ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)

กลุ่มวารสารต้านนิติราษฎร์

วารสารศาสตร์ ต้านเขาทำไม เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย   
นิติราษฎร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์อย่างไร ในเมื่อธรรมศาสตร์สอนประชาธิปไตย ใครไม่ใช่ธรรมศาสตร์กันแน่ 

ในทัศนะของผม เห็นว่ากลุ่มนิติราษฎร์ มองกว้างขวางและครบองค์รวมมากทีเดียว   เขาไม่ได้มองแค่ ม.112 นะครับ  แต่มองว่า ม.112 มีความเกี่ยวข้องไปถึงปัญหาอะไร ไกลไหน ๆ  อะไร  องค์กรหรือสถาบันใดด้วย .......ประเด็นคือ  องค์รวมของระบบยุติธรรมไทยเรานี้ ควรจะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เป็นธรรมขึ้น   โดยให้สอดคล้องระบอบของประชาธิปไตย ซึ่งโดยนัยะนี้  แม้ ม.112 มีความชัดเจนในลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อการบังคับใช้มีปัญหา  ก็ย่อมต้องมีการพิจารณาโดยการเชื่อมโยงไปยังองค์รวมทั้งหมดของปัญหา และอาจจะมีการแก้ไขให้รับกับองค์รวมได้  

 

สิ่งที่ผมเห็นว่าตรงประเด็นของนิติราษฎร์ก็คือ  สถาบันศาลไทย  ยังอาจสามารถใช้เป็นเครื่องมือของเผด็จการได้อยู่  เนื่องเพราะขาดการเชื่อมโยงไปถึงประชาชน   ทุกวันนี้ระบบยุติธรรมไทยเป็นอิสระอย่างมากมายจนกลายเป็นสถาบันอำนาจสูงสุดทีปราศจากการตรวจสอบโดยสิ้นเชิง  เป็นอำนาจเผด็จการสูงสุด .... ตามหลักอำนาจทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย  ทุกอำนาจจะต้องอยู่ใต้การตรวจสอบของประชาชนได้  .......โดยหลักการ  อำนาจเป็นของประชาชน....ประชาชนเป็นนาย......ข้าราชการ หรือสถาบันบริหารทั้งหมด ต้องอยู่ใต้การตรวจสอบของประชาชนผู้เป็นนายได้ ...... เหมือนนายนั่นแหละครับ ตรวจสอบได้ทุกอย่าง ....   แต่โดยสถานะการณ์ทุกวันนี้   เรามีสถาบันนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา   นี่ก็อยู่ใต้การตรวจสอบของประชาชนเต็ม ๆ  เนื่องเพราะไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง    อำนาจบริหารหรืออำนาจการจัดการประเทศก็เช่นเดียวกัน เป็นอำนาจที่ได้มาโดยประชาชน  อยู่ใต้การตรวจสอบของประชาชน   เพราะโดยระบบรัฐสภานั้นทำให้รัฐบาลจำต้องบริหารไปตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ประชาชน  และยังต้องเสนอนโยบายที่ถูกใจประชาชนอีกด้วยเป็นเรื่องการควบคุมที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน   

 

แต่ถ้าเรามองอำนาจอีกอำนาจหนึ่ง  ซึ่งทางรัฐธรรมนูญเราจำเป็นต้องกำหนดไว้เสมอ  เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตย  ก็ให้เป็น 1 ในอำนาจสูงสุดทั้ง 3 เพื่อให้สอดคล้องความหมายในแง่การถ่วงดุลอำนาจทั้ง 3 เอง คือ นิติบัญญัติ  บริหาร  และ ตุลาการ     แต่จริง ๆ แล้ว  เหตุใดจึงไม่มีการระวังเลยว่า มีอำนาจตุลาการนี้แหละ  ที่รอดปลอดไปจากการตรวจสอบของประชาชนโดยสิ้นเชิง   และในประเด็นของเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย ที่ต้องการให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างอำนาจทั้ง 3 อย่างจำเป็น   แต่กลับปรากฎว่าไม่มีอำนาจใดจะทัดทาน ต่อรอง หรือถ่วงดุลอำนาจตุลาการได้เลย    นี่คือสภาพที่เป็นอยู่ของอำนาจตุลาการขณะนี้ 

 

