ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว

 1 ไทย (Thai) 

 2 อังกฤษ(English)

 จีน(中文)  

4 ฮินดู( हिंदू)  

รัสเซีย (россия) 

 6 อาหรับ

∞∞∞∞∞

บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคน

∞∞∞∞∞∞

 

 

 

1 ไทย

บ้านของตนเองแต่ละหลัง นั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคน  14 วันโดดเดี่ยว นั้นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอดเยี่ยม นับจากนี้ไป หลังเราชนะโควิด19ไปแล้ว  จงทำบ้านของเราเองเป็นวัดของเราต่อไป เพราะการปฏิบัติงานการอาชีพของเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุด  แล้วก็จะมีวัดใหม่เกิดขึ้นทั้งโลก และโลกทั้งโลกก็ปฏิบัติธรรมกันทุกคน ทุกการงานอาชีพของเขา และตามหลักธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกทั้งโลกมาถึงยุคของโลกใหม่คือมรรคผลนิพพานกันแล้วทั่วโลกนั่นเอง

∞∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

2 อังกฤษ

Each house of their own That is the temple of each of us. 14 lonely days. That is the great meditation. From now on, after we have won Covid 19 Keep making my own house our temple. Because our professional practice is the highest level of Dharma practice And new temples will occur in the whole world And the whole world practices Dharma All his career And according to the noble principles of the Lord Buddha The whole world has reached the age of the new world, which is the nirvana

∞∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 จีน

每個房子都有自己的那是我們每個人的聖殿。寂寞的14天。那是偉大的沉思。從現在開始,我們擊敗Covid 19繼續把我自己的房子當作聖殿。因為我們的專業實踐是佛法實踐的最高水平全世界都會出現新的神廟全世界都練習佛法他的全部職業並根據佛陀的崇高原則整個世界都已經進入了新世界的涅磐時代。

∞∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

4  ฮินดี

हर घर का अपना यह हम में से प्रत्येक का मंदिर है। 14 अकेला दिन। यह महान ध्यान है। अब से, हमने 19 साल की उम्र के बाद जीता है। मेरा अपना घर हमारा मंदिर बनाते रहो। क्योंकि हमारा पेशेवर अभ्यास धर्म अभ्यास का उच्चतम स्तर है और पूरी दुनिया में नए मंदिर बनेंगे और पूरी दुनिया धर्म का पालन करती है उनका सारा करियर और भगवान बुद्ध के महान सिद्धांतों के अनुसार पूरी दुनिया नई दुनिया, निर्वाण की उम्र तक पहुँच चुकी है।

∞∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

 

5 รัสเซีย

Каждый дом свой Это храм каждого из нас. 14 одиноких дней. Это великая медитация. Отныне, после того, как мы выиграли Ковид 19 Продолжай делать мой дом нашим храмом. Потому что наша профессиональная практика - это высший уровень практики Дхармы И новые храмы появятся во всем мире И весь мир практикует Дхарму Вся его карьера И в соответствии с благородными принципами Господа Будды Весь мир достиг эпохи нового мира, Нирваны, всего мира.

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 6.  อาหรับ

 

كل بيت خاص بهم هذا هو هيكل كل واحد منا. 14 يوم وحيد ، هذا هو التأمل العظيم ، من الآن فصاعدًا ، بعد فوزنا بـ Covid 19 استمر في صنع منزلي الخاص بنا معبدنا. لأن ممارستنا المهنية هي أعلى مستوى من ممارسة دارما وستحدث معابد جديدة في العالم كله والعالم كله يمارس دارما الجميع طوال حياته المهنية ووفقًا للمبادئ النبيلة للرب بوذا وصل العالم كله إلى عصر العالم الجديد ، أي السكينة.

 

kla bayt khasin bihim hadha hu haykal kl wahid mana. 14 yawm wahid , hadh

 

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ความจริงยุคใหม่การปฏิบัติงานการอาชีพประจำวันนั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถบรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดได้
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม article
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.