ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้

 

 #พระคุณของแม่

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1.Thai

พระคุณของแม่

Mother's grace

ศาสนาพุทธสอนเราสอนโลกว่า เมื่อเราเกิดออกมาจากท้องมารดาเรา สิ่งที่เราจะพบล้วนมีแต่อันตราย ที่จะทำลายชีวิตเราทั้งนั้น นับแต่เรื่องอากาศ เด็กทารกจะร้อนหรือเย็น นั่นแหละเราจะได้ยินเสียงร้องของทารกเพราะกระทบจากอากาศนั้นเองตั้งแต่หลุดออกมาจากท้องแม่ หากไม่มีอ้อมกอดของแม่อันแสนจะอบอุ่นแล้วก็จะสิ้นชีวิตไป แม่จึงหาผ้านวมอ่อนนุ่มมารองรับลูกของเธอไว้ตั้งแต่แรกคลอดออกมา จากนั้น ลูกก็จะหิวน้ำก็จะร้องจ้าไปอีก แม่ก็เอาน้ำนมมาป้อนให้ แล้วก็หยากก็หิวอาหารต่างๆไปไม่รู้หยุด พอเหยียดขาเหยียดแข้งได้ แล้วมันก็ร้องหิวข้าว อยากกิน อยากนอน หากไม่มีใครจัดหาให้มันจะเป็นอย่างไร มันก็จะอดตายไปตั้งแต่เป็นทารกนั่นแหละ แต่แม่ ขึ้นชื่อว่าแม่นั้น ไม่มีหรอกที่จะไม่รักลูกเท่าชีวิตตน อย่างไรก็เลี้ยงลูกป้องกันภัยอันตรายให้ทุกอย่างแม้ขนาดว่าอันตรายถึงชีวิต แม่ก็สละชีวิตเพื่อลูกได้ อันนี้ ไม่เฉพาะแม่คนเลย แม้กระทั่งแม่ของสัตว์ มันก็รักลูกมันแบบจริงใจเป็นธรรมชาติ ...เพียงแค่นี้เราก็เห็นว่าแม่กับลูกนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ลูกจึงไม่รู้ลืมบุญคุณแม่ ซึ่งพระพุทธศาสนาบอกว่า นี่แหละความกตัญญู กตเวทิตา สังคมมนุษย์ สังคมสัตว์ มีอยู่เป็นธรรมชาติของสังคมชีวิต ดูแบบที่มีปัญหาอยู่ในอาฟริกา ที่เด็ก ๆ ล้วนตัวดำ ๆ ผอม ๆ เพราะล้วนลูกกำพร้า ไร้อาหารการกิน จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติออกมาขอรับบริจาคจากคนทั่วโลก ขออาหารการกินไปช่วยเด็ก ๆ เขา ที่เป็นกำพร้า ไร้อาหารการกิน ...

 

.นี่แหละเกิดมาแล้วเราทุกคนต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ไปตลอดชีวิต มีอันตรายอยู่รอบด้าน การเดินทางของชีวิตจึงต้องมีการวางแผนและเดินไปบนเส้นทางที่มีระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์ไปตามระยะขั้นตอน ไม่งั้นจะถลำไปตกเหวลึกตกหลุมตกบ่อข้างทางไปก็เป็นทุกข์เพราะมีแต่อันตราย ต้องเผชิญอันตรายและปัญหารอบด้านไม่รู้หมดเป็นธรรมดาโลก แต่ผู้ที่คุ้มครองป้องกันภัยให้เรานั้น อย่าลืมเสียสิ ก็มีแม่ และพ่อของเรานั่นเอง และแม่หรือพ่อคนที่2ของเราก็คือ ครูบาอาจารย์ นั่นเอง และรัฐบาลเป็นพ่อแม่คนที่ 3 อย่าลืมเสียสิ แล้วจะไปฟังคนชั่วผู้สอนเราให้เป็นคนเลว ไปตั้งองค์การเด็กเลวไปทำไม มันมีเจตนาทำร้ายเราโดยแท้จริง นำเราไปสู่ปัญหาของชีวิต ทำให้หลงทางไปสู่หุบเหวอันตรายมีความตายอยู่รอบด้าน หากก้าวผิดไป การมีเสรีภาพนั้น หมายถึงการมีสติปัญญา มองเหตุมองผลได้รู้ความจริงของชีวิต รู้เส้นทางของชีวิตที่ปลอดภัย และรู้โจรนักปล้นนักแย่งชิง ที่หลอกลวงเรานั่นเอง ไล่ความโง่เขลา ความไม่มีสติปัญญาที่บดบังความรู้ ความมีเหตุมีผลของเราต่างหาก เมื่อมีกินแล้วก็อยากมีใช้ อยากมีของเล่นให้สบายใจได้ยิ้มหัวเราะ ซึ่งแม่ กับพ่อนั้นเองหามาให้จึงมีชีวิตเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ต้องป้อนนมให้ลูกของแม่ไปจนมันโต...จนมาวันหนึ่งมาเป็นแม่เอง มาเป็นพ่อเอง จึงจะรู้ชัดแจ้งเรื่องธรรมะ เมตตา กรุณา กตัญญู กตเวทิตา และธรรมะเรื่องความไม่ประมาท เป็นธรรมะประจำโลกประจำประเทศไทย ซึ่งชาวโลกคนไทยทุกคนต้องมีอยู่ประจำอยู่แล้วโลกจึงอยู่มาได้ หากใครมาพาไปนอกธรรมะเหล่านี้นั่นแหละคนเลวจริง และเป็นโจรผู้ร้ายคิดทำลายปล้นชิงอำนาจ ทรัพย์สินสมบัติของเราและคนอื่น จะพาไปสู่อันตรายและปัญหาของชีวิตไปยิ่งกว่านี้

∞∞∞∞∞

2. English-

Mother's grace

พระคุณของแม่

Buddhism teaches us to teach the world that When we were born out of our mother's womb What we will find is dangerous. That will destroy all our lives Since the weather The baby is hot or cold. That's it, we can hear the baby cry from the air itself since it came out of the mother's womb. Without a warm mother's embrace, she will die. The mother therefore sought a soft duvet to support her child from birth, then the child was thirsty and would cry again. The mother fed it with milk. And then it was hard to get hungry for food that never stopped Enough to stretch his legs And then it cried out, hungry, wanted to eat, wanted to sleep. It would have starved from being a baby, but my mother reputed that mother. There is no one who does not love a child as much as his own life. However, raising children to prevent harm for everything, even if it is life threatening. Mother can sacrifice her life for her child, this is not just the mother. Even the mother of the animal It loves the child, it is sincere and natural. ... just this we can see how the relationship between mother and child The child therefore does not forget the merits of the mother. Which Buddhism said This is gratitude. Human society, animal society, exist as the nature of life society. Look at the problematic form in Africa where all the black, thin, orphaned children. Without food Until the United Nations came out to ask for donations from people around the world. Ask for food to help the orphaned children. Without food ....

