ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้นภาค 1
bulletภาค 2
bulletภาค 3
bulletภาค 4
bulletภาค 5
bulletภาค 6
bulletภาค 7
bulletภาค 8
bulletภาค 9
bulletภาค 10
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletดี เล่มที่ 45
bulletดี เล่มที่ 46
bulletดี เล่มที่ 47
bulletดี เล่มที่ 48
bulletดี เล่มที่ 49
bulletดี เล่มที่ 50
bulletดี เล่มที่ 51
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ศึกษาจากแนวคิดบทวิเคราะห์พร้อมหลักวิชาการรอบด้านและบทสรุปที่แจ่มแจ้ง
 
 
นายแพทย์ท่านนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน(ประธาน)แดงอีสานบน6จังหวัด บนเวทีแดงเพื่อประชาธิปไตย คืนวันที่ 23 ม.ค.2554 ซึ่งมีประชาชนมาร่วมชุมนุมจำนวนมากมหาศาล พอ ๆ กับการชุมนุมก่อนล้อมปราบปรามประชาชน 19 พ.ค.2553  มาวันนี้ พวกเขาพูดตรงกันว่า  ความยุติธรรมและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย พอ ๆ กับการจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้น ต้องได้มาด้วยการต่อสู้ ยืนหยัดอย่างไม่ท้อถอย  และด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกชนชั้น  เพราะประชาธิปไตยเป็นของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ทุกลัทธินิกายศาสนา ทุกระบบวัฒนธรรม สำนักข่าว DNN [Democrat News Network] รายงานข่าวผ่านโทรทัศน์เอเซียอัพเดท  มีข้อสังเกตว่าที่ช่อง 11 มีรายการนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พูดชี้แจงเรื่องนโยบายกลางปีของรัฐบาล ที่ต้องใช้เงินถึง 1 แสนล้านบาท รวมถึงนโยบายชั่งไข่ขายด้วย
 
 
 
 
 
ศึกษาประชาธิปไตยไทย
คัดสรรบทวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยก่อนและหลัง 19 กันยายน 2549 เกี่ยวกับประชาธิปไตยไทย
 
 
สารบาญ
 
6.    อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสมควรแล้ว 
7.    ปัญหามุสลิมไทย
8.    รัฐบาลอภิสิทธิ์-สุเทพ-เปรมเป็นศัตรูกับสื่ออย่างไม่เป็นธรรม สื่อทุกชนิดต่างเอาตัวรอด
9.   10ธ.ค.วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแด่ปวงชนชาวไทย 

10.  ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเมืองไทย ในการเลือกตั้ง 23 ธ.ค.2550
11.  ผลการเลือกตั้งเป็นเจตนารมณ์ของอีสาน บทวิเคราะห์นักวิชาการตำหนิประชาชนอีสาน
12.  บันทึกประเทศไทย ชนกลุ่มใดที่บังอาจขวางเส้นทางพระราชดำเนิน ม๊อบพธม.(สนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์)บังอาจแต่ลอยนวลไม่มีใครเอาผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง

           ชมหน้า 1 ที่เก็บไว้
จากเฟสบุ๊ค Phayap Panyatharo - My temple

ศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องเดียวกันหรือเปล่า?? แนวคิดจากวันออกพรรษา วันเทโวโรหนะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
จิตวิทยาการรบ สมมติฐานใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.