นั่นคือ   ความไม่เป็นธรรม     ที่รัฐธรรมนูญปล่อยให้มีอำนาจสูงสุดเกิดขึ้แต่เพียงอำนาจเดียว   คืออำนาจตุลาการซึ่งโดยพฤตินัย   เป็นอำนาจที่สูงสุดเพียงอำนาจเดียวขณะนี้   เพราะขาดอำนาจการถ่วงดุลจากนิติบัญญัติ  และบริหาร  และจากการตรวจสอบของประชาชน   ........โดยสิ้นเชิง    จนกระทั่งมีกฎหมายระบุเอาโทษต่อผู้ที่วิจารณ์การตัดสินความของอำนาจตุลาการอีกด้วย  .........   แต่ในที่สุด กาลเวลาก็ได้พิศูจน์ ในด้านความเชื่อในคุณธรรมของผู้พิพากษา   ก็เชื่อถือไม่ได้  เพราะเขาก็คือคน ๆ หนึ่ง  ผู้มีกิเลส  นั่นเอง    ฉะนั้นทำให้ประเทศไทยกลายพันธ์ทางตุลาการไปเป็น  ตุลาการภิวัฒน์.... จนถึงตุลาการศาลสถิตศรีธนญชัยเผด็จการไป  นั่นคือรูปธรรมของสองมาตรฐานเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ในวงการตุลาการไทย ......มาจนถึงทุกวันนี้

ดังจะเห็นว่าฝ่ายเผด็จการไทยระยะหลัง ๆ มานี้ สามารถครอบงำอำนาจสูงสุดนี้ ....โดยลับโดยทุจริต  ไม่ปรากฎต่อสายตาประชาชน  จนสามารถล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยได้ถึง 2 รัฐบาล   ......(ล้มนายสมัคร สุนทรเวช นรม.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้างว่าการทำรายการอาหารทางโทรทัศน์....ไม่ผิดกฎหมายแต่เอาผิดจากผิดพจนานุกรมจนได้   ประเด็น  ..ล้มพรรค.เพื่อเอาสมชาย วงษ์สวัสดิ์ออกจากตำแหน่งนรม.คนต่อมา ......และยังสามารถคุ้มครองป้องกันพรรคประชาธิปัตย์ให้รอดจากการ ถูกล้มพรรค...โดยอ้างว่าคดีหมดอายุความ  อายุความ 15 วัน   ซึ่งเป็นการอ้างอย่างกล้าหาญในการบิดเบือนเรื่องราว อย่างหมิ่นแคลนประชาชนอย่างยิ่ง.....)      นั่นเป็นความไม่เป็นธรรม  .......เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากถึงความอยุติธรรมของสถาบันยุติธรรมไทย และเป็นสิ่งที่ไม่พึงบังเกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตย   และย่อมจะมีการเรียกร้อง   เอาคืน   จากการกระทำทุจริตเช่นนั้น  ....  อย่างมีเจตนาทุจริต.....

 

 

ในขณะนี้  ฝ่ายตุลาการกำลังจะใช้อำนาจยับยั้งรัฐบาลของประชาชน ไม่ให้สามารถดำเนินนโยบายการบริหารอันชอบธรรมของรัฐบาล กล่าวคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เร่งการบริหารงานด่วนเพื่อประชาชนเรื่องการป้องกันน้ำท่วม.....รวมถึงผลอันจะเกิดทางเศรษฐกิจแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างตรงสถานก รณ์ ถูกกาลถูกสมัย   ........  กรณี พรก. 4 ฉบับ  ที่ทางศาลรัฐธรรมนูญรับจากพรรคฝ่ายค้าน.....ที่ค้านทุกเรื่อง..ไว้พิจารณา   .....มีอำนาจได้อย่างไรไม่ทราบ.....ที่จะอาจยับยั้งการบริหารตามนโยบายที่ให้ไว้แด่ประชาชน และล้มล้างรัฐบาลของประชาชนได้   (รัฐธรรมนูญ 2550 ของคณะรัฐประหารสนธิ บุณยรัตกลิน เขียนเอาไว้ ให้อำนาจไว้เช่นนี้....) ......  นี่คืออำนาจที่เลยเถิดเกินจะถ่วงดุลได้  (ซึ่งจำเป็นต้องพูดถึงและแก้ไขเสีย)  .......... การที่เห็นกันชัดเจนอยู่เช่นนี้ ว่า อำนาจตุลาการ   เป็นอำนาจสูงสุดเกินที่อำนาจอื่นถ่วงดุลได้  และขาดการตรวจสอบจากประชาชนอย่างสิ้นเชิง   และนั่นเป็นเหตุของความผิดพลาดอย่างมหันต์ โดยได้กลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการมาได้ระยะหนึ่ง ก่อความเลวทรามมาระยะหนึ่งจนถึงบัดนี้   และโดยหลักการประชาธิปไตย  คนย่อมเชื่อถือไม่ได้  ฉะนั้นคนผู้บริหาร  ผู้จัดการเรื่องสำคัญ อำนาจสำคัญ ๆ  จะต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ....ถ้าปล่อย...กิเลสก็จะครอบงำเขา.....ฉะนั้นคนผู้อยู่ในอำนาจจะต้องยอมรับการตรวจสอบของประชาชน    

