ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง

 

 
'ในปัจจุบันนี้  มีผู้ตั้งตนเป็นอาจารย์ - ผู้ทรงอภิญญา - ตาทิพย์ สามารถมองเห็นนรก - สวรรค์ - วิญญาน - ผี - เปรต - เทวดา  9ล9  ยุเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางคนก็รู้เห็นได้จริง ๆ (มีน้อยมาก ๆ ) แต่ บางคนหลอกลวงเอาความเชื่อ + ความศรัทธามาหากิน ก็มีจำนวนไม่น้อย 

 ในวันนี้ผมจึงจะมาขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะครับ  โดยจะขอยกตัวอย่างอาจารย์คนหนึ่ง  ที่เล่ากันว่าสามารถติดต่อกับติดต่อกับผี - วิญญาน - เปรต - เทวดา  9ล9 ได้นะครับ

ซึ่งตามความคิดของผมนะครับ  คนที่สามารถจะเห็นผี - วิญญานได้ จะมีหลัก ๆ อยู่  4 ประเภท

1.ฝึกสมาธิ หรือ เพ่งกสิณ ฌานสมาบัติ (ฌาน 1-8) แล้วอธิษฐานน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดอภิญญา

2.มีญานทิพย์  หรือ อภิญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิด  ประเภทนี้ชาติก่อน ๆ มักเป็นพระ - นักบวช - โยคี - ฤาษี ที่สำเร็จอภิญญาท 5 แต่ตอนตาย ไม่ได้เข้าฌานตาย พอมาเกิดเป็นมนุษย์ความสามารถเดิมจึงติดตัวมา  นั่นเอง 

3.เป็นพวกร่างทรงที่มีจิตวิญญานทรงฤทธิ์ - อภิญญามาก ๆ มาลงทรง  พวกนี้จะได้รับการเปิดญาณ หรือ ตาทิพย์ ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  แต่ ถ้าเอาความสามารถนี้ไปทำความชั่ว หรือ ผิดศีลอย่างร้ายแรง เช่น ข่มขืนผู้หญิง เป็นต้น ญานจะเสื่อม หรือ เทพ - พรหมจะไม่มาลงทรงอีก ก็จะกลายเป็นคนธรรมดา ๆ ไร้ญานใด ๆ นั่นเอง

4.คนที่เคยตายมาแล้ว และ วิญญานได้ลงไปยังยมโลก ยุนานพอสมควร จนคลื่นจิตของตนสามารถเชื่อมกับโลกวิญญานได้  เมื่อฟื้นคืนชีพย่อมสามารถติดต่อกับผี หรือ วิญญานชั้นล่าง ๆ ได้บ้าง  เช่น  พลเอกเสนาะ จินตรัตน์  ตายแล้วฟื้นสองครั้ง สามารถเห็น และ คุยกับวิญญานทั้งหลายได้ เป็นต้น  

กรณีของอาจารย์ท่านนี้   นั้น  ตามประวัติ เคย คอหักตายไปเห็นนรก - ผี - วิญญาน แล้วพอฟื้น จึงมีญานมองเห็น และ  ติดต่อกับวิญญานได้ทั้งหมดทุกประเภท  จึงต้องนำมาพิจารณา  ดังนี้ 

1.คนที่คอหักแล้วไม่ตาย แทบหาไม่เจอ แถมพอฟื้นขึ้นมาก็แทบจะหายเป็นปกติ (แทบไม่มีรอยแผลใด ๆ ตรงคอเลยสักนิดนึง)  ซึ่ง  ในความเป็นจริงนั้น  คนที่คอหักตาย  นั้น แทบไม่มีทางที่จะรอดเลย 

2.พอฟื้นจากคอหัก ก็ได้ญานวิเศษ สามารถเห็นผี - วิญญาน - เทวดา 9ล9 ได้หมด  นั้น  แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราะ แม้แต่คนที่ได้ฌาน หรือ มีอภิญญา - ตาทิพย์  ยังไม่สามารถจะมองเห็นเทวดา หรือ พรหมที่มีฌานสูง ๆ มีจิตละเอียด ๆ กว่าจิตตน  หรือ มีฤทธิ์เดช บารมีแก่กล้าได้เลย  ยกตัวอย่างเช่น ผู้ได้ฌาน 4 + มีอภิญญา + ตาทิพย์ นั้น เก่งแค่ไหนก็ตาม ถ้าจะดูท้าวสหัมบดีพรหม (หัวหน้ารูปพรหม ทั้ง 16 ชั้น) นั้น ถ้าท่านไม่อนุญาต  มองยังไงก็ไม่เห็น  แถม ญานอาจจะเสื่อมอีกด้วย เพราะ ถือว่าเจตนาล่วงเกิน "พระอริยะเจ้า"ชั้นสูง ระดับ "พระอรหัตมรรค" นั่นเอง 

