ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย

ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย

1.  ภาพเดิมที่อัปยศ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ขณะกำลังฟังคำตัดสินของ ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551  ให้ปลดออกจากตำแหน่ง ซึ่งต่อมาในเร็ววันนี้เอง ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ สารภาพว่าได้ตัดสินไปอย่างผิดพลาด......ซึ่งเป็นคำสารภาพว่าได้ทำผิดไปแล้ว อันเป็นเหตุเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างยิ่งใหญ่  แล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับผิดชอบ....ด้วยการลาออกไป เป็นอันดับแรก.....แล้วมีการพิพากษา ตลก.รธน.ชุดนี้ฐานปฏิบัติหน้าที่อย่างเลินเล่อ หรือประมาทอันเป็นเหตุเสียหายแก่บุคคลอื่นและประเทศชาติอย่างร้ายแรง...โทษที่ลงไปจะต้องเป็นสถานหนักด้วยเหตุที่เป็นเจ้าหน้าที่เองทำผิดหน้าที่เอง.....ผู้มีหน้าที่ดูแลความยุติธรรมตามกฎหมาย แต่ละเมิดกฎหมายเสียเองเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศชาติไปทั่วโลก

กรณี ม.68 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ พูดว่า ....กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เป็นไปตามมาตรา 68 หรือไม่นั้น กว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติรับคำร้องใช้เวลาถกเถียงกันนานถึง 2 ชั่วโมงกว่า ตอนแรกถ้าไม่รับ สบาย ถ้ารับ เป็นเรื่อง แต่ก็กัดฟันรับไว้ก่อน เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ไต่สวนและไม่มีไรก็จบ แต่ยอมรับว่าบางครั้งศาลก็ทำงานชุ่ยเกินไป สังเกตได้ว่าช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับก็ด่าคนรับทันที ไม่เห็นว่าจะด่าคนยื่น พอศาลอาญารับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นฟ้องแกนนำ นปช.กลับด่าคนยื่น นี่คือสองมาตรฐานชัดเจน.......

ตลก.รธน.พูดไปนอกเรื่อง...........ตนเองก็รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์รับเรื่อง .........เพราะเหตุผลที่คุณอ้างนั้น  ไม่เป็นเหตุให้รับเรื่อง.........แต่เมื่ออ้างเหตุใดก็ตาม โดยที่ไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่อง.....แล้วรับเรื่องเอาไว้   นั้นย่อมบ่งบอกถึงการลุแก่อำนาจ หลงอำนาจ และได้กระทำผิดไปอีกข้อหนึ่ง  คือรับเรื่องเอาไว้โดยพละการ โดยที่ตนไม่มีอำนาจที่จะรับ  มีความผิดฐานกระทำการโดยพละการโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายรับรองไว้ให้กระทำ เป็นการทำเกินบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ........เจ้าหน้าที่รัฐเองทำผิดรัฐธรรมนูญเอง  จึงต้องมีโทษแรงกว่าคนธรรมดากระทำผิด ศาลรัฐธรรมนูญทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเอง  ก็อัปยศ  จะมีค่ามีศักดิ์ศรีควรแก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างไร?

กรณีม.68 นี้ ตลก.รธน.ยังทำความผิดซ้ำอีกหลายครั้ง โดยเจตนา.......  ซึ่งแสดงถึงการไม่สำนึกในความผิดของตนเลยแม้แต่น้อย .....ย่อมเพิ่มโทษไปอีกหลายเท่าตัว

ประชาชนจึงถามว่า  ใครจะลงโทษ ตลก.รธน. ถ้าไม่ใช่พวกเขา ?

 

2. ภาพข้างต้น ภาพอัปยศนี้มีความหมายอะไรเป็นที่น่าสนใจพิเศษ ?
มีความหมายถึง  อหังการแห่งคน 9 คนบนบัลลังก์นั้นอย่างไร  นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศ  และเป็นประมุขแห่งอธิปไตยฝ่ายบริหาร ซึ่งย่อมมีศักดิ์และสิทธิแห่งอำนาจที่เสมอภาคพอกับอีก 2 อำนาจ คือ นิติบัญญัติ และตุลาการ  การมาของนายกสมัคร จึงมีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นคนของประชาชน ประชาชนส่วนมากอนุญาตให้นายสมัครขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร   ส่วนคน 9 คน คือ ตลก.รธน.นั้น เป็นใคร ? มาจากไหน ?   

