ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)

นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้ 

 บทแทรกที่ 1   

รัฐธรรมนูญเถื่อน(รัฐธรรมนูญโจร) พ.ศ.2550  มีความบกพร่องเป็นอันมาก  เนื่องเพราะเขียนขึ้นอย่างสุกเอาเผากิน มีลักษณะสนองต่อระบอบเผด็จการ  ไม่ตรงไปตามหลักรัฐศาสตร์  และอ้างหลักรัฐศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง  ตัวอย่างเช่น 

1.   ไม่ได้ระบุถึงหลักการขององค์กรอิสระ ตามมาตรา 204 - มาตรา 258  ว่าเป็นองค์กรที่มาจากเจ้าของอำนาจอธิปไตย(คือประชาชน)อย่างไร  มีความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของอำนาจอธิปไตย(คือประชาชน) อย่างไร

2.  กรณีศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 204 - 217)  ได้ทำการตัดสินคดีที่สำคัญยิ่ง เป็นผลให้มีการถอดถอนนายกรัฐมนตรี 2 คนจากตำแหน่ง ยุบพรรคการเมือง 4 พรรคการเมืองอย่างง่ายดาย  เป็นองค์กรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานและหรือตัดสินความไปโดยกฎหมาย ตามมาตรา 138(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (เพราะยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายนี้ มาบังคับใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลพิจารณาไปอย่างไม่มีกฎหมาย...อันเป็นการขัดทั้งหลักการรัฐศาสตร์และหลักการนิติศาสตร์ ในหลักรัฐศาสตร์นั้นหมายถึงการพิจารณาไปตามการอนุมัติแนวทางพิจารณาโดยประชาชน(หากผ่านสภาผู้แทนราษฎร)  อันจะแสดงถึงการเชื่อมโยงกับประชาชน ในระดับหนึ่ง  แต่ได้ปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีพรบ.นี้ใช้เป็นแนวทางพิจารณาตัดสินความเลย  แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังจะอาศัยสถานะอันไม่ชอบนี้ ทำการตัดสินคดีที่เสี่ยงต่อการต่อต้านคัดค้านของคนทั้งแผ่นดินต่อไปอีกคดีหนึ่ง คือคดีถวิล เปลี่ยนศรี .....

3.   องค์กร ปปช.   (ตามมาตรา 246-251) จำนวน 9 คน  ไม่มีความเสมอในมาตรฐานของหน้าที่  โดยข้อเท็จจริงมีกรรมการ 6 คน ที่ไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ปฏิบัติหน้าที่  จึงมีความลักลั่นในสถานะบุคคล  มองจากหลักรัฐศาสตร์องค์กรหรือหลักรัฐประศาสนศาสตร์แล้วแท้จริงเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง  ไม่สมควรจะได้ชื่อว่า ปปช.หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4.   กล่าวมาเป็นตัวอย่าง  มีอีกหลายกรณีในรธน.2550 นี้ที่เขียนขึ้นอย่างอ้างหลักรัฐศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง  เช่น ในเรื่ององค์กรอิสระ อ้างไม่ถูกหลักการ ก็เลยบัญญัติองค์กรมากมายหลายองค์กร ทั้ง ๆ ที่แท้จริงควรมีอยู่เพียง 2 องค์กรเท่านั้นเอง คือ  กกต.  กับ องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ก็ถือว่าบัญญัติขึ้นมาโดยขัดหลักรัฐศาสตร์ว่าด้วยพรรคการเมือง และการเลือกตั้งโดยการเสนอนโยบายให้หลายหลาก...ทันยุคทันสมัย เพื่อการพิจารณาเลือกของประชาชนได้หลายหลาก ทันยุคทันสมัย .....  เป็นต้น (น่าดู กรณีนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตลก.รธน.  มีเหตุผลที่คัดค้านไม่อนุมัติหลักการกู้เงิน 2 ล้าน ล. บาท ว่า รัฐบาลควรไปทำถนนลูกรังให้ทั่วประเทศก่อนดีกว่า  นั่นเป็นการสร้างหนี้สินมหาศาลแก่ประเทศ ลูกหลานต้องแบกรับภาระหนี้ไปเป็นศตวรรษ...ดูว่านโยบาย ตลก.รธน.เช่นนี้ มีประชาชนคนไหนรับได้บ้าง?...และดูว่าคนระดับนี้...เหมาะสมแก่การนั่งตรงนั้นอย่างไร   มิลากประเทศถอยหลังไปสู่ยุคไดโนเสาหรือ?)    