3.ตามธรรมดา บุคคลผู้ได้ฌาน หรือ ญาณอภิญญา นั้น  ย่อมต้องเป็นผู้มีศีล - สำรวม -พูดน้อย (ถ้าไม่จำเป็นจะไม่พูดมาก) - สันโดด - สมถะ 9ล9 แต่  อาจารย์ท่านนี้ตรงข้ามแทบทุกข้อ 

4. เคยได้ยินคำนี้ไหม ครับ ? ผู้รู้ไม่พูด  ผู้พูดไม่รู้  (ผู้เห็นวิญญาน-ผี-นรก-สวรรค์ 9ล9) ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เผยตัว หรือแสดงออกเลย นอกจากบอกแก่ลูกศิษย์ หรือ คนใกล้ชิด เท่านั้น  เพราะ  พิสูจน์ได้ยาก , ถ้ามีคนปรามาส (ดุด่า-ว่ากล่าว-ติเตียน-ดูถูก-เหยียดหยาม) ตนเอง ก็จะเป็นบาปหนัก = ปรามาสผู้ทรงฌาน , และ อาจเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้อง - ทะเลาะวิวาทในหมู่คนทึ่ไม่เชืีอ - ขอบลองของ  หรือ  จะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาก็ได้  นั่นเอง 

  ทั้งนี้ยกเว้นว่ามีเหตุจำเป็นจริง ๆ  เช่น เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา - ทำให้คนส่วนใหญ่คลายความเป็นมิจฉาทิฏฐิ กลับมาเป็น "สัมมาทิฏฐิ" เป็นต้น เช่น พระพุทธเจ้า ทรง แสดงฤทธิ์ล่องหนปราบจน"พกาพรหม" ยอมแพ้ และ กลับใจมาเป็น"สัมมาทิฏฐิ" นับแต่นั้น 

5.การสอนธรรมบางอย่างของอาจารย์ท่านนี้ ค่อนข้างแน่ชัดว่าสอนผิดพลาด  เช่น  คนตายแล้วไปเกิดเป็นต้นไม้ , คนตายแล้วเกิดครบ 500 ชาติ ก็จะเข้านิพพาน , วิญญาน "พระอรหันต์" นั้น เฝ้าดูแล "พระพุทธรูป"  และ 9ล9  ซึ่งคำสอนเหล่านี้เป็นการบิดเบือนคำสอนของ "พระพุทธองค์"อย่างยิ่ง = ปรามาส"พระรัตนตรัย" และ เป็นคำสอนที่ผิดพลาด แน่ ๆ 100% 

** ในสมัยอดีตกาล  นั้น "พระเทวทัต" ทรงอภิญญา 5 มีฤทธิ์เดช เหาะเหินเดินอากาศได้ , เนรมิตกายได้ เก่งกาจสารพัด  9ล9  แต่ เพราะหลงผิด กระทำ"สังฆเภท" ยุยงสงฆ์ใหัแตกแยกกัน  จนถูก "ธรณี"สูบตายไปลง "อเวจีมหานรก" ทีเดียว เช่นเดียวกัน ถ้าหากผู้ได้ฌาน - ญานทั้งหลาย  ถ้าสอนธรรมะแบบผิด ๆ ทำให้คนเข้าใจแบบผิด ๆ = สอนคนให้เป็น "มิจฉาทิฏฐิ"  กรรมตรงนี้หนักมาก ๆ นะครับ  มีโทษเท่ากับทำลาย"พระพุทธศาสนา" ตายแล้วระวังลง "อเวจีมหานรก" และ "โลกันตร์นรก" นะครับ

