ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)

 

นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้

 บทแทรกที่ 3  บทสรุป

 

มีข้อเท็จจริงจากวงการนิติศาสตร์ไทยขณะนี้ ที่ได้ปรากฏออกไปทั่วโลกว่าเป็นวงการที่มีวิสัยทัศน์อันคับแคบ แต่เต็มไปด้วยอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิแห่งตน ๆ ทำให้ประเทศไทยมีปํญหาที่เกิดจากนิติศาสตร์ วงการที่คับแคบนั้น จึงมีลักษณะของปัญหาอุปมาเหมือนปัญหากบในกะลา  เบ่งอวดความรู้กันและกันอยู่ในกะลาแคบ ๆ นั้น  และเสมือนพวกไก่แม้เบียดเสียดกันอยู่ในสุ่มในกรงขังรอเขาเอาไปเชือดทำอาหาร แต่ก็ยังทะเลาะจิกตีกันอุตลุต  นั่นคือปัญหาทิฏฐิ และอวิชชา  

 

ในประเด็น นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการรับใช้  แม้กระทั่งเป้าหมายแห่งนิติศาสตร์เอง คือ ความยุติธรรม นิติศาสตร์มีหน้าที่รับใช้ ความยุติธรรม  นิติศาสตร์ไทยก็ยังไม่คำนึงถึง เห็นได้จากการสร้างกฎหมายเอาเอง  กรณีมาตรา 68  ที่ตีความภาษาไทย ผิดไปจากความเข้าใจของคนไทยทั้งโลก ในเมื่อไปตีความคำว่า  และ  เป็น  หรือก็ได้  เป็น และ ก็ได้  ตามอำเภอใจตนเอง ซึ่งแท้จริง เมื่อได้กระทำผิดไปแม้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้ว  ศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะได้รับการลงโทษและให้ยุติบทบาทลงเสียโดยทันที  ไม่ให้มีโอกาสตัดสินความให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ต่อไปอีก  อุปมาเหมือนภิกษุในพระพุทธศาสนา  แม้กระทำผิดพระวินัยเป็นครุกาบัติครั้งเดียวครั้งแรกแล้วก็ต้องปาราชิก จะได้กระทำผิดต่อมาอีกกี่ครั้ง ๆ ก็ไร้ความหมาย เพราะความผิดสำเร็จลงตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว นี่ก็เป็นหลักการสากลของนิติศาสตร์

 

ในกรณีที่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรขอเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ประเด็นวุฒิสมาชิก โดยแก้ที่มาของวุฒิสมาชิก จากหลักการเดิมที่มาจากการสรรหา เป็น มาจากการเลือกตั้ง  ว่าเป็นการกระทำผิดต่อการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย  จำเลย คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 312 คน ต้องได้รับโทษและต้องพ้นจากตำแหน่ง  นั้น ....  จะมีข้อกฎหมายใดอาจให้ลงโทษเช่นนั้นได้  ในเมื่อแม้ข้อกล่าวหา ก็ยังเห็นได้ว่า เขลา อวิชชาอย่างยิ่ง  เพราะการเลือกตั้งย่อมเป็นหลักสากลเบื้องต้นของระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว ท่านจะกล่าวหาว่า การเลือกตั้งสว.เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร ? โปรดมองดูที่ความเป็นธรรมและหลักวิชาที่มาที่ไปแห่งหลักการบ้าง  ในขณะเดียวกัน หลักการสรรหานั้นเป็นหลักการเผด็จการ จะไม่เข้าใจเลยหรือว่าใช่หรือไม่ใช่?   สำหรับประเทศไทยเรา กำลังจะปฏิรูปประเทศจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จึงย่อมมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว (ดูมาตรา 2 )   ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินลงโทษได้อย่างไร ? คุณจะอ้างเอาเหตุนี้ไปลงโทษ สส. สว. 312 คนนั้นได้อย่างไร ?   และโดยเหตุผลทางสถานะบุคคล สส.เป็นตัวแทนประชาชน มีประชาชนทั่วประเทศนับล้าน ๆ สนับสนุนอยู่ ในฐานะคนของประชาชน(หมายความว่าคุณจะตัดสินคนของประชาชน โดยว่างเปล่าปราศจากประชาชนไม่ได้  เขา...คนนับล้าน ๆ คนมองดูคุณอยู่)  แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสถานะเถื่อน ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจากเผด็จการ ซึ่งไม่มีความชอบธรรมในตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว  จะบังอาจกล้ามาปลดคนของประชาชนได้อย่างไร ?  ประชาชนเขาจะยอมหรือ? (ประชาชนจะยอมให้เกิดความอยุติธรรมอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไร?)    ซึ่งกรณีเช่นนี้ ไม่เห็นต้องใช้หลักวิชานิติศาสตร์มาพิจารณาเลย  เพียงเรามีสามัญสำนึกของความเป็นคน อันเป็นหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ก็ยังเห็นได้ว่า ไม่ใช่วิถีทางแห่งความเป็นธรรม หรือเป็น นิติธรรมอย่างไรเลย   แต่ระวัง  ทิฏฐิ และ อวิชชา(ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องไปศึกษาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานเสียก่อนจึงควรมานั่งในตำแหน่งนี้)  จะเป็นตัวทำลายโลก

