ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja

http://www.facebook.comphayap panyatharo
facebook.com Phayap Panyatharo
ไปที่รายงานเฟสบุคของผม 

TO WEBBOARD ครับ.....ไปสู่เวบบอร์ด   

 

Magha Puja มาฆบูชา


Phayap Panyatharo At that time, it was about 9 months after Buddha enlightened in the world while Buddha was young, His age was 35 years old. It was wonderful that whoever, before Him, heard Him, His teaching, all could attain Arahantship rapidly, just a min...ute after His end of speech. At that time there had 1,250 super Arahants, who attained the 6 Abhinyas. These Arahants heard by their tippasote of Abhinyas so they all went to meet by no date before Buddha. And after this meeting, there came a great change in the world.
*-From Facebook.com
 
 
 ในเวลานั้น มันเป็นเวลาเพียง 9 เดือนหลังจากพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้ายังทรงเยาวชันษาอยู่ ทรงมีพระชนมายุ 35 ปีเท่านั้นเอง มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตรงที่ว่า เมื่อใครก็ตาม มาอยู่ต่อหน้าพุทธองค์ รับฟังคำสอนของพระองค์แล้ว ก็จะสามารถบรรลุอรหัตผลได้อย่างฉับพลัน แค่เพียงพระองค์ตรัสจบลงชั่วอึดใจเท่านั้น ในขณะนั้น ได้มีพระอรหันต์ชั้นพิเศษอยู่ 1,250 รูป ซึ่งล้วนสำเร็จอภิญญา 6 พระอรหันต์เหล่านี้สามารถได้ยินโดยทิพย์โสตแห่งอภิญญา ดังนั้นทุกองค์จึงสามารถไปประชุมกันต่อหน้าพุทธองค์ได้โดยไม่มีการนัดหมาย และภายหลังการประชุมครั้งนี้ ผลก็คือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มโหฬารขึ้นในโลก
 

 

จากรัฐบาลเด็กทรราชมาถึง หล่อดีเลย์ เชิญตั้งสมญาฝ่ายค้าน

 
 
 

 
 
 
 
 
แด่ วันเด็กและวันครู
 
 
จากเฟสบุ๊ค
Phayap Panyatharo
 
Children day passed. Teacher day passed. I would like to say a little about the past in an important point. That is; many people in the world has not passed the past away normally because of some fright in their heart. They fear for the future. They imagine a rather bad things waiting for them and their society in the future. They fear for war which expected to be the last war that destroy all human races. I think if we know 'how to' for the future we need not fear. The fear for the future derives from an absorb with the old 'how to', and you think to use the old 'how to' for the future, that is impossible. Because the truth is; the past has its own 'how to', the present has its own 'how to', and the future also has its own 'how to'. If the people know well about these 'how to', life could be free from fear. And this is what I would like to say for the children day and the teacher day. 'How to' should be a new believe, a new Dhamma. Learn 'how to' quick.
 
 
วันเด็กได้ผ่านไป วันครูก็ได้ผ่านไปแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกล่าวอะไรบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับอดีต ในประเด็นสำคัญ นั่นคือ ยังมีประชาชนในโลกจำนวนไม่น้อยไม่สามารถจะให้อดีตผ่านไปได้ตามควรที่จะเป็น เพราะเหตุที่มีความกลัวบางชนิดอยู่ในดวงใจของพวกเขา พวกเขากลัวอนาคต พวกเขามีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่วร้ายรอคอยพวกเขาและสังคมพวกเขาอยู่ในอนาคต พวกเขากลัวสงครามจะเกิด เป็นสงครามครั้งสุดท้ายอย่างใหญ่จนกระทั่งทำลายเผ่าพันธ์มนุษย์ทุกเชื้อชาติให้สิ้นไป ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าคนเรารู้วิธีที่ 'ควรทำอย่างไร' กับอนาคต พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอนาคตอีกต่อไป ความกลัวต่ออนาคตนั้นมาจากการปักใจเชื่ออยู่กับวิธี 'ควรทำอย่างไร' แบบเก่า ๆ และคิดว่าจะนำวิธี 'ควรทำอย่างไร' แบบเก่า ๆ มาใช้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะความจริงก็คือ อดีตมีวิธี 'ควรทำอย่างไร' ของอดีต ปัจจุบันมีวิธี 'ควรทำอย่างไร' ของปัจจุบัน และอนาคตก็มีวิธีของตนเองที่ 'ควรทำอย่างไร' กับอนาคต ถ้าประชาชนได้รู้กันอย่างดีเกี่ยวกับวิธี 'ควรทำอย่างไร' เหล่านี้แล้ว ชีวิตก็สามารถเป็นอิสระได้จากความกลัว และนี่แหละที่ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวในวันเด็กและวันครูปีนี้ ว่าวิธี 'ควรทำอย่างไร' นี้ควรเป็นความเชื่อแห่งศาสนาใหม่และธรรมะข้อใหม่ จงเร่งเรียนรู้เรื่อง 'ควรทำอย่างไร' โดยเร็ว
 
 
 
 


คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
ยุคการเมืองอนารยธรรม 

บทวิเคราะห์ที่รายงานผลงานความคิด งานวิจัยผสมผสานสรรพวิชาของสังคมรอบด้าน ตั้งแต่มีรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 เป็นต้นมา ถึงวันที่นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม กับ นปช.แดงทั้งแผ่นดินร่วมมือกันยื่นฟ้องศาลโลก เมื่อ 31 มกราคม 2554
รวมบทวิเคราะห์จากหน้า 1 ของเวบไซต์
 
 

 WAR IN THAILAND 

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.