 

This is it. We all have to face various problems throughout our lives. Dangers are all around. The journey of life therefore requires planning and walking on an organized path. There are rules, there are criteria to follow the step phase. Otherwise, it will fall into an abyss, fall into a well on the side of the road, it is suffering because it is only dangerous. Must face dangers and problems all around, do not know all around the world But those who protect us against harm Don't forget, there are our mothers and fathers. And our second mother or father is the teacher, and the government is the third parent, don't forget it. Then I will listen to the wicked who teach us to be bad. Why did you set up a bad boy organization? It was intended to actually harm us. Leading us to the problems of life It leads me astray into a dangerous abyss. There is death all around, if it goes wrong. Means to have intelligence Look at reason, look at results, learn the truth of life Know the path of a safe life And learns of robbers and robbers That deceives us. Chasing stupidity Lack of intelligence that obscures knowledge Our own reasonableness When I have it, I want to have it. Want to have toys to feel comfortable, smile, laugh, which Mom and Dad have brought for, so they have grown up and have to feed the mother's child until it grows up ... Until one day I become a mother myself. Himself, therefore, will know clearly about Dharma, benevolence, gratitude and the Dharma of negligence Is the Dharma of the world in Thailand Which all Thai people of the world have to live and then the world can survive If anyone takes them outside these dharma, it is a real bad person. And a thief who destructs for power Our possessions and possessions Will lead to more dangers and problems of life

∞∞∞∞∞

3. China-

母親的恩典

พระคุณของแม่

佛教教我們教導世界當我們從母親的子宮中出生時我們會發現很危險。那將摧毀我們的全部生命由於天氣嬰兒是冷還是熱。就是這樣,因為嬰兒從母親的子宮中出來,所以我們可以聽到嬰兒從空中呼喊。沒有溫暖母親的擁抱,她會死。因此,母親尋求柔軟的羽絨被來撫養她的孩子,然後孩子感到口渴並再次哭泣。母親用牛奶餵牠。然後就很難不停地渴望食物足以伸展雙腿然後它哭了,餓了,想吃飯,想睡覺,如果沒有人提供它,那會是什麼?剛從嬰兒時就餓死了,但是母親被稱為那個母親。沒有人會像孩子一樣愛一個孩子。但是,撫養孩子以防止對所有人的傷害,即使這可能危及生命。母親可以為孩子犧牲生命,而不僅僅是母親。甚至是動物的母親它愛孩子,真誠而自然。 ...僅此而已,我們可以看到母子之間的關係因此,孩子不會忘記母親的功勞。哪個佛教這是感激之情,人類社會,動物社會作為生命社會的本質而存在。看看非洲所有黑人,瘦弱,孤兒的情況。沒有食物直到聯合國出來接受世界各地人民的捐款。要求食物來幫助孤兒。沒有食物可吃...

 

這就是我們的出生地,我們一生都必鬚麵對問題,危險無處不在。因此,人生旅途需要計劃並走有條理的道路。有規則,有遵循步驟階段的條件。否則,它將掉入深淵,掉入路邊的一口井中。必鬚麵對世界各地的危險和問題,不了解世界各地但是那些保護我們免受傷害的人別忘了,有我們的父母。我們的第二位母親或父親是老師,而政府是第三位父母,請不要忘記。然後,我會聽那些教導我們變壞的惡人。你為什麼建立一個壞男孩組織?目的實際上是要傷害我們。帶領我們解決生活中的問題它把我誤入一個危險的深淵,如果你做錯了,死亡無處不在。意味著有智慧看理性,看結果,學習生活的真相了解安全生活的道路並了解強盜和強盜那欺騙了我們。追逐愚蠢缺乏知識的智力我們自己的合理性當我擁有它時,我想擁有它。想要爸爸媽媽帶來的讓他們感到舒服,微笑,大笑的玩具,所以他們已經長大,必須養育母親的孩子,直到孩子長大...他本人將能清楚地了解佛法,仁愛,感恩和過失的佛法。是泰國世界佛法世界上所有泰國人都必須生活,然後世界才能生存如果有人把他們帶出這些佛法,那真是個壞人。還有一個想要摧毀並搶奪權力的小我們的財和財會導致更多的生命危險和問題

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

माता की कृपा

พระคุณของแม่

बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि दुनिया को सिखाओ जब हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे हमें जो मिलेगा वह खतरनाक है। जो हमारे सारे जीवन को नष्ट कर देगा मौसम के बाद से बच्चा गर्म हो या ठंडा। यही कारण है कि, हम बच्चे को हवा से रोते हुए सुन सकते हैं क्योंकि वह माँ के गर्भ से निकला था। एक गर्म माँ के आलिंगन के बिना, वह मर जाएगी। इसलिए माँ ने अपने बच्चे को जन्म की शुरुआत से ही सहारा देने के लिए एक नरम दुआ मांगी, फिर वह बच्चा प्यासा रहेगा और फिर से रोएगा। मां ने उसे दूध पिलाया। और फिर भोजन के लिए भूख लगना कठिन था जो कभी नहीं रुका अपने पैरों को फैलाने के लिए पर्याप्त और फिर यह रोया, भूख लगी, खाना चाहता था, सोना चाहता था। यह एक बच्चा होने से भूखा होता, लेकिन मेरी माँ ने उस माँ को प्रतिष्ठित किया। कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को उतना प्यार नहीं करता जितना कि अपने स्वयं के जीवन को हालांकि, बच्चों को हर चीज के लिए नुकसान को रोकने के लिए उठाना, भले ही यह जीवन के लिए खतरा हो। माँ अपने बच्चे के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकती है, यह सिर्फ माँ नहीं है। यहां तक ​​कि जानवर की मां भी यह बच्चे को प्यार करता है, यह ईमानदारी से और स्वाभाविक रूप से। ... बस हम यह देख सकते हैं कि माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता कैसा है बच्चा इसलिए मां की खूबियों को नहीं भूलता। जिसे बौद्ध धर्म ने कहा यह कृतज्ञता है। मानव समाज, पशु समाज, जीवन समाज की प्रकृति के रूप में मौजूद है। अफ्रीका में समस्याग्रस्त रूप को देखें जहां सभी काले, पतले, अनाथ बच्चे हैं। भोजन के बिना जब तक संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के लोगों से दान प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं आया था। अनाथ बच्चों की मदद के लिए खाना मांगें। खाने के लिए भोजन नहीं ...