ประชาชนส่วนที่ห่างไกลประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็เพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่า  พวกเขามาจาก สนธิ บุณยรัตนกลิน มุสลิมชั่วร้าย ที่ได้เป็นหัวหน้ารัฐประหาร 19 ก.ย.2549 มาอย่างไร ก็ยังเป็นความลับอยู่.....    นั่นคือที่มา อันปราศจากศักดิ์และสิทธิ์ที่ต่ำต้อยด้อยไม่อาจเทียบเทียมกับผู้นำฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติได้   แต่ในภาพ  คน 9 คนนั้น สามารถมีอำนาจสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรี ที่มาจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย พ้นจากตำแหน่งได้  ....  แล้วในภายหลังบัดนี้ ยังกล้าบอกด้วยว่าตนได้ตัดสินผิดพลาดไปจริงแต่ไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างใดเลย....... นี่คือ อหังการของตุลาการทั้ง 9 ของศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง

พวกเขากล้ารับเรื่องที่เสนอให้ยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ถึง 2 ครั้ง 2 คราว โดยไม่คำนึงหลักการแบ่งหน้าที่ของอำนาจทั้ง 3 ...อันขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา 68 วรรคสอง รธน.50 อย่างชัดเจน อย่างชัดแจ้ง .......หมายความว่า  ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น  แต่พวกเขาก็กล้าทำเช่นนั้น  และกระทำมากกว่า 2 ครั้งไปแล้ว ......นั่นคือความอหังการของคนทั้ง 9 คน บนบัลลังก์  ที่ปรากฎในภาพนี้

อหังการหมายความว่า  หลงในตัวกูของกู  นึกว่าตัวกูยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน   กูจะตัดสินความใครใต้แผ่นดินนี้อย่างไรก็ได้ เพราะกูใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้..........(สนใจโปรดอ่าน พุทธสาสนา ของคณะธรรมทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวกูของกู โดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

นั่นแหละย่อมนำมาซึ่งหายนะแด่ผู้หลงในตัวตน และคณะตลก.รธน.  ผู้อหังการ อยู่ขณะนี้ก็หาพ้นไปจากกฎแห่งธรรมชาตินี้ไม่  

เพราะประชาชน เจ้าของอำนาจที่แท้จริง ตามหลักการที่กำหนดว่า  อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย  ทุกหมู่เหล่า  เขาได้สัมผัสกับความอหังการนี้แล้ว   และมองว่าเหล่าชนผู้อหังการทั้ง 9 ได้กระทำการไปตามอำเภอใจโดยไม่ได้เคารพและเกรงกลัวกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ตนเองมีหน้าที่ต้องเคารพและเกรงกลัวกฎหมาย แต่ก็กระทำผิดกฎหมายเสียเองอย่างซึ่ง ๆ หน้า  และทั้งไม่คำนึงศีลธรรมในสังคมเสียเลย  .......นอกจากนั้น พวกเขาดูเหมือนว่าจะมองด้วยสายตาอันหยามเหยียดปวงชนชาวไทย เจ้าของอำนาจสูงสุดของแผ่นดิน...ว่าเป็นเพียงพลเมืองโง่ๆ ไร้การศึกษา จะทำอะไรได้..... นี่เป็นความอยุติธรรมไปอย่างสุด ๆ ในแผ่นดินของเสรีชน ...เป็นการสุดที่คนทั้งแผ่นดินจะทนทานกับความอหังการของคนทั้ง 9 คนต่อไปอีกได้แล้ว   

 