5.   ในเมื่อ รัฐธรรมนูญ 2550 เป็นรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจร  เมื่อมีองค์กรอิสระ  ก็พลอยเถื่อนไปด้วย นั่นคือขาดความชอบธรรมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่แรกแล้ว  ...และการพิจารณาไปตามรธน.เถื่อนที่อ้างหลักการรัฐศาสตร์ไม่ถูกต้องเลย จะเป็นเหตุให้เกิดการลุกฮือต่อต้านของประชาชน ขนาดใหญ่   ก็ควรจะพิจารณาตนเอง   ลดบทบาทลงเสีย   

  • สุไหงปาดี ชินะกุล
    24 เม.ย.2557  23.30.23 น. 

 

บทแทรกที่ 2

ท่านอ้างเสมอว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจร ถ้าเช่นนั้นท่านปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจร ไปทำไม ?  ท่านก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจรไปด้วย มิใช่หรือ?   ฉะนั้น ท่านเหมือนเกลียดตัวกินไข่  เมื่อได้ประโยชน์ก็สรรเสริญ  เมื่อไม่ได้ประโยชน์ก็ด่าว่ารัฐธรรมนูญเถื่อนรัฐธรรมนูญโจร ...?

 

นั่นเป็นคำถามที่บ่งบอกวิสัยที่คับแคบ ไร้เหตุผลอย่างยิ่ง

 

ก็เวลานั้น คุณเอากองกำลัง กองทหารทั้งกองทัพ มี สนธิ บุณยรัตนกลิน(ปลดยศ พล.อ.แล้ว) ที่คุมกองกำลังอาวุธทับดิน...ทับน้ำ...ทับลม....ทั้ง3กองทับมาปลดจี้เราให้ออกไป  มึงไม่ออกไปกูจะเป่าขมองมึงให้ดับดิ้นลงเดี๋ยวนี้ (ถ้าคุณไม่ไป คุณคิดหรือว่ามันจะไม่เป่าขมองคุณ)   ตั้ง คมช.แล้วร่างกฎเถื่อนนี้ขึ้นมา.....คมช.มันก็เลือกเอาคนของมันทั้งนั้น ไปสุมหัวกันที่สนามม้า  มีนายมีชัย ฤชุพียธุ์ ที่ว่าเก่งกฎหมายนั่นแหละมาเขียนกติกาโจรขึ้นมา  แล้วประกาศออกไปทั่วราชอาณาจักรว่า บัดนี้ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกองค์กร ทุกส่วนราชการงานเมือง    ถือปฏิบัติตามกฎใหม่นี้ ....ก็นี่แหละรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ...รัฐธรรมนูญเถื่อน  รัฐธรรมนูญโจร 

 