 

यह वह जगह है जहाँ हम पैदा होते हैं। हम सभी को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खतरे चारों ओर हैं। इसलिए जीवन की यात्रा के लिए योजनाबद्ध तरीके से चलने की आवश्यकता होती है। नियम हैं, चरण चरण का पालन करने के लिए मानदंड हैं। अन्यथा, यह एक खाई में गिर जाएगा, सड़क के किनारे एक कुएं में गिर जाएगा, यह पीड़ित है क्योंकि यह केवल खतरनाक है। दुनिया भर के सभी खतरों और समस्याओं का सामना करना चाहिए लेकिन जो लोग हमें नुकसान से बचाते हैं मत भूलो, हमारी माता और पिता हैं। और हमारी दूसरी माँ या पिता शिक्षक हैं, और सरकार तीसरे माता-पिता हैं, इसे मत भूलना। फिर मैं उन दुष्टों की बात सुनूँगा जो हमें बुरा होना सिखाते हैं। आपने एक बुरा लड़का संगठन क्यों खड़ा किया? यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाना था। हमें जीवन की समस्याओं के लिए अग्रणी यह मुझे खतरनाक भयावहता में भटका देता है। यदि आप गलत हैं, तो मृत्यु चारों ओर है। बुद्धि का मतलब है कारण देखो, परिणाम देखो, जीवन का सत्य सीखो जानिए सुरक्षित जीवन का मार्ग और लुटेरों और लुटेरों का पता चलता है जो हमें धोखा देता है। मूर्खता का पीछा करते हुए ज्ञान का अभाव है कि ज्ञान का अभाव है हमारी अपनी तर्कशीलता जब मेरे पास है, मैं यह करना चाहता हूं। आराम, मुस्कान, हंसी महसूस करने के लिए खिलौने चाहते हैं, जो माँ और पिताजी के लिए लाए हैं, इसलिए वे बड़े हो गए हैं और जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक माँ के बच्चे को खिलाना पड़ता है ... एक दिन जब तक मैं खुद एक माँ नहीं बन जाती। स्वयं धर्म, परोपकार, कृतज्ञता और लापरवाही के धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से जान सकेंगे थाईलैंड में दुनिया का धर्म है दुनिया के कौन से थाई लोग रहे होंगे और तब दुनिया बच सकती थी यदि कोई उन्हें इन धर्मों के बाहर ले जाता है, तो यह एक बुरा व्यक्ति है। और एक चोर जो सत्ता के लिए विनाश करता है हमारी संपत्ति और संपत्ति जीवन के और अधिक खतरों और समस्याओं को जन्म देगा

 

∞∞∞∞∞

5. Russia-

Милость матери

พระคุณของแม่

 

Буддизм учит нас учить мир тому, что Когда мы родились из утробы матери То, что мы обнаружим, опасно. Это разрушит всю нашу жизнь Поскольку погода Ребенку холодно или жарко. Вот и все, мы можем слышать плач ребенка из воздуха, так как он вышел из материнской утробы. Без теплых материнских объятий она умрет. Поэтому мать искала мягкое пуховое одеяло, чтобы поддержать своего ребенка с рождения, затем ребенок хотел пить и снова плакал. Мать кормила его молоком. И тогда было трудно проголодаться до еды, которая никогда не прекращалась Достаточно размять ноги А потом он закричал, был голоден, хотел есть, хотел спать, если бы не было никого, что бы это было? Он бы с голоду не был младенцем, но моя мать слыла той матерью. Нет никого, кто не любил бы ребенка так сильно, как свою жизнь. Однако воспитывайте детей, чтобы не навредить всему, даже если это опасно для жизни. Мать может пожертвовать своей жизнью ради ребенка, а не только за мать Даже мать животного Любит ребенка, искренне и естественно. ... именно в этом мы видим, как отношения между матерью и ребенком Поэтому ребенок не забывает о достоинствах матери. Что сказал буддизм Это благодарность Человеческое общество, общество животных, существуют как природа общества жизни. Посмотрите на проблемную форму в Африке, где все черные, худые, дети-сироты. Без еды Пока Организация Объединенных Наций не вышла, чтобы попросить пожертвования у людей со всего мира. Попросите еды, чтобы помочь детям-сиротам. Нет еды ...

 

Здесь мы рождаемся, и всем нам на протяжении всей жизни приходится сталкиваться с проблемами. Поэтому жизненный путь требует планирования и движения по упорядоченному пути. Есть правила, есть критерии для выполнения пошаговой фазы. Иначе он упадет в пропасть, упадет в колодец на обочине дороги, страдает только из-за опасности. Должны сталкиваться с опасностями и проблемами повсюду, не знают во всем мире Но те, кто защищает нас от зла Не забывай, есть наши мамы и папы. И наша вторая мать или отец - учитель, а государство - третий родитель, не забывайте об этом. Тогда я послушаю нечестивых, которые учат нас быть плохими. Почему вы создали организацию плохих парней? Это было сделано, чтобы действительно навредить нам. Ведет нас к проблемам жизни Это заставляет меня сбиться с пути в опасную бездну.Смерть повсюду, если ты ошибешься. Значит иметь интеллект Посмотрите на причину, посмотрите на результаты, узнайте правду жизни Знай путь безопасной жизни И узнает о разбойниках и разбойниках Это нас обманывает. В погоне за глупостью Недостаток интеллекта, скрывающий знания Наша собственная разумность Когда он у меня есть, я хочу его иметь. Хотите, чтобы у нас были игрушки, чтобы чувствовать себя комфортно, улыбаться, смеяться, ради которых мама и папа принесли, чтобы они выросли и должны кормить ребенка матери, пока он не вырастет ... Сам сможет ясно знать о Дхарме, милосердии, благодарности и Дхарме небрежности. Дхарма мира в Таиланде Которые должны жить все тайцы мира, и тогда мир сможет выжить Если кто-то принимает их за пределы этой дхармы, это действительно плохой человек. И вор, который разрушает власть Наши владения и владения Приведет к еще большим опасностям и проблемам жизни