3.   เราได้เห็นมาในประวัติศาสตร์มนุษย์นี่เอง ว่าเดิมอำนาจทั้งหมดรวมอยู่ในคน ๆ เดียว ดังกรณีตัวอย่างโป๊ปสามารถสั่งกษัตริย์ในยุโรปอย่างไรก็ได้ โดยอ้างว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ทางอิสลามก็อ้างเช่นเดียวกัน คนสองฝ่ายนี้จึงสามารถสั่งการกษัตริย์และประชาชนพวกของตนทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง เช่นในที่นี้ก็คือ สั่งให้ทำสงคราม โดยความหมายว่าจงไปฆ่าศัตรู ผู้ทรยศต่อพระเจ้าให้ราบเรียบไปจากแผ่นดินของพระเจ้า ก็เกิดสงคราม 300 ปี ระหว่างรัฐคริสต์ กับรัฐอิสลาม อันเป็นประวัติศาสตร์สงครามที่ยิ่งใหญ่ของโลกมนุษย์ ท่านเห็นแล้วยังว่าการที่อำนาจอยู่ในมือคน ๆ เดียวนั้นเป็นอันตรายอย่างไร แต่ในที่นี้ เราจะมาพิเคราะห์อย่างรอบคอบสักหน่อยเกี่ยวกับราชาธิปไตย ของประเทศไทยในอดีต ในอดีตราชาธิปไตยไทย กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดก็จริง แต่กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นชาวพุทธ์ ซึ่งในคำ ๆนี้ เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อกษัตริย์ไทยทรงเป็นชาวพุทธนั้นก็หมายความว่ากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม   อย่างเช่นรัชกาลปัจจุบันทรงตรัสในวันครองราชว่า เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ซึ่งหมายถึงทศพิธราชธรรมนี้เอง มี 10 ประการ และได้มีคำอธิบายกษัตริย์พุทธกับการปกครองไว้อย่างสมเหตุผล สมกับความเป็นจริง ดังนี้คือ
ธรรมะข้อ 1.ทาน
หมายถึง พระราชทานพัสดุสิ่งของ หรือปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงค์ชีวิต แก่ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ แก่พระราชวงศานุวงค์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามสมควรแก่ฐานะ.
ธรรมะข้อ 2.ศีล
หมายถึง การทรงศีล หรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการ กาย วาจา ให้สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา พระองค์ทรงมีพระราชศัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จออกทรงผนวช เพื่อทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย.
ธรรมะข้อ 3.บริจาค
หมายถึง การพระองค์พระราชบริจาคไทยธรรม หรือสิ่งของที่พระราชทานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่พระราชวงศานุวงค์ และทูลข้าละอองธุลีพระบาท ตามฐานะที่ราชการฉลองพระเดชพระคุณ รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต.
ธรรมะข้อ 4.อาชวะ
หมายถึง ความซื่อตรง ทรงมีพระราชอัฌชาสัย อันประกอบด้วยความซื่อตรง ดำรงในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง ไม่ทรงคิดลวง ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม.
ธรรมะข้อ 5.มัททวะ
หมายถึง ความอ่อนโยน ทรงมีพระราชอัฌชาสัยอ่อนโยน ไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือนในบางอย่าง ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้าถูกต้องดีชอบก็ทรงอนุโมทนา และปฎิบัติตาม ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น.
ธรรมะข้อ 6.ตบะ
หมายถึง ความเพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลสมาทาน ระวังบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพื่อจะกำจัดบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ ไม่ตั้งอยู่ในพระสันดาน.
ธรรมะข้อ 7.อักโกธะ
หมายถึง ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัย มิใช่เหตุที่ควรโกรธ แม้มีเหตุที่ให้ทรงพระพิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระงับไป ด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอ ไม่ทรงปรารถนาจะก่อภัย ก่อเวรแก่ผู้ใด.
ธรรมะข้อ 8.อวิหิงสา
หมายถึง ความไม่เบียดบียน ด้วยทรงมีพระราชอัฌชาสัยกอปรด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใดแม้กระทั้งสัตว์ ไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎร์ ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำ.
ธรรมะข้อ 9.ขันติ
หมายถึง ความอดทน ทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติ มีความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน เช่น อดทนต่อทุกข์ อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกาย และทรงมีพระขันติเมตตากรุณาธิคุณ งดโทษผู้มีความประมาท กระทำผิดล่วงพระอาญา และควรจะลงราชทัณฑ์ แต่ก็ทรงระงับด้วยความอดทนไว้ได้.
ธรรมะข้อ 10.อวิโรธนะ
หมายถึง ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง และดำรงพระอาการไม่ยินดี ยินร้าย ต่ออำนาจคติทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่ง คือความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณี ทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง.
 
ในฐานะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินความในนามของพระมหากษัตริย์ ท่านจึงควรมาตรวจสอบทศพิธราชธรรมของท่าน แล้วตัดสินความให้แด่ตนเองดูว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่ ?

 

4.    #  มาร์ค สุเทพ เข้ารับข้อหาสั่งฆ่าคนตายแล้ว ธาริตคาดส่งสำนวนฟ้องได้ภายใน 1 เดือน .....DNN 14 พ.ค.2556 11:43:04

                    #  อำนวยยัน 312 สส.สว.ไม่แจงศาลรธน.ก่อนครบ 15วันพรุ่งนี้พร้อมเดินหน้าแก้รธน......DNN 14 พ.ค.2556 14:25:21

                  #  พท.มีมติเอกฉันท์ส่งยุรนันท์ลงสส.ดอนเมือง เจ้าตัวมั่นใจเดินหน้าสานต่องาน.....DNN 14 พ.ค.2556 16:28:19 

 

ฆิกเมฆ
14 พ.ค.2556  17:40:10
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.