ไม่เคยดูหนังโรมันยุคเรืองอำนาจบ้างหรือไร ?   นับตั้งแต่ยุคพระเยซู แห่งศาสนาคริสต์  มา   เวลาโรมันแผ่อาณาจักรไปในดินแดนต่าง ๆ จนได้เป็นเจ้าโลก  โรมันก็จะต้อนเอาชะเลยศึกมาด้วย  ที่เป็นนักรบนักสู้หรือระดับพระราชา ก็เอามาขังไว้ในกรง ใต้ฐานโคลีเซียม คือสนามกีฬาขนาดยักษ์  รอการกำจัดให้สิ้นเสี้ยนหนามไปอย่างแยบยล   ก็นัดประชาชนมาดูกีฬา ชาวโรมันยุคนั้นโปรดปรานการกีฬาเป็นชีวิต และมีวีรบุรุษเกิดจากสนามกีฬานี้ไม่เคยขาด   เอานักรบเชลยเหล่านี้แหละออกมาสู้กันเองบ้าง  สู้กับสิงโตบ้าง  เสือบ้าง โดยกติกาของโรมัน(กติกาที่ชะเลยเสียเปรียบทุกประตู ทางรอดยาก  ก็เพราะเขาเจตนาเอามาประหารนั่นเอง) แต่ที่พิเศษ คือ ให้สู้กับวีรบุรุษนักรบโรมัน .......  ถ้ารอดก็รอด  ไม่รอดก็ตาย .........บังเอิญมียุคหนึ่ง ที่เป็นศึกอาฆาตแค้นผสมเรื่องรักพิสวาทอันลึกซึ้ง ในระบอบกษัตริย์โรมันเอง        ชะเลยที่จับมาได้วางแผนแก้แค้นกษัตริย์โรมมาอย่างดี .....  และยอมรับเงื่อนไข กติกาทุกอย่างที่โรมกำหนดให้อย่างได้เปรียบ  ......  ในความจริง เขาต้องเป็นนักรบที่ซุ่มฝึกฝีมือมาอย่างดีแน่นอน จึงสามารถผ่านแดนรถศึก  ผ่านแดนสิงโตไปได้ ...เขาปล่อยสิงโตขึ้นมากลางสนาม อย่างไม่รู้ตัว สิงหโตกระโดดเข้าฮุบเหยื่อแต่เหยื่อล้มตัวลงทันพร้อมสอดปลายดาบเข้าหว่างท้องมัน ๆ ตกลงมาตุ๊บ  ตายไปทีละตัว ๆ (เวลาสิงโตจะปฏิบัติการ มันจะกระโดดสูงก่อน  นักรบก็เตรียมแผนมา ก็ล้มตัวลง เอาดาบสอดเข้าท้องมัน เท่านั้นเองมันก็ตกลงมาตายหมด...)   ......... แล้วสู้กับยอดทหารรสุดโหดของโรมัน 4 คน แต่ละคนถืออาวุธคนละอย่าง น่าจะรอดยากจริง ๆ(ที่ผมเสียวมาก ๆ ก็คือลูกตุ้มเหล็กมีสายโซ่ยาว  มันแกว่ง ๆ หมุนรอบตัว จนกลายเป็นกงจักร  แล้วมันก็ปล่อยออกมา  ..ใจหาย...พระเอกเอาดาบรับพอเหมาะพอดียังกับการแสดง ลูกตุ้มก็หมุนรอบดาบ แทนที่จะหมุนรอบคอเหยื่อ  ดึงมาเบา ๆ เอามีดสั้นแทงสวนไป นักรบลูกตุ้มก็ดับชีพ...เฮอ!!  สนุก เพราะฝ่ายที่เราเชียร์ชนะ)    แต่ วีรบุรุษที่แท้จริงก็รอดได้  จนกษัตริย์ ต้องลงสู่สนามเอง   .....  แสร้งวำตนเป็นนักรบที่จิตใจสูง  ทำเป็นว่าใจดี ใจเป็นธรรม  ปากประกาศถึงความชื่นชมคู่ต่อสู้ ว่าเก่งจริง  ขอจับมือด้วย (เพื่อหลอกประชาชนให้ชื่นชมตน)  ตอนนี้รู้กันแล้วนะครับว่าใครเป็นใคร ที่แท้ก็ปลอมมาแก้แค้นและชิงคนรักผู้สูงศักดิ์คืน นั่นเอง       ปากก็หลอกลวงว่า เราจะสู้กันอย่างยุติธรรมในสนามแห่งเกียรติยศ  แล้วพอเผลอก็เสียบมีดสั้นลงที่โคนแขนขวาของคู่ต่อสู้ ....  เพียงตัดกำลังคู่ต่อสู้ลงไม่เจตนาให้ตายขณะนั้น   .....  แล้วสู้กัน  ในสายตาประชาชนก็มองเห็นความเป็นธรรม .......และแล้ววีรบุรุษชนะ  แผนตัดกำลังเกือบหวุดหวิดสำเร็จ   ....แต่  แพ้      พอล้มลงกลางดิน  ยกหอกสูง ...ประชาชนก็ร้อง  ฆ่ามัน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ   เพราะเขามองความยุติธรรมในสนามการต่อสู้ ....โดยฝีมือล้วน ๆ  ..... ไม่ได้มองว่าใครเป็นใคร....คุณคิดว่าอย่างไร  ถ้าคนไทยก็คงคิดว่า เมตตามัน อย่าฆ่ามันเลย.....แต่นักรบเขาไม่คิดอย่างนั้น  ถ้ารักชีวิตจะลงสู่สนามรบได้อย่างไร (เหมือนนายสุเทพ เทือกสุบรรณขณะนี้แหละครับ เมื่อคุณรักจะเป็ฯกบฏคุณก็ทำไป  แต่คุณต้องรับผลของมันอย่างหน้าชื่นตาบาน)    ฉะนั้น คำสั่งประชาชน   ฆ่ามัน ๆ ๆ ๆ ๆ   จึงได้รับการสนอง   และคนขี้ขลาดกลัวตายจึงไม่มีโอกาสอยู่ต่อไป      

 

ก็เหมือน  คมช. 2549 นี่แหละครับ  เขียนรัฐธรรมนูญเอาเอง  กำหนดกติกาเอาเอง  หวังว่าใชข้มาตรการเอาเปรียบทุกอย่าง  เอากองทัพทั้งกองทัพไปปิดล้อมบังคับประชาชนให้ลงคะแนนให้อมาตย์   ก็จะชนะการเลือกตั้ง ...... โดยได้รับคำสรรเสริญว่าชนะโดยความเป็นธรรม    แต่ชนะไหมครับ   ?     

มันแพ้ราบเรียบเลย 

มันก็ไม่ยอมยังไงล่ะครับ   ไม่ยอมมาจนถึงขณะนี้   พวกมันไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งสำเร็จ 

กกต.เถื่อน  ...............

ก็ดูว่าจะทานพลังประชาชนได้อย่างไร ?  เพราะยุคนี้ ไม่ใช่โรมัน  แต่ยุคประชาธิปไตย 

ยอดเยี่ยม ยิ่งยง 
26 เม.ย.2557 10.30.30 น.

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :-

บทแทรกที่ 3 บทสรุป

 

 

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.