∞∞∞∞∞

6. Arab-

نعمة الأم

พระคุณของแม่

البوذية تعلمنا أن نعلم العالم ذلك عندما ولدنا من رحم أمنا ما سنجده خطير. هذا سوف يدمر حياتنا كلها منذ الطقس إذا كان الطفل ساخنًا أو باردًا. هذا كل شيء ، يمكننا أن نسمع صرخة الطفل من الهواء نفسه منذ أن خرج من رحم الأم. بدون حضن الأم الدافئة ، سوف تموت. لذلك سعت الأم إلى لحاف ناعم لإعالة طفلها منذ ولادته ، ثم شعر الطفل بالعطش والبكاء مرة أخرى. أطعمته الأم بالحليب. ثم كان من الصعب الشعور بالجوع من أجل طعام لم يتوقف أبدًا يكفي لمد ساقيه ثم صرخ ، جائعًا ، يريد أن يأكل ، يريد أن ينام. كان من الممكن أن يتضور جوعًا من كونه رضيعًا ، لكن الأم اشتهرت بأنها تلك الأم. لا يوجد أحد لا يحب الأطفال بقدر ما يحب حياتهم. ومع ذلك ، قم بتربية الأطفال على منع الأذى لكل شيء ، حتى لو كان يهدد الحياة. يمكن للأم أن تضحي بحياتها من أجل طفلها ، وليس مجرد أم على الإطلاق. حتى أم الحيوان تحب الطفل ، فهي صادقة وطبيعية. ... هذا فقط يمكننا أن نرى كيف العلاقة بين الأم والطفل لذلك لا ينسى الطفل مزايا الأم. الذي قالته البوذية هذا امتنان .. المجتمع البشري ، المجتمع الحيواني ، موجودان كطبيعة حياة المجتمع. انظر إلى الشكل الإشكالي في إفريقيا حيث كل الأطفال السود النحيفات والأيتام. بدون طعام حتى خرجت الأمم المتحدة لتلقي التبرعات من الناس حول العالم. اطلب طعامًا لمساعدة الأطفال الأيتام. لا طعام للأكل ...

 

هذا هو المكان الذي نولد فيه ، وعلينا جميعًا أن نواجه المشاكل طوال حياتنا. لذلك تتطلب رحلة الحياة التخطيط والمشي على طريق منظم. هناك قواعد ، وهناك معايير لمتابعة مرحلة الخطوة. وإلا فإنه سيسقط في الهاوية ، ويسقط في بئر على جانب الطريق ، فإنه يعاني بسبب الخطر الوحيد. يجب مواجهة كل الأخطار والمشاكل حول العالم لكن من يحمينا من الأذى لا تنسوا ، هناك آباؤنا وأمهاتنا. وأمنا أو أبنا الثاني هو المعلم ، والحكومة هي الوالد الثالث ، لا تنسوا ذلك. ثم سأستمع إلى الأشرار الذين يعلموننا أن نكون أشرار. لماذا أسست منظمة الولد الشرير؟ كان القصد منه أن يؤذينا بالفعل. يقودنا إلى مشاكل الحياة إنه يقودني إلى هاوية خطيرة ، هناك موت في كل مكان ، إذا حدث خطأ. يعني أن يكون لديك ذكاء انظر إلى السبب ، وانظر إلى النتائج ، وتعلم حقيقة الحياة تعرف على طريق الحياة الآمنة ويتعلم من اللصوص واللصوص هذا يخدعنا. مطاردة الغباء نقص الذكاء الذي يحجب المعرفة منطقتنا الخاصة عندما يكون لدي ، أريد الحصول عليه. تريد أن يكون لديك ألعاب لتشعر بالراحة والابتسام والضحك ، والتي أحضرها أمي وأبي ، لذلك كبروا وعليهم إطعام طفل الأم حتى يكبر ... لذلك ، سيعرف نفسه بوضوح عن دارما ، والإحسان ، والامتنان ودارما الإهمال هي دارما العالم في تايلاند التي يجب أن يعيشها كل التايلانديين في العالم ومن ثم يمكن للعالم أن يعيش إذا أخذهم أي شخص خارج هذه الدارما ، فهو شخص سيء حقًا. واللص الذي يريد أن يدمر ويسلب السلطة ممتلكاتنا وممتلكاتنا سيؤدي إلى المزيد من مخاطر ومشاكل الحياة

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Kasih karunia ibu

พระคุณของแม่ 

Buddhisme mengajari kita untuk mengajari dunia itu Saat kita lahir dari rahim ibu kita Apa yang akan kita temukan berbahaya. Itu akan menghancurkan seluruh hidup kita Sejak cuaca Bayinya panas atau dingin. Itu saja, kita bisa mendengar tangisan bayi dari udara sendiri sejak keluar dari rahim ibunya. Tanpa pelukan ibu yang hangat, dia akan mati. Oleh karena itu sang ibu mencari selimut yang lembut untuk menopang anaknya sejak lahir, kemudian anak tersebut haus dan akan menangis lagi. Sang ibu memberinya susu. Dan kemudian sulit untuk merasa lapar akan makanan yang tidak pernah berhenti Cukup untuk meregangkan kakinya Dan kemudian dia berteriak, lapar, ingin makan, ingin tidur. Ia akan kelaparan karena masih bayi, tapi ibuku terkenal sebagai ibu itu. Tidak ada orang yang tidak mencintai seorang anak sebanyak hidupnya sendiri. Namun, membesarkan anak mencegah kerugian bagi segalanya, bahkan jika itu mengancam nyawa. Ibu bisa mengorbankan nyawanya untuk anaknya, ini bukan hanya ibunya. Bahkan induk dari hewan tersebut Ia mencintai anak itu, tulus dan alami. ... hanya dengan ini kita bisa melihat bagaimana hubungan ibu dan anak Karena itu, sang anak tidak melupakan kebaikan ibunya. Yang kata Buddhisme Ini adalah rasa syukur, masyarakat manusia, masyarakat hewan, ada sebagai hakikat kehidupan masyarakat. Lihatlah bentuk problematis di Afrika di mana semua anak-anak berkulit hitam, kurus, yatim piatu. Tanpa makanan Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa keluar untuk meminta sumbangan dari orang-orang di seluruh dunia. Minta makanan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Tidak ada makanan untuk dimakan ...