ปล. รูปด้านล่างเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษี (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่ง ไม่ใช่บุคคลที่ผมยกตัวอย่างมา นะครับ'
เรื่องที่ท่านเร่ิ่มต้นชีวิตใหม่กับสาวที่รักเราสักคนเสนอเรื่องรู้สึกมหัศจรรย์ขึ้นมา5ข้อ คิดว่าตามกระแสคน ๆหนึ่งที่เล่ากันว่าสามารถติดต่อกับผี - วิญญาน - เปรต - เทวดาได้ หลังเคยคอหักตายแล้วฟื้นขึ้นมา เลยได้ญาณ อภิญญา ตาทิพย์ ขึ้นมาจนผู้รู้หลายฝ่ายว่า..มองประวัติศาสตร์ผิดไปจากเดิมหลายเรื่องนั้น .คิดว่าเป็นเรื่องที่หญิงคนหนึ่งอ้างในช่องส่องผี หรือเปล่า ..... ก็เห็นด้วยกับท่านผู้เสนอที่ว่ามา5ข้อขอสรุปดังนี้ 1. คนที่คอหักตาย นั้น แทบไม่มีทางที่จะรอดเลย(คงไม่ถึงตายจึงฟื้นไม่ตาย) 2.พอฟื้นจากคอหัก ก็ได้ญานวิเศษ สามารถเห็นผี - วิญญาน - เทวดา 9ล9 ได้หมด นั้น แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย 3.ตามธรรมดา บุคคลผู้ได้ฌาน หรือ ญาณอภิญญา นั้น ย่อมต้องเป็นผู้มีศีล - สำรวม -พูดน้อย (ถ้าไม่จำเป็นจะไม่พูดมาก)แต่ อาจารย์ท่านนี้ตรงข้ามแทบทุก ข้อ4.พิสูจน์ได้ยาก , เป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้อง - ทะเลาะวิวาทในหมู่คนทึ่ไม่เชืีอ - ชอบลองของ หรือ จะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาก็ได้ ที่ว่าถูกดีก็คำว่า ถ้าหากผู้ได้ฌาน - ญานทั้งหลาย ถ้าสอนธรรมะแบบผิด ๆ ทำให้คนเข้าใจแบบผิด ๆ = สอนคนให้เป็น "มิจฉาทิฏฐิ" มีโทษเท่ากับทำลาย"พระพุทธศาสนา" และที่ท่านอาจารย์ฤาษีลิงดำท่านว่า คนที่ปรามาสพระอนาคามีนั้น บาปซวยขนาดหนัก ไม่อาจพบพระพุทธเจ้าได้เลย(ตามภาพ).....นอกจากนี้ท่านที่ให้ความเห็นท้ายเรื่องทุกท่านต่างเห็นตรงกันที่ว่า ไม่เห็นด้วยกับคนที่ว่าได้ฌานแล้วไปสอนผิดทำลายพระพุทธศาสนา ..........แล้วทำไมจึงเกิดเรื่องชนิดนี้ขึ้นมา ?ตรงนี้แหละขอตอบหน่อยเพราะเคยพูดมาแล้ว ....ก็เหมือนเรื่อง เกิดคนทรงขึ้นมานั่นเอง ซึ่งแท้ที่จริง เป็นสิ่งที่ที่ไม่ดีแก่คนทรงเอง จะว่าเป็นผลจาก ฌาน 4 ตามหลักพุทธ ก็ไม่ได้(สมาธิ-ฌาน4ให้ผลโสดาบันมรรคโสดาบันผล อริยบุคคลนู้น) ยิ่งเรื่อง ญาณ ยิ่งไม่มีเลย สรุปสั้น ๆ กรณีนี้เป็นเรื่องคนทรง เป็นเรื่อง การสลายของจิต ไปตาม จินตนาการที่เพ้อเจ้อไปหมด หาความจริงไม่ได้เลย และที่สุดจะเสื่อมลงและจะหมดอนาคต จะดังขึ้นมาแล้วดังผิด ๆ ก็ตกต่ำ หาคนนับถือไม่ได้อาจทุกข์หนักผูกคอตายเอง หรือหลบสังคมไปอยู่อย่างทรมานลับ ๆ ่นี่เป็นเรื่องแบบเดียวทฤษฎีเดียวกันกับคนทรง ไม่น่าจะทำลายอนาคตตนเอง ...ในทางพระพุทธศาสนานั้น พุทธองค์ไม่ทรงพาไปทางนี้ หากไปมันไกล มันหลงทางอ้อมค้อมไปทั้งชีวิตหรือหลายชาติเกิดมาก็ไปไม่ถึงฝั่งที่ตนคิดอยากไป ...นั่นคือ หลงในวัฏฏะสงสารนั่นเอง ยิ่งกว่าปุถุชนคนมีกิเลสธรรมดา ๆ ไปอีก ไม่อาจจะไปสู่ทางสะอาด สว่าง สงบแห่งอริยบุคคลได้ คือทำลายตนเองเสียอีก...ในทางพุทธแล้ว คำว่า ฌาน ญาณ ทิพย์...ถ้าเข้าใจผิดก็จะไปกันใหญ่(อย่างที่ทุกวันนี้แทบไม่มีใครเข้าใจเลย) เราน่าจะเร่ิมจากสมาธิ 3 ระดับ ให้รู้จริงก่่อน จึงไปสู่ ฌาน 4 จึงจะรู้ถูก คือรู้แล้วได้ประโยชน์ แบบที่ว่ามานี้เป็นรู้แบบหลงผิดที่ทำลายตนเองทั้งนั้น (คือรู้สมาธิ ไม่ตรง รู้ฌาน ไม่ตรง รู้ญาณ ไม่ตรง ก็ผิดไปนอกทาง เบื้องต้นก็กลายเป็นคนทรงไป สูง ๆ ไปก็เป็นเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เช่นเจ้าแม่ตะเคียนทอง เป็นต้น เก่งทางพาคนไปอบาย สูงไปอีกก็เป็นเทพ เทวดาไป ก็หลงทางไปหมด ก็ไร้ประโยชน์ ควรไปฝึกรู้ใหม่ จากครูบาอาจารย์ให้รู้ดีแล้วก็จะเชื่อเองโดยไม่ต้องบอก) ก็ที่พูดมาก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ประสบการณ์กันนะครับคงเข้าใจ2..NWE.2..วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คออนไลน์ทั่วโ

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..กรณีตัวอย่างจากเยาวชนอิตาลี Gothami Huang และ ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal ปราณปรียา มโนบาล เยาวชนไทยนักร้องบก้องโลกยุคนี้
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
89..วิวาทะ 89 ทำเตโชกสิณ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.