ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
สู้สงครามโควิด-19 ความจริงยุคใหม่การปฏิบัติงานการอาชีพประจำวันนั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถบรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดได้

  

    

สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

การปฏิบัติหน้าที่การงานอาชีพประจำวันของเรานั้นเองคือการปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติที่บ้านของตัวเอง, ที่ร้านของตัวเอง, ที่บริษัทของตนเอง, ที่โรงงานของตัวเอง, ที่ไหนก็ตามที่เราทั้งหลายทำมาหากินกันอยู่,หรือทำอะไรกันอยู่, หรือปฏิบัติงานการอาชีพ การศึกษาของเราอยู่, ในยุคสงครามโควิด-19 สถานปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่บ้านพักอาศัยของเราพร้อมครอบครัว หรือที่เราอยู่อย่างสันโดษ, และที่เป็นหลักจริงๆ ที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดยิ่งใหญ่ของโลก ก็คือโรงพยาบาล, และสถานที่ทำการเพื่อการสาธารณสุขของมวลชนทั้งโลกขณะนี้นั่นเอง และนักสู้นักปฏิบัติธรรมก็คือคนทั้งหลายมนุษย์ทุกคนทั้งโลก, ไม่ว่าชาติศาสนา, สกุลวงศ์ใด, เชื้อชาติใด, ทั้งคนป่วย คนไข้หนักทุกคนทั้งพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล,ผู้จัดการการจราจรต่าง ๆ,   ท่านนายแพทย์ใหญ่, คุณหมอทุกคน, แพทย์ทุกคนนั้นเอง, ทั้งประชาชน  ทั้งรัฐบาลการเมือง, ไม่ว่า ฝ่ายค้านทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลทางการเมืองเองแม้กระทั่งกองทัพ, บก เรือ  อากาศ ทหาร และตำรวจ  เจ้าหน้าที่  ประชาชนทั้งหลายนั้นเอง  ล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันทั้งสิ้น ทั้งโลก,

 

 

 

ที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็คือ โดยความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   การปฏิบัติใดนำไปสู่ชีวิตที่ดี ประเสริฐ ล้ำเลิศ พ้นเสียได้จากทุกข์ภัยทั้งหลาย, การนั่ง, การนอนการเดินการวิ่ง คือทุกอิริยาบถของเรา ของคนทั้งหลาย ของเราทั้งหลาย ให้เป็นไปอย่างใจที่สะอาด สว่าง สงบ และเต็มไปด้วยเมตตาจิตต่อกันและกัน มีความนึกคิดแบบบริสุทธิ์สะอาดทั่วถ้วนทั้งจิตทั้งใจเลย ง่าย ๆ ก็ให้ปฏิบัติงานด้วยจิตว่าง ทุก ๆ คน คือปฏิบัติงานแบบไม่คิดอะไรมาก ให้สำเร็จให้ได้เท่านั้นเอง    ปฏิบัติได้เช่นนี้แหละย่อมนำจิตใจไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุด ที่หมายถึงการขัดเกลาจิตใจให้พ้นไปจากกิเลส   เราปฏิบัติการงานอาชีพของเรา ให้ได้ผลดี ได้ต้นทุนได้กำไร, ให้ผ่านเอาชีวิตเรารอดไปให้ได้ สู้โควิด-19 เอาชนะให้ได้ด้วยดวงจิตนักสู้ทางจิตอย่างที่กล่าวมานั้นแหละ 

 

 

 

ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงชนะเฉพาะโควิด-19  แต่หมายถึงพวกเราทั้งหลายทั้งโลกได้ชนะกิเลส ตัณหา อุปาทานในดวงจิตของเราแล้วทุกคน   และทันทีก็ได้บรรลุบรรลุโลกนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พร้อม ๆ  กับการที่เราทั้งหลาย  ทั้งโลก ที่สามารถเอาชนะโควิด19ได้  ด้วยการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศของเราทั้งหลาย  เป็นเหตุสะท้อนลงไปสู่ดวงจิตวิญญาณของเรา ที่ถูกชำระให้ค่อยสะอาดไปเรื่อย ๆ  จนที่สุด  เราชนะโควิด-19   สำเร็จในการงาน สำเร็จในอาชีพของเราแล้ว พร้อมกับใจเราสอาดสะอ้านไปหมด  ว่างไปหมด  เย็นลงไปหมดแล้ว   นั้นแหละยิ่งกว่าลาภใดใด เพราะนั่นคือ  มรรคผล นิพพาน  โลกนิพพานขององคต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกพระอรหันต์ทั้งหลาย