 

Di sinilah kita dilahirkan. Kita semua harus menghadapi masalah sepanjang hidup kita. Bahaya ada di mana-mana. Oleh karena itu, perjalanan hidup membutuhkan perencanaan dan berjalan di jalan yang teratur. Ada aturan, ada kriteria untuk mengikuti tahapan langkah. Jika tidak, ia akan jatuh ke jurang maut, jatuh ke dalam sumur di pinggir jalan. Harus menghadapi bahaya dan masalah di sekitar, tidak tahu di seluruh dunia Tapi mereka yang melindungi kita dari bahaya Jangan lupa, ada ayah dan ibu kita. Dan ibu atau ayah kedua kita adalah gurunya, dan pemerintah adalah orang tua ketiga, jangan lupakan. Kemudian saya akan mendengarkan orang jahat yang mengajari kita untuk menjadi jahat. Mengapa Anda mendirikan organisasi anak nakal? Itu dimaksudkan untuk benar-benar merugikan kita. Membimbing kita pada masalah hidup Itu membawa saya tersesat ke dalam jurang yang berbahaya. Ada kematian di sekitar, jika itu salah. Berarti punya kecerdasan Lihatlah akal budi, lihat hasil, pelajari kebenaran hidup Ketahui jalan hidup yang aman Dan belajar tentang perampok dan perampok Itu menipu kita. Mengejar kebodohan Kurangnya kecerdasan yang mengaburkan pengetahuan Kewajaran kita sendiri Ketika saya memilikinya, saya ingin memilikinya. Ingin punya mainan untuk merasa nyaman, tersenyum, tertawa, yang dihidupkan oleh Ibu dan Ayah, agar hidup terus berkembang, harus memberi makan anak ibu sampai tumbuh ... Dirinya akan dapat mengetahui dengan jelas tentang Dharma, kebajikan, syukur dan Dharma kelalaian Apakah Dharma dunia di Thailand Yang harus dijalani oleh semua orang Thailand di dunia dan kemudian dunia dapat bertahan hidup Jika seseorang membawanya keluar dari dharma ini, itu adalah orang yang sangat jahat. Dan seorang pencuri yang ingin menghancurkan dan merampok kekuasaan Harta milik kita Akan menyebabkan lebih banyak bahaya dan masalah hidup

∞∞∞∞∞

8. Loa –

ພຣະຄຸນຂອງແມ່

พระคุณของแม่

 

ພຸດທະສາສະ ໜາ ສອນພວກເຮົາໃຫ້ສອນໂລກນັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາເກີດມາຈາກທ້ອງແມ່ຂອງພວກເຮົາ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນແມ່ນອັນຕະລາຍ. ສິ່ງນັ້ນຈະ ທຳ ລາຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາທັງ ໝົດ ຕັ້ງແຕ່ອາກາດ ເດັກນ້ອຍຮ້ອນຫຼືເຢັນ. ນັ້ນແມ່ນມັນ, ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງເດັກຈາກອາກາດຕົວຂອງມັນເອງຕັ້ງແຕ່ມັນອອກມາຈາກທ້ອງຂອງແມ່. ຖ້າບໍ່ມີການກອດແມ່ທີ່ອົບອຸ່ນ, ນາງຈະຕາຍ. ແມ່ຈຶ່ງຊອກຫາຜ້າປູທີ່ອ່ອນເພື່ອລ້ຽງດູລູກຕັ້ງແຕ່ເກີດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເດັກກໍ່ຫິວແລະຮ້ອງໄຫ້ອີກ. ແມ່ລ້ຽງດ້ວຍນົມ. ແລະຕໍ່ມາມັນຍາກທີ່ຈະຫິວເຂົ້າຫາອາຫານທີ່ບໍ່ເຄີຍຢຸດ ພຽງພໍທີ່ຈະຍືດຂາລາວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຮ້ອງອອກມາ, ຫິວເຂົ້າ, ຢາກກິນ, ຢາກນອນ, ຖ້າບໍ່ມີໃຜສະ ໜອງ, ມັນຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະຫິວໂຫຍຈາກການເປັນເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າແມ່ຂອງຂ້ອຍຊື່ສຽງແມ່ຄົນນັ້ນ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮັກເດັກນ້ອຍເທົ່າກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລ້ຽງເດັກນ້ອຍເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທຸກຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ. ແມ່ສາມາດເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອລູກຂອງຕົນ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ. ແມ່ນແຕ່ແມ່ຂອງສັດ ມັນຮັກເດັກ, ມັນເປັນຄວາມຈິງໃຈແລະເປັນ ທຳ ມະຊາດ. ... ພຽງເທົ່ານີ້ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມ ສຳ ພັນລະຫວ່າງແມ່ແລະເດັກແມ່ນແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນເດັກບໍ່ລືມຄຸນງາມຄວາມດີຂອງແມ່. ເຊິ່ງສາດສະ ໜາ ພຸດກ່າວ ນີ້ແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ. ສັງຄົມມະນຸດ, ສັງຄົມສັດ, ມີຄືກັບລັກສະນະຂອງສັງຄົມຊີວິດ. ເບິ່ງຮູບແບບທີ່ມີບັນຫາໃນອາຟຣິກກາທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຍາກເປັນເດັກ ກຳ ພ້າ ກຳ ພ້າ. ຖ້າບໍ່ມີອາຫານ ຈົນກ່ວາສະຫະປະຊາຊາດອອກມາຮັບເອົາການບໍລິຈາກຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ຂໍອາຫານເພື່ອຊ່ວຍເດັກ ກຳ ພ້າ ກຳ ພ້າ. ບໍ່ມີອາຫານການກິນ ...