 

คณะนิติราษฎร์ ได้พูดถึงประเด็นสำคัญ ๆ เช่นนี้ไว้หมดแหละครับ   .....  แต่ก็มีพวกคับแคบเพราะไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย เช่น ฝ่ายทหาร ....ที่ออกมาพูด ให้เตรียมปฏิวัติ รัฐประหาร(พล.อ.ทหารนอกราชการนายนั้น กับนายสนธิ ลิ้มทองกุลเจ้าเก่า) แสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งปฏิเสธอย่างแรงต่อแนวคิดสร้างสรรค์ของคณะนิติราษฎร์   ..........  (ที่จริงทหารไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์การเมือง ....... แต่ที่พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พูดครั้งแรก ที่ว่าให้คณะนิติราษฎร์หนีไปอยู่ต่างประเทศเสีย  ประเทศไทยไม่ต้อนรับนั้น  ....และล่าสุด วันสองวันมานี้ .....ให้หยุดคณะราษฎร์...หยุดการเคลื่อนไหวลงเสียทันที...... เสมือนพูดสั่งการต่อรัฐบาลด้วยซ้ำ   ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง  ....(คนที่จะพดคำเหล่านี้ไม่ควรเป็น ผบ.ทบ. ควรเป็นรัฐบาลเผด็จการัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง   แต่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตย  ก็เลยไม่จำเป็นต้องพูด.......เลยให้ผบ.ทบ.สั่งการเอากับรัฐบาลว่าให้หยุดคณะราษฎร์)   เพราะทหารเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐบาล....ตามระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบไหน ๆ  .....นั่นแสดงถึงการหลงตัวในอำนาจที่เคยมีมา........เช่นเดียวกับ ผบ.ทบ.คนก่อน  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา   ที่ออกความเห็นว่ารัฐบาลสมัคร ควรลาออก  และไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน คราวพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาล  และยึดสนามบินนานาชาติ ......   

 

ซึ่งความไม่ถูกต้องเหล่านี้  จำเป็นต้องมีผู้เข้าใจ  ผู้รู้ ให้การศึกษาแก่ประชาชน  แก่คนที่ไม่รู้ให้รู้   หรือที่เรียกว่า   ให้  ตาสว่างขึ้นทั้งแผ่นดินนั่นแหละครับ  

 

ฉะนั้น   ถ้าคุณจะให้หยุดคณะราษฎร์  แล้วก็แปลว่าหยุดการอบรม ให้ความรู้เชิงความเห็นทางสร้างสรรค์ แก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง  ...........   ทุกวันนี้ มีประชาชนส่วนหนึ่ง (รวมทั้งพวกสื่อสายหลัก..ข้าราชการพวกหนึ่ง...รวมทั้ง ผบ.ทบ. หลายยุคมา)  ที่ยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลย  ......เมื่ออยากเป็นประชาธิปไตย  ก็ต้องให้มีการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้  .....และเปิดเสรี  ตามที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับรับรองไว้ .....เพื่อประโยชน์ทางการตกผลึกทางความคิดขึ้น   เพื่อประโยชน์แด่ชาติและสถาบันอย่างแท้จริง   คุณทหารก็เพียงอยู่เฉย ๆ  รอฟังรัฐบาลพูดดีกว่า อย่าชิงพูดแทนรัฐบาล  อยากให้ดูทหารประชาธิปไตยอย่างทหารสหรัฐอเมริกานะครับ     ....   และเร็ว ๆ  นี้ก็คอยดูทหารพม่า    ทำท่าจะไปในระบอบประชาธิปไตยไกลกว่าทหารไทยเสียแล้ว  

  • ดร.ฆิกเมฆ  สุวรรณเมฆินทร์
    8 ก.พ.2555/10.25 น.รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.