ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
สูงสุดแห่งสัจธรรม 1

สูงสุดแห่งสัจธรรม 1

The Highest Truth 1

******************

1.

The Noble One the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty. He dies before his death.

บุคคลผู้ประเสริฐผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่านแล้ว โลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า ท่านตายเสียแล้วก่อนตายจริง

 
********************

2.
 
Fight to lead yourself with your breath on the path of solitude. And the last day on our 14-day plan. You will find a new world.
 
จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่
 
*********************
3.
 
Take care of love, for it is like a leave.
 
จงระวังในเรื่องความรัก เพราะมันเหมือนใบไม้ใบหนึ่ง
 
*********************
4.
 
Love is tender for it origins from heart .
 
ความรักนั้นอ่อนละมุนละไมไหวหวั่น เพราะเหตุที่ความรักนั้นมีความกำเนิดมาจากดวงใจ
 
*********************
5.
 
Love is miracle, for love forgives 
 
ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะความรักให้อภัยได้
 
*********************
6.
 
Calm down. Please help sell the rice. The whole world is hungry, nothing to eat. Come eat Thai sticky rice. Survive comfortably.
 
สงบเถอะ ช่วยกันเอาข้าวออกไปขาย คนทั้งโลกกำลังหิวโหยไม่มีอะไรกิน มากินข้าวเหนียวไทยเถอะรอดชีวิตสบายๆ
 
*********************
7.
 
It is time for humans to recall the truth and rule. That is, self-government is the best governing body.
 
ถึงคราวที่มนุษย์มารำลึกสัจธรรมการปกครอง นั่นคือการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ดีที่สุด
 
*********************
8.
 
All kinds of desires for lust As a matter of more and more love, delusion in the flavor, That leads to the filth And to Covid-19
 
โดยเฉพาะความอยากความร่านในกามตัณหากิเลสความใคร่นั้นเองนำไปสู่ความสกปรกอันล้นหลามในสังคมยุคนี้ นั่นแหละนำมาซึ่งโควิด -19 นี้
 
*********************
9.
 
The one's sweet heart makes all the world brightened.
 
ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ
 
*********************
10.
 
a world of cleanliness that is utterly empty A world with nothing but That is a world that is liberated from all suffering.
 
ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย
 
*********************
11.
 
Nirvana doesn't have a middle. Or center or edge
 
นิพพานไม่มีตรงกลาง หรือศูนย์กลาง หรือขอบ
 
********************
12.
 
The benefits and harm are qualities of the human world. Causing endless cycle of pity As for Buddhism Transcend
 
คุณและโทษ เป็นคุณสมบัติของโลกมนุษย์ ทำให้เกิดวัฏฏะสงสารหมุนวนไปไม่รู้จบ ส่วนพุทธศาสนานั้น อยู่เหนือคุณและโทษ
 
*********************
13.
 
The Noble One is the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty. He dies before his death.
 
 บุคคลผู้ประเสริฐนั้นคือท่านผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่าน และโลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า ท่านตายเสียแล้วก่อนการตายจริง
 
*********************
 

14.

 

 

An the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe, that comes from filth itself

ความจริงเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลทั้งปวงนั้นแท้จริงมาจากความสกปรกนั่นเอง

********************

 
สูงสุดแห่งสัจจธรรม

สูงสุดแห่งสัจธรรม 2
สูงสุดแห่งสัจธรรม 3Copyright © 2010 All Rights Reserved.