ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
จากดวงใจใฝ่สัจธรรม
 
 
 
จากดวงใจใฝ่สัจธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phayap Panyatharo
9 ชม.
 

 

9 มกราคม 2012 เวลา 07:08 น. · กรุงเทพมหานคร ·

 

 

 

 


If the past could be drawn back to the present, I would like to delete some parts of my own history, and put a new story instead. If this could be done, oh ! ho ! how happy would be me. Are you agree if I put you instead some part of my life ?

 

 

 

ถ้าอดีตสามารถลากคืนกลับมาสู่ปัจจุบันนี้ได้ ผมอยากจะลบประวัติผมบางส่วนทิ้งไปเสีย เอาเรื่องใหม่ใส่เข้าไปแทน ถ้าสามารถทำเช่นนี้ได้แล้ว โอ้โฮ ! ผมจะมีความสุขขนาดไหนกัน คุณเห็นด้วยหรือไม่ ในเมื่อผมจะเอาคุณใส่ลงไปในชีวิตของผมส่วนนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Our friendship Arose from the heart That we have the dharma of loving-kindness and compassion for one another May this Dharma Be lasting between our friendships. And may the whole world be loving and kind and kind to each other The world will be peaceful. Let's have a good look Which our hearts To have Dharma like this
 
 
มิตรภาพของเรานั้น เกิดขึ้นจากดวงใจ ที่เรามีธรรมะว่าด้วยความรัก กรุณา และปรานี ซึ่งกันและกันนั่นเอง ขอให้ธรรมะนี้ จงยั่งยืนนานระหว่างมิตรภาพของเราทั้งหลาย และขอให้โลกทั้งโลกมีแต่ความรัก กรุณา และปรานีซึ่งกันและกัน โลกก็จะเป็นสุขสงบ ขอได้ดูให้จงดี ซึ่งดวงใจของเรา ให้มีธรรมะเช่นนี้เทอญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Happy birthday for my beloved, for my Dominic daughter Wish you all to be happy in heart The one's sweet heart makes all the world brightened.

 

 

ขอให้วันเกิดของคนที่รักของฉัน ลูกสาวโดมินิคของฉันจงเต็มไปด้วยความสุขเถิดนะ, และขออำนวยพรให้ความสุขนั้นบังเกิดขึ้นภายในดวงใจของเรา ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพจากจตุรัสเทียนอันเหมิน จีนแดง วันที่ 4 มิ.ย.2556

 

 

Phayap Panyatharo

6 มิถุนายน 2013

∞∞∞∞∞

The picture is from CBSNEWS June 4,2013,10.53 Am. 24 years past from Tiananmen Squre and the people never forget the event. They seem soft, their eyes cast low because they know well about whom they hate. I know from some sources saying there were more than 5,000 people killed at Tiananmen squere. The Big China has never spoken of them or told anyone because Chinese people under the present regime has not been valuaed mankind. They are weeds to be swept away anytime. But I myself look in the future these weeds would be growing strong and wise and mighty and win at last. To democracy.

ภาพนี้ได้มาจากซีบีเอสนิวส์ วันที่ 4 มิถุนายน 2556(2013)เวลา10.53 น. เวลา 24 ปีได้ผ่านจตุรัสเทียนอันเหมินไปแล้ว แต่ประชาชนเหล่านี้ไม่มีใครลืมเหตุการณ์นั้น คนเหล่านี้ดูสุภาพอ่อนโยน มีดวงตาทอดลงสู่พื้นดินด้านล่าง เพราะพวกเขารู้จักดีว่าสิ่งที่พวกเขาเกลียดชังเป็นผู้ใด ข้าพเจ้ารู้จากกระแสข่าวหลายสายว่า ประชาชนที่ถูกสังหารไปในคราวนั้น ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน แต่จีนที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยพูดถึงพวกเขาเลย ไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ใครฟังเลย เหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าประชาชนจีนใต้ระบอบจีนปัจจุบันไม่เคยถูกมองว่ามีคุณค่าของความเป้นมนุษย์ พวกเขาเป็นเพียงสวะที่เขาจะกวาดล้างไปเมื่อไรก็ได้ แต่ข้าพเจ้าเองได้มองไปในอนาคต พบว่าสวะเหล่านี้จะเติบโต แข็งแรง ฉลาด และมีพลัง และชนะในที่สุด ไปสู่ประชาธิปไตย

∞∞∞∞∞

ความคิดเห็น

Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo  Who is to wipe tear on their eyes ? No one sir. Who is to wipe a sadness out their deep hearts? No one sir. Who is to launch a revenge upon their mighty foes ? No one sir. Who is to comfort you in the dawn, in the heat of the noon and in the twilight at the sun sets ? No one sir.

ใครเล่าจะฟายน้ำตาให้แห้งไปจากดวงตาของพวกเขา ? ไม่มีใครหรอกครับ ใครเล่าจะฟายความเศร้าโศรกให้เหือดไปจากดวงใจอันลึกซึ้งของพวกเขา ? ไม่มีใครหรอกครับ ใครเล่าจะคิดการแก้แค้นศัตรูผู้ทรงพลังอำนาจให้พวกเขา ? ไม่มีใครหรอกครับ ใครเล่าจะปลอบโยนพวกเขาในเวลารุ่งอรุณ ในเวลาเที่ยงวันที่ร้อนแรง และในเวลาโพล้เพล้ คราที่ตะวันตกดิน ? ไม่มีใครหรอกครับ.

∞∞∞∞∞

Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo It must be a great change sir. Just for China, you have to change from an ass to a tiger, sir....that's the way to succeed.

มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ครับ สำหรับจีนแล้ว ท่านจะต้องเปลี่ยนจากลามาเป็นเสือครับ นั่นเป็นทางที่บรรลุสู่ความสำเร็จดังหวังครับ

∞∞∞∞∞

Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo  And you have to sing a song that is the song of the people. The song will move the whole China land to your direction.

และท่านจะต้องร้องเพลง ๆ หนึ่ง คือเพลงแห่งประชาชน เพลงบทนี้แหละจะเคลื่อนแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดิน ไปสู่ทิศทางที่ท่านปรารถนาละ

∞∞∞∞∞
Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo I myself have got a song. It's The People Is Not Afraid.

ผมเองได้มีอยู่บทหนึ่งแล้ว คือ ประชาชนไม่กลัว

∞∞∞∞∞

Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo I think to release Liu Xiaobo, the winner of Noble prize 2010[2553] is in need. It's the first walk.

ผมคิดว่า การปลดปล่อยหลิว เซียโบ เจ้าของรางวัลโนเบิล 2010(2553) เป็นสิ่งจำเป็น นั่นจะเป็นก้าวแรก ครับ

∞∞∞∞∞

Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo See the red shirt of Thailand.

ดูเสื้อแดงในประเทศไทยนะครับ

∞∞∞∞∞

ตอบกลับ · 6 ปี

∞∞∞∞∞ 

 

 
วัดของฉัน MY TEMPLE

WELLCOME to MY TEMPLE ขอต้อนรับสู่วัดของเรา
สัญญลักษณ์ของวัดของเราคือ ดอกบัว
ท่านพุทธทาสภิกขุ
พัชรา กอปรทศธรรม
ความเป็นมาของวัดของฉัน หรือ วัดของเรา
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสุดยอดคำสอนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.