ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1.. an uimhir is mó focal: víreas Wuhan, conas a rithfidh an domhan an víreas uafásach seo? Faigh eolas ar an bhfírinne agus ar an nglaineacht Mar sin salach ar dtús

 

 21.Ireland-ไอร์แลนด์, 

21.Ireland-Ireland,

Ω, an uimhir is mó focal: víreas Wuhan, conas a rithfidh an domhan an víreas uafásach seo? Faigh eolas ar an bhfírinne agus ar an nglaineacht Mar sin salach ar dtús

วาทะที่ 1. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ

 

 

 

 

 

Víreas Wuhan, conas a rachaidh an domhan tríd an víreas uafásach seo?

CONAS a rachaidh an DOMHAN trí víreas WUHAN An víreas olc seo?

Don domhan atá os comhair galar mór an bháis. Ghearr víreas Wu an corónach inniu.

Mar sin tá ceist ann conas é seo a dhéanamh, ár ndomhan agus muintir an domhain seo An mbeidh tú in ann dul tríd an víreas contúirteach seo?

Is é glaineacht an freagra ar an gceist seo. Leathnaigh an ciorcal seo chuig gach cearn den domhan. Déan an domhan ar fad glan agus saor ó gach filíocht.

 Agus ag an am céanna an domhan a dhéanamh glan agus saor ón bhfile seo Ansin glan Bain gach filíocht as do chroí féin, glan do chroí, gach duine ar domhan. Nuair a bheidh croíthe an domhain uile glanta agus neamhghlan Seo an bealach chun gach galar, gach galar, a shárú.

 Agus tá na buntáistí thar a bheith mór. Tugann bua gach duine bua agus fulaingt i gcroí an duine. I saol daoine Cé acu ábhar seachtrach agus inmheánach an domhain uile Agus lasmuigh inár gcroí Ár gcroí féin

Agus mar thoradh air go mbeidh sonas fíor i ndomhan Nirvana As an Tiarna Búda

• Ó chéim Phayap Panyatharo, fan le hiarraidh dul isteach i Nirvana an tsaoil seo.

30 Eanáir 2020 ag 00:26

 

∞∞∞∞∞
21.Ireland-ไอร์แลนด์-ไอริช

2..วาทะที่ 2. Ω 2ú focal, tagann víreas Wuhan ó fhilíocht an domhain nua-aimseartha seo. Ní féidir glaineacht, glaineacht amháin a ghlanadh. Agus is é sin an cosán go dtí an cosán go Nirvana Gla
3..วาทะที่ 3.Ω An 3ú focal: Caithfidh an domhan éalú ón Cowit-19 ar feadh 14 lá agus caithfidh sé gníomhú go sollúnta. Agus domhan nua a bhaint amach Téigh in aithne ar Cowit 19 mar a chara Ag treor&#
4..วาทะที่ 4..An ceathrú focal .. Buaigh an víreas, an víreas, an COVI-19. Conquered an domhan agus isteach Nirvana trí fhírinne na gréine a shoilsiú.
5..วาทะที่ 5.Troid cogadh COVID-19 trí oibríochtaí a dhéanamh Gairme ar cleachtas é
6..วาทะที่ 6..An fhadhb nach bhfuil dóthain talún ag adhlacadh na marbh ó COVID-19 Tuiscint a fháil ar shaol sankhara agus é a dhó.
9..Uimhir 9. Is teampall gach ceann dár dtithe. Beidh teampaill nua ar siúl ar fud an domhain. Tá an domhan tagtha go Ré an Chosáin. Tá duine uasal ann a sháraigh an fhulaingt cheana féin.เอาบ้านเป็นวัดทั่วโลก
10..วาทะที่ 10..Cuidíonn geilleagar leordhóthanachta agus barrachas le daonra an domhain sa ré Covid-19 seo.
12..วาทะที่ 12..Is é an naoú focal de COVID 19 é ba chóir a mheabhrú do dhaoine fírinne fhothrach agus lobhadh an tsaoil agus na ndaoine go léir, ní haon eisceacht í fiú na cruinne gan teorainn.
32..วาทะที่ 32..Mother's grace พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34..Don India agus do mhuintir an domhain inniu in aois COVID. Tar suas ón Abhainn Mhór Ganga. Chun na hIndia agus an domhain Ré mharfach COVID an lae inniu Tar suas ó Abhainn Mór Ganga.
38..วาทะที่ 38..Tá an coronavirus marfach ag caitheamh go leor ar shaol an duine. Tá an domhan féin ag teacht chun deiridh. Treoraigh d’anam chun síochána, solláis, agus síochána. Nigh an intinn le glanadh agus b
39..วาทะที่ 39..Is é an cine nua de COVID i Sasana inniu tástáil deiridh na fírinne. Rialú tú féin sa chuid istigh de do shaol, i do chroí folamh, socair.
41..วาทะที่ 41 สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.Don Bhliain Nua Síneach, 12 Feabhra, 2021
43..วาทะที่ 43.Le haghaidh lá an Valentine
44..วาทะที่ 44..Sula bhfaighidh tú bás seanaoise nó mar gheall ar COVID inniu.
44..วาทะที่ 44..Sula bhfaighidh tú bás seanaoise nó mar gheall ar COVID inniu.
50..วาทะที่ 50. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51. Ba mhaith liom an geasa, Owat, Patimokkha a mhíniú mar seo a leanas:จันทร์เต็มดวงบ่งบอกดวงจิตผ่องแผ้ว15
52..วาทะที่ 52 แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่ 53..Conquer tú féin, an bealach chun cogadh na beatha a bhuachan.
54..วาทะที่ 54..Rupang Bhikkave Anatta Féach, manaigh, íomhá gan anam Chun sochraid Phrakhru Worathamkanarak Déan Dúiche Wang Hin, Sisaket
55..วาทะที่ 55..An 55ú óráid..Ta dearmad ar an junta coup Maenmar fírinne na foighne. daonlathas Mhaenmar a scriosadh Ní bheidh aon talamh ann
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..ปัญหามุสลิม Muslims, Fadhbanna Domhanda Muslim
69..วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก Lá Makha Bucha, lá tábhachtach don chine daonna ar fud an domhain, timpeall 16 Feabhra, 2022
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน Go dtí an cogadh Rúis-Úcráinis
75..อริยสัจธรรมข้อที่ 1 ทุกข์ Fírinne Noble Uimh. 1 Ag fulaingt
76..อริยสัจธรรมข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ An 2ú Noble Fírinne na bhFulaingt, cúis na fulaingthe 1, Gan fhios agam ach cúis na fulaingthe scrios cúis na fulaingte Níl ann ach an deireadh
77..อริยสัจธรรมข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ An Tríú Noble Fírinne: Dukkha Niroda Deireadh leis an bhfulaingt 1. Niroda
79.. The 4 Noble Truths, 4 manuscripts for translations of 64 world languages, complete the 4 Truths, Samutaib, Nirodha, the Path. 79..อริยสัจธรรม 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
93 Ní thuigeann Moslamaigh na Téalainne na scrioptúir Ioslamacha mar bréaga go léir. ach amháin mar sclábhaí betrayal chun báis Inniu, tá an oiread sin botúin déanta ag Ioslam sa Téalainn goCopyright © 2010 All Rights Reserved.