 

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເກີດ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບບັນຫາຕະຫຼອດຊີວິດ, ໄພອັນຕະລາຍກໍ່ເກີດຂື້ນ. ສະນັ້ນການເດີນທາງຂອງຊີວິດຈຶ່ງ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນແລະຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຈັດແຈງ. ມີກົດລະບຽບ, ມີມາດຖານເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະຕົກເຂົ້າໄປໃນບ່ອນສຸດຊື້ງ, ຕົກລົງໃນອ່າງນ້ ຳ ຢູ່ຂ້າງທາງ. ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມອັນຕະລາຍແລະທຸກບັນຫາທົ່ວໂລກ ແຕ່ຜູ້ທີ່ປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຄວາມອັນຕະລາຍ ຢ່າລືມ, ມີແມ່ແລະພໍ່ຂອງພວກເຮົາ. ແລະແມ່ຫລືພໍ່ຜູ້ທີສອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄູ, ແລະລັດຖະບານແມ່ນພໍ່ແມ່ຜູ້ທີສາມ, ຢ່າລືມມັນ. ຈາກນັ້ນຂ້ອຍຈະຟັງຄົນຊົ່ວທີ່ສອນເຮົາວ່າບໍ່ດີ. ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງເດັກຊາຍທີ່ບໍ່ດີ? ມັນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ທຳ ຮ້າຍພວກເຮົາໃນຕົວຈິງ. ນຳ ພາພວກເຮົາໄປສູ່ບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວິດ ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫລົງທາງເຂົ້າໄປໃນທີ່ສຸດອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕາຍກໍ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ຖ້າເຈົ້າເຮັດຜິດ. ໝາຍ ຄວາມວ່າຈະມີປັນຍາ ເບິ່ງເຫດຜົນ, ເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບ, ຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ ຮູ້ເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດທີ່ປອດໄພ ແລະຮຽນຮູ້ໂຈນແລະໂຈນ ນັ້ນຫລອກລວງພວກເຮົາ. ການຕາມຫາຄວາມໂງ່ຈ້າ ຂາດຄວາມສະຫຼາດທີ່ປິດບັງຄວາມຮູ້ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງເຮົາເອງ ເມື່ອຂ້ອຍມີມັນຂ້ອຍຢາກມີມັນ. ຢາກມີຂອງຫຼິ້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ, ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສເຊິ່ງພໍ່ແລະແມ່ໄດ້ ນຳ ມາສູ່ຊີວິດ, ເພື່ອວ່າຊີວິດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່, ຕ້ອງລ້ຽງດູລູກຂອງແມ່ຈົນກວ່າມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ ... ຈົນຮອດມື້ ໜຶ່ງ ກາຍມາເປັນແມ່ຂອງຕົນເອງ, ກາຍມາເປັນພໍ່ ດ້ວຍຕົວເອງ, ສະນັ້ນ, ລາວຈະຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ Dharma, ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ, ຄວາມກະຕັນຍູແລະ Dharma ຂອງການລະເລີຍ ແມ່ນທັມມະຂອງໂລກໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ງຊາວໄທທຸກໆຄົນໃນໂລກຕ້ອງມີຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຜູ້ໃດເອົາພວກເຂົາໄປນອກສາສະ ໜາ ເຫຼົ່ານີ້, ມັນແມ່ນຄົນຊົ່ວຮ້າຍແທ້. ແລະໂຈນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ທຳ ລາຍແລະລັກເອົາ ອຳ ນາດ ຊັບສົມບັດແລະຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາ ຈະ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມອັນຕະລາຍແລະບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວິດ

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

මවගේ කරුණාව

พระคุณของแม่

ලෝකයට එය ඉගැන්වීමට බුද්ධාගම අපට උගන්වයි අපි ඉපදුණේ අපේ මවගේ කුසින් අපට සොයාගත හැකි දේ භයානක ය. එය අපේ මුළු ජීවිත කාලයම විනාශ කරයි කාලගුණයේ සිට දරුවා උණුසුම් හෝ සීතලයි. මවගේ ගර්භාෂයෙන් එළියට පැමිණි දා සිට වාතයේ සිටම දරුවා අ cry නවා අපට ඇසෙයි. උණුසුම් මවක් වැලඳ ගැනීමකින් තොරව ඇය මිය යනු ඇත. එමනිසා මව උපතේ ආරම්භයේ සිටම තම දරුවාට උපකාර කිරීම සඳහා මෘදු ඩුවට් එකක් සෙව්වාය, එවිට දරුවා පිපාසයෙන් සිටින අතර නැවත අ cry නවා. මව එය කිරිවලින් පෝෂණය කළාය. එවිට කිසි විටෙකත් නතර නොවූ ආහාර සඳහා කුසගින්නෙන් පෙළීම දුෂ්කර විය ඔහුගේ කකුල් දිගු කිරීමට ප්රමාණවත්ය එවිට එය කෑගැසුවේ, කුසගින්නෙන්, කෑමට අවශ්‍ය, නිදා ගැනීමට අවශ්‍ය, කිසිවෙකු සපයා නොමැති නම්, එය කුමක් වනු ඇත්ද? එය ළදරුවෙකු වීම නිසා සාගින්නෙන් පෙළෙන්නට ඉඩ තිබුණි, නමුත් මගේ මව එම මවගේ කීර්තියට පත්විය. දරුවෙකුට තමාගේ ජීවිතය තරම් ආදරය නොකරන කිසිවෙක් නැත. කෙසේ වෙතත්, ජීවිතයට තර්ජනයක් වුවද, සෑම දෙයකටම හානියක් වැළැක්වීම සඳහා දරුවන් ඇති දැඩි කිරීම. මවකට පමණක් නොව මවකට තම දරුවා වෙනුවෙන් තම ජීවිතය කැප කළ හැකිය. සත්වයාගේ මව පවා එය දරුවාට ආදරෙයි, එය අවංක හා ස්වාභාවිකය. ... මෙයින් අපට දැක ගත හැකිය මව සහ දරුවා අතර සම්බන්ධතාවය එබැවින් දරුවා මවගේ ගුණාංග අමතක නොකරයි. කුමන බුද්ධාගමද? මෙය කෘත itude තාවයි.සමාජ සමාජය, සත්ව සමාජය, ජීවන සමාජයේ ස්වභාවය ලෙස පවතී. කළු, සිහින්, අනාථ දරුවන් සිටින අප්‍රිකාවේ ගැටළු සහගත ස්වරූපය දෙස බලන්න. ආහාර නොමැතිව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ලොව පුරා ජනතාවගෙන් ආධාර ඉල්ලා සිටින තෙක්. අනාථ දරුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ආහාර ඉල්ලන්න. කෑමට කෑම නැහැ ...

