçüncü söz: Dünya 14 gün ərzində Cowit-19-dan qaçmalı və təklikdə hərəkət etməlidir. Və yeni bir dünyaya çatmaq Cowit 19 ilə
4..วาทะที่ 4..Die vierde woord .. Wen die virus, die virus, die COVI-19. Die wêreld oorwin en Nirvana binnegekom deur die waarheid van die son te verlig.
5..วาทะที่ 5.Əməliyyatlar həyata keçirərək COVID-19 müharibəsi ilə mübarizə aparın Təcrübə olan bir karyera
6..วาทะที่ 6..COVID-19-dan ölüləri dəfn etmək üçün kifayət qədər ərazi problemi Sanxaranın həyatını anlayın və yandırın.
9..Sayı 9. Evlərimizin hər biri bir məbəddir. Dünyada yeni məbədlər meydana gələcək. Dünya Yolun Dövrünə gəldi.Onda əzablara qalib gələn nəcib bir ins
10..วาทะที่ 10..Yetərlilik iqtisadiyyatı və artıqlıq bu Covid-19 dövründə dünya əhalisinə kömək edir.
12..วาทะที่ 12..İnsanlara bütün həyat və varlıqların məhv olması və çürüməsi həqiqətini xatırladan COVID 19'un doqquzuncu sözüdür, hətta sonsuz k
32..วาทะที่ 32..Mother's grace พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34..COVID dövründə bu gün Hindistana və dünya insanlarına. Böyük çay Qanqasından qalxın.
38..วาทะที่ 38. Ölümcül koronavirus insan aləmini çox yeyir. Dünyanın özü sona çatmaq üzrədir. Ruhunuzu barışığa, yalnızlığa və barışa aparı
39..วาทะที่ 39..Bu gün İngiltərədəki yeni COVID cinsi, həqiqətin son sınağıdır. Həyatınızın daxili hissəsində, boş, sakit ürəyinizdə özün
41..วาทะที่ 41 สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.Çin Yeni ili üçün 12 Fevral 2021
43..วาทะที่ 43.Sevgililər günü üçün
44..วาทะที่ 4..Yaşlı olduğunuzdan və ya bu gün COVID səbəbiylə ölmədən əvvəl.
50..วาทะที่ 50. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51. จันทร์เต็มดวงบ่งบอกดวงจิตผ่องแผ้ว1551-ci kəlmə. 15. aylıq ay qəməri ayı. Hər şeyə təmiz bir ürək deyir Budur Nirvana dünyası Bu qəlbimizdə doğuldu d<
52..วาทะที่ 52 แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่ 53..Özünüzü fəth edin, həyat müharibəsində qazanmağın yolu.
54..วาทะที่ 54 ..Rupang Bhikkave Anatta Baxın, rahiblər, görüntü cansızdır Phrakhru Worathamkanarak'ın cənazəsinə Wang Hin Bölgəsinin dekanı, Sisaket
55..วาทะที่ 55.. 55-ci çıxış ..Myanmar çevriliş xuntası səbrin həqiqətini unudur. Myanma demokratiyasını məhv edin Torpaq olmayacaq
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Uşaqlar günü bu gün başlayır Düz içəri girin, dövrə vurmayın bütün ömrün mümkün qədər uzağa getməsi üçün bu d&
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..ปัญหามุสลิม Müsəlmanlar, Müsəlman Dünyası Problemləri
69..วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565Makha Bucha Günü, bütün dünyada bütün bəşəriyyət üçün vacib bir gün, təxminən 16 fevral 2022-ci il
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน Rus-Ukrayna müharibəsinə
75..อริยสัจธรรมข้อที่ 1 ทุกข์ Soylu Həqiqət №1 Əzab
76..อริยสัจธรรมข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ Əzabın 2-ci Soylu Həqiqəti, əzabın səbəbi 1, Yalnız əzabın səbəbini bilmək əzabın səbəbini məhv etmək Bu sad
77..อริยสัจธรรมข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ Üçüncü Soylu Həqiqət: Dukkha Nirodha Əzabın dayandırılması 1. Nirodha
79.. The 4 Noble Truths, 4 manuscripts for translations of 64 world languages, complete the 4 Truths, Samutaib, Nirodha, the Path. 79..อริยสัจธรรม 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
93 Tailand müsəlmanları İslam kitablarını bütün yalanlar kimi başa düşmürlər. yalnız qul kimi ölümə xəyanət Bu gün Taylandda İslam o qədər sCopyright © 2010 All Rights Reserved.