เช่นเดียวกับกรณี ถวิล เปลี่ยนศรี  ในเมื่อหลักการ กฎกติกาการบริหารราชการ  ย่อมให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารที่จะโยกย้ายข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและประจำได้อยู่โดยปกติหลักการสากลของการบริหารราชการ หรือหลักรัฐประศาสนศาสตร์อยู่แล้ว  ก็จำเป็นจะต้องไปฟ้องร้อง เป็นคดี เป็นความใหญ่กันขึ้นมา และจะต้องมีการตัดสินลงโทษอย่างฉกาจฉกรรจ์ ถึงต้องปลดนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ  ได้อย่างไร ?     จะมีการตัดสินให้เรื่องราวมันวุ่นวายไปขนาดนั้นไปทำไม ?

นี่คือปัญหาทิฏฐิ และอวิชชา  เมื่อวิเคราะห์ตามหลักสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา มันเป็นปัญหาอวิชชา ในแง่ที่ว่า  เหมือนกับเด็กเล่นไม้ขีดไฟ ไปใกล้คลังน้ำมันเบนซิน จะทำการเผาบ้านเผาเมืองและเผาตัวเองไปด้วยโดยไร้เดียงสา   ท่ามกลางสายตาชาวโลกที่มองอย่างระทึกตกอกตกใจอยู่ขณะนี้  มันเป็นปัญหาทิฏฐิ ในแง่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นว่าตนเป็นคนสำคัญเหนือองค์กรอื่น และมีนักวิชาการพยายามจะให้เกิดทิฏฐิเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา(เช่น นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ ยกว่าศาลรัฐธรรมนูญควรเป็นศาลที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินชี้ขาดปัญหาการบริหารประเทศ)ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยแล้ว มันจะต้องไม่ได้สำคัญเหนือองค์กรอื่น  แต่ต้องเป็นแบบเสมอภาค  เข้าไหม? (อำนาจทั้ง 3 คือ นิติบัญญัติ  บริหาร และตุลาการ ต่างเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ๆ ตรงไหนเป็นหน้าที่ของใคร ใครมีความชำนาญการอย่างไร ด้านไหน  ก็ให้เขาใหญ่ในตรงนั้น ทำหน้าที่ตรงนั้น เราอย่าไปก้าวก่าย ไปทำเกินหน้าที่ ไปแสดงความใหญ่เหนือเขา)   ในเมื่อมีทิฏฐิอันผิดไปจากหลักการที่ถูกต้อง จึงย่อมเป็นการไม่ยุติธรรมต่อสังคม  ทำสังคมวุ่นวายเสียหายอย่างสุดประมาณอยู่ขณะนี้   

 

ฉะนั้น  ไม่ต้องพิจารณาตามหลักนิติศาสตร์ที่ลึกซึ้งของนักนิติศาสตร์ไทยยุคนี้หรอก  เพียงพิจารณาตามสามัญสำนึกของประชาชนผู้มีวิญญาณประชาธิปไตยเท่านั้น  มันก็เห็นอะไรยุติธรรม  อะไรไม่ยุติธรรมอยู่อย่างแจ่มแจ้งแล้ว

และ  ความอยุติธรรมได้ปลุกกระแสต่อต้านอมาตย์ และขบวนการอำมาตย์ ซึ่งรวมถึงนิติศาสตร์ฝ่ายอำมาตย์ที่โง่เขลาอวิชชานี้ด้วย ...มาอย่างตลอดต่อเนื่อง  จนกลายเป็นพลังอันชอบธรรมและทรงพลังขณะนี้แล้ว หากจะทำการตัดสินเรื่องราวอันไร้สาระให้กลายเป็นเด็กเล่นไม้ขีดไฟอยู่ต่อไปอีก  ก็เท่ากับว่า เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาเลย    ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขจากองค์ที่มีหน้าที่แก้ไขให้ความยุติธรรมได้ กลับสร้างปัญหาอันยิ่งใหญ่เสียเอง แล้ว  มันก็ต้องเดือดร้อนถึงประชาชนทั่วประเทศผู้รักความยุติธรรม  ที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กำจัดอธรรมเสียให้สิ้นไปทั้งโคตร  นี่คือโอกาสของการปฏิรูปประเทศไทยครั้งสำคัญ ที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะไม่พลาดโอกาสอย่างแน่นอน

ยอดเยี่ยม ยิ่งยง
27 เม.ย.2557  08.30.20 น.

 

คลิกอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน : -

บทแทรกที่ 1  

บทแทรกที่ 2    

ต้นเรื่อง :-

นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้   

เวบบอร์ด เปรมตินสูลานนท์ ถูกบันทึกในช่องคนเลว 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.