 

අප ඉපදුණේ මෙහිදීය.අපි සියල්ලන්ටම අපගේ ජීවිත කාලය පුරාම ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එබැවින් ජීවන ගමනට සංවිධානාත්මක මාවතක සැලසුම් කිරීම හා ගමන් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නීති ඇත, පියවර අදියර අනුගමනය කිරීමට නිර්ණායක තිබේ. එසේ නොවුවහොත්, එය අගාධයකට වැටෙනු ඇත, පාර දෙපස ළිඳකට වැටෙනු ඇත, එය දුක් විඳින්නේ අන්තරායක් පමණි. ලොව පුරා ඇති සියලුම අනතුරු සහ ගැටලුවලට මුහුණ දිය යුතුය නමුත් හානිවලින් අපව ආරක්ෂා කරන අය අමතක කරන්න එපා, අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. අපේ දෙවන මව හෝ පියා ගුරුවරයා වන අතර රජය තෙවන මවුපියන් වේ, එය අමතක නොකරන්න. එවිට අපට නරක වීමට උගන්වන දුෂ්ටයන්ට මම සවන් දෙමි. ඔබ නරක පිරිමි සංවිධානයක් ආරම්භ කළේ ඇයි? එය ඇත්ත වශයෙන්ම අපට හානියක් කිරීමට අදහස් කරන ලදී. ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලට අපව ගෙන යාම එය මාව භයානක අගාධයකට ඇද දමයි.ඔබ වැරැද්දක් කළහොත් මරණය වටේ. බුද්ධිය තිබිය යුතුය හේතුව දෙස බලන්න, ප්‍රති results ල දෙස බලන්න, ජීවිතයේ සත්‍යය ඉගෙන ගන්න ආරක්ෂිත ජීවිතයක මාවත දැන ගන්න කොල්ලකරුවන් සහ මංකොල්ලකරුවන් ගැන ඉගෙන ගනී එය අපව රවටයි. මෝඩකම හඹා යාම දැනුම අපැහැදිලි කරන බුද්ධිය නොමැතිකම අපේම සාධාරණත්වය මට එය ඇති විට, මට එය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. අම්මා සහ තාත්තා විසින් ගෙන එන ලද සුවපහසුව, සිනහව, සිනාසීමට සෙල්ලම් බඩු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යය, එබැවින් ඔවුන් වැඩී ඇති අතර මවගේ දරුවා වැඩෙන තුරු පෝෂණය කළ යුතුය ... එබැවින් නොසැලකිලිමත්කම සම්බන්ධයෙන් ධර්මය, කරුණාව, කෘත itude තාව සහ ධර්මය පිළිබඳව ඔහුම පැහැදිලිව දැන ගනු ඇත යනු තායිලන්තයේ ලෝකයේ ධර්මයයි ලෝකයේ සියලුම තායි වැසියන්ට ජීවත් විය යුතු අතර එවිට ලෝකයට නොනැසී පැවතිය හැකිය යමෙක් මෙම ධර්මයෙන් පිටත ඔවුන්ව ගෙන යන්නේ නම්, එය සැබෑ නරක පුද්ගලයෙකි. බලය වෙනුවෙන් විනාශ කරන සොරෙක් අපේ දේපළ හා දේපළ ජීවිතයේ තවත් අන්තරායන් හා ගැටළු වලට තුඩු දෙනු ඇත

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Ơn mẹ

พระคุณของแม่

Đạo Phật dạy chúng ta dạy thế giới rằng Khi chúng ta được sinh ra từ bụng mẹ Những gì chúng ta sẽ thấy là nguy hiểm. Điều đó sẽ phá hủy tất cả cuộc sống của chúng ta Kể từ khi thời tiết Em bé bị nóng hoặc lạnh. Vậy là xong, chúng ta có thể nghe thấy tiếng con khóc từ trong không khí ngay từ khi nó ra khỏi bụng mẹ. Nếu không có vòng tay ấm áp của mẹ, con sẽ chết. Do đó, người mẹ tìm kiếm một chiếc chăn mềm để nâng đỡ con mình từ khi mới sinh ra, khi đó đứa trẻ sẽ khát và sẽ khóc trở lại. Người mẹ nuôi nó bằng sữa. Và sau đó thật khó để cảm thấy đói với thức ăn không ngừng nghỉ Đủ để duỗi chân Và rồi nó kêu lên, đói, muốn ăn, muốn ngủ. Nó sẽ bị bỏ đói từ khi còn là một đứa bé, nhưng mẹ tôi đã coi là người mẹ đó. Không có ai mà không yêu một đứa trẻ nhiều như chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, việc nuôi dạy con cái đề phòng tai họa cho mọi việc, dù là nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời vì con, đây không phải chỉ là mẹ. Ngay cả mẹ của động vật Nó yêu đứa trẻ, nó chân thành và tự nhiên. ... chỉ cần điều này chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa mẹ và con Người con vì thế không quên công ơn của Mẹ. Phật giáo nào nói Đây là lòng biết ơn Xã hội loài người, xã hội động vật, tồn tại như bản chất của xã hội sự sống. Hãy nhìn vào bộ dạng đầy vấn đề ở Châu Phi, nơi toàn những đứa trẻ mồ côi da đen, gầy gò. Không có thức ăn Cho đến khi Liên Hợp Quốc đứng ra nhận tiền quyên góp từ mọi người trên thế giới. Xin thức ăn để giúp đỡ các trẻ em mồ côi. Không có thức ăn để ăn ...

 

Đây là nơi chúng ta sinh ra, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những vấn đề trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy, cuộc hành trình của cuộc đời đòi hỏi phải có kế hoạch và đi trên một con đường có trật tự. Có quy tắc, có tiêu chí để thực hiện theo giai đoạn bước. Nếu không sẽ rơi xuống vực, rơi xuống giếng bên đường, khổ lắm vì chỉ nguy hiểm. Phải đối mặt với mọi nguy hiểm và vấn đề trên toàn thế giới Nhưng những người bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn hại Đừng quên, còn có những người cha người mẹ của chúng ta. Và cha hoặc mẹ thứ hai của chúng ta là giáo viên, và chính phủ là cha mẹ thứ ba, đừng quên điều đó. Và hãy lắng nghe kẻ ác dạy chúng ta trở nên xấu Tại sao bạn lại thành lập một tổ chức bad boy? Nó nhằm mục đích thực sự làm hại chúng tôi. Dẫn dắt chúng ta đến những vấn đề của cuộc sống Nó đưa tôi lạc lối vào một vực thẳm nguy hiểm. Có cái chết xung quanh, nếu nó sai. Có nghĩa là có trí thông minh Nhìn vào lý trí, nhìn vào kết quả, học chân lý cuộc sống Biết con đường của một cuộc sống an toàn Và tìm hiểu về những tên cướp và cướp Điều đó đánh lừa chúng ta. Đuổi theo sự ngu ngốc Thiếu trí thông minh che lấp kiến ​​thức Sự hợp lý của riêng chúng tôi Khi tôi có nó, tôi muốn có nó. Muốn có đồ chơi để con được thoải mái, được cười, được cười mà Cha Mẹ đã mang cho nên con lớn rồi phải nuôi con của mẹ cho đến khi trưởng thành… Cho đến một ngày chính con trở thành mẹ. Bản thân sẽ có thể biết rõ ràng về Pháp, nhân từ, biết ơn và Phật pháp của sự sơ suất. Là Phật pháp của thế giới ở Thái Lan Điều mà tất cả người Thái trên thế giới phải sống và thế giới có thể tồn tại Nếu ai đưa họ ra ngoài những pháp này, đó là người xấu thực sự. Và một tên trộm muốn tiêu diệt và cướp đoạt quyền lực Của cải và tài sản của chúng ta Sẽ dẫn đến nhiều nguy hiểm và rắc rối trong cuộc sống

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

ព្រះគុណរបស់ម្ដាយ

พระคุณของแม่

ព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនយើងឱ្យបង្រៀនពិភពលោក នៅពេលយើងកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយ អ្វីដែលយើងនឹងរកឃើញគឺមានគ្រោះថ្នាក់។ នោះនឹងបំផ្លាញជីវិតយើងទាំងអស់ ចាប់តាំងពីអាកាសធាតុ ទារកក្តៅឬត្រជាក់។ នោះហើយជាវាយើងអាចលឺសំលេងទារកយំពីលើអាកាសដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីវាចេញពីស្បូនរបស់ម្តាយ។ បើគ្មានការឱបម្តាយកក់ក្តៅទេនាងនឹងស្លាប់។ ហេតុដូច្នេះម្តាយបានស្វែងរកភួងទន់ដើម្បីទ្រទ្រង់កូនរបស់នាងតាំងពីដំបូងនៃកំណើតបន្ទាប់មកក្មេងនឹងស្រេកហើយយំម្តងទៀត។ ម្តាយចិញ្ចឹមវាជាមួយទឹកដោះគោ។ ហើយបន្ទាប់មកវាពិបាកក្នុងការឃ្លានអាហារដែលមិនដែលឈប់ ល្មមនឹងលាតសន្ធឹងជើងរបស់គាត់ បន្ទាប់មកវាស្រែកយំឃ្លានចង់ញ៉ាំចង់ដេក។ វានឹងឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីនៅក្មេងប៉ុន្តែម្តាយរបស់ខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះម្តាយនោះ។ គ្មានអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់កូនដូចជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ ទោះយ៉ាងណាចិញ្ចឹមកូនដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទោះបីវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក៏ដោយ។ ម្ដាយអាចលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនរបស់គាត់នេះមិនមែនគ្រាន់តែម្តាយទេ។ សូម្បីតែម្តាយរបស់សត្វ វាស្រឡាញ់កុមារវាជាការស្មោះត្រង់និងធម្មជាតិ។ ... គ្រាន់តែនេះយើងអាចមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងម្តាយនិងកូន ដូច្នេះកុមារមិនភ្លេចគុណសម្បត្តិរបស់ម្តាយទេ។ ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបាននិយាយ នេះគឺជាការដឹងគុណសង្គមមនុស្សសង្គមសត្វមានលក្ខណៈធម្មជាតិនៃសង្គមជីវិត។ សូមក្រឡេកមើលសំណុំបែបបទដែលមានបញ្ហានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានក្មេងកំព្រាខ្មៅស្គមទាំងអស់។ បើគ្មានអាហារ រហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញមកសុំជំនួយពីមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក។ សុំចំណីអាហារជួយដល់កុមារកំព្រា។ គ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគ ...

 

នេះជាកន្លែងដែលយើងកើតមក។ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ដូច្នេះដំណើរនៃជីវិតតម្រូវឱ្យមានផែនការនិងដើរលើផ្លូវដែលបានរៀបចំ។ មានច្បាប់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលជំហាន។ បើមិនដូច្នោះទេវានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្តៅមួយធ្លាក់ចូលអណ្តូងមួយនៅតាមដងផ្លូវវាកំពុងរងទុក្ខដោយសារតែមានតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក ប៉ុន្តែអ្នកដែលការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់ កុំភ្លេចមានម្តាយនិងឪពុករបស់យើង។ ហើយម្តាយឬឪពុកទី ២ របស់យើងគឺជាគ្រូបង្រៀនហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាឪពុកម្តាយទី ៣ កុំភ្លេចវា។ បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងស្តាប់មនុស្សអាក្រក់ដែលបង្រៀនយើងអោយធ្វើអាក្រក់។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើតអង្គការក្មេងប្រុសអាក្រក់? វាមានបំណងធ្វើបាបយើង។ នាំយើងទៅរកបញ្ហានៃជីវិត វាