ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ

นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper.  http://www.newworldbelieve.com  For All Good For All Thought 

.com

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM - Phayap Panyatharo 

เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราเป็นใคร ทำอะไรไปทำไม และอะไรคือความพอใจของเรา โปรดคลิกเข้าไปดูครับ 

 

 

 

วัดของฉัน 

MY  TEMPLE

It's Your Own Home  มันเป็นบ้านของท่านเองเลยละ 
It's the Land of Friendship  มันเป็นดินแดนแห่งมิตรภาพ
Our Symbol is lotus 
 แดนที่มีสัญลักษณ์คือดอกบัวบาน  

 

 

 

  

 วัดของฉัน 

MY TEMPLE

ความเป็นมาของวัดของฉันหรือวัดของเรา

เรื่องน่ารู้หลายประการของคนผู้คิดสร้างวัดอินเทอเนตแห่งนี้

ผู้ที่เกิดมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นเด็กอ่อนไม่ทันสวมเสื้อผ้า

 

 

 

วัดของฉัน 

MY TEMPLE  

วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน

ดูการฟื้นคืนสัจธรรมสูงสุดแห่งพุทธะที่ตรงต่อปัญหาโลกยุคนี้  

สัจจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังได้รับการทดสอบจากโลกทั้งโลก 

โดยเหตุจากไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

The  truth of the Lord Buddha is being tested

by the whole world

to the virus from the Covid-19 itself.

 

 

 

 

 

 

  

 

 สารบาญโหราศาสตร์

ถามปัญหาได้ทางคอลัมน์โหราศาสตร์ 19 

  โปรดเข้าพบดีเล่มที่54โผล่ขอบฟ้ามาแล้ว

 ประวัติของผม 16 ตอน

ากหนังสือพิมพ์ดี 16 เล่ม 

พบ ดีเล่มที่55 

เตรียมพบดีเล่มที่56 กำลังจะออกมาแล้ว

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

  โลกนิพพาน

นำชาวโลกยุคใหม่สู่โลกนิพพาน

  โลกแห่งความพ้นทุกข์ 

เราจะพยายามนำเอาแนวคิดของท่านผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์มาชั่วชีวิตที่ท่านบอกถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการต่อสู้เอาชนะกิเลส, ตัณหา,อุปปาทาน อย่างหมดเกลี้ยงไปได้อย่างไร  โดยถือว่าเป็นหลักวิชา หรือศาสตร์ที่ได้มีการพิศูจน์ทดลองมาแล้วอย่างสมบูรณ์ อย่างงานวิจัยงานหนึ่ง โดยที่ได้มีคำแนะชี้แนวทางที่ปรากฎในสื่อออนไลน์อยู่บ้างแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นการเปิดเผยหลักวิชาการตรงเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น จากเฟส ไลน์ และสื่อต่าง ๆ ที่สะท้อนสัจธรรมสูงสุดแห่งพุทธภูมิ ผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า อรหันต์ อริยบุคคล โพธิสัตว์  GAUTAMA, BUDDHISM, ฯลฯ 

โปรดติดตามไปที่ วัดของฉัน MY TEMPLE 

 

มาเรียนรู้ประชาธิปไตยที่นี่ กับดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์

 

 

 

                                                                         กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น  

 กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  

  กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                              กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                              ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                                ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

                                                                         ประชาธิปไตย 


  • ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต
    ภาค 7
  •  

 

 

 

  • เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์ดี  54 เล่ม
  •  
  •  
  •  

 

 


จากเฟสบุ๊ค Phayap Panyatharo - My temple
ศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องเดียวกันหรือเปล่า?? แนวคิดจากวันออกพรรษา วันเทโวโรหนะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์


More...
ศึกษาจากแนวคิดบทวิเคราะห์พร้อมหลักวิชาการรอบด้านและบทสรุปที่แจ่มแจ้ง


More...
จิตวิทยาการรบ สมมติฐานใหม่
icon

สมมติฐานเพื่อรอพิศูจน์ความจริง  ในกรณีการล้อมเข่นฆ่าประชาชน 91 ศพ เมื่อ 19 พ.ค. 2553   สรุป   ประชาชนมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิใจ  และไม่เคยคิดว่าจะได้พบการล้อมปราบปรามขนาดเอาชีวิตอย่างไร้ความปรานีตามคติปกครองของไทยเช่นนั้น


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.