 

 

ฉะนั้น จงมาปฏิบัติงานกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเถิด  จงต่อสู้แบบไม่ถอยเลยแบบถวายกายถวายชีวิตในการรบครั้งนี้   เอาให้เสร็จภาระหน้าที่ของเรา   พร้อมกับดวงจิตอันสะอาดสะอ้านผ่องแผ้ว มีแต่ความเมตตาจิต   แล้วรางวัลยิ่งกว่ารางวัลใดใดในโลกคือมรรคผลนิพพานนี่เอง  ที่นั่นคือ ชีวิตที่พ้นทุกข์ทั้งปวง  เป็นโลกใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลย  นั่นแหละโลกนิพพาน  ที่พ้นแล้วจากโลกวัฏฏสงสารที่เราหมุนวนอยู่นับโกฎิ ๆ ๆ ๆ ๆปีมาแล้ว นี้ และพบแต่ความสอาด สว่าง สงบ มีแต่ความสุขอมตะนิรันดร ในโลกนิพพานพร้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลภายหน้าอันอมตะนิรันดร

 

  

 

 

 

 

 

 

Fight the War of the Covid-19 With Practicing Dharma

 

 

 

 

 

Our daily job duties are practicing Dharma, at home, at our store, at our company, at our factory, wherever we make a living. Live, or do something together, or perform professional tasks Our education is, in the era of the Covid-19 war. A great spiritual practice is at our residence with our family. Or where we live in solitude, and that is really the core That is a large spiritual practice in the world Which are hospitals, and public health facilities in the whole world. And the Dharma fighters are all people, all people in the world, regardless of nationality, religion, family, any ethnicity, patients, all seriously ill patients, nurses, nurse staff, traffic managers, you The chief doctor, every doctor, every doctor, all the people, both the political government, whether the political opposition, the political government itself, even the army, land and air Police officers and the people itself. Are all Dharma practitioners all over the world,

 

 

That the practice of dharma is By the meaning of the Lord Buddha Which practice leads to a good life, superior, free from all suffering, sitting, sleeping, walking, running are all our actions. Of people Ours To be clean, bright, calm, and full of compassion for one another With pure, clean thoughts, whole mind, and whole heart. So easy to work with a free mind. Everyone is working without thinking much. Only to be successful This practice would lead the mind to a world of nirvana. Of the Lord Buddha, that is the highest level of Dharma practice Which means to purify the mind from being lustful We perform our careers in a profitable manner, at a cost, in profit, through life. We survive to fight the Covid-19, overcome with the minds of the mental fighters.

 

 

Which does not mean winning only Covid-19 But it means that all of us, the world, has conquered all of our lust and desires And immediately achieving the world of the Lord Buddha's Nirvana at the same time as the whole of the world that can overcome Covid 19 With our best practices Is a reflection down to our souls That has been cleansed to the best of the times. Successful in work Success in our careers. With our hearts all gone, empty, empty, cool, gone That's more than any fortune, because that is the world nirvana. Nirvana of the Lord Buddha All the arhat worlds

 

 

 

 

Therefore, please do your tireless work together. Fight endlessly, like your body, for your life in this battle. Complete our obligations. With a clean, clear mind Only compassion And more than any other prize in the world is the nirvana. This is the life that is free from all suffering. It's a new world that we have never seen before. That's Nirvana World Which has passed from the cycle of pity that we have been circulating for many years, and only found the brightness, peace, happiness, eternity, eternity In the world of Nirvana together with the Lord Buddha forever forever.

 

 

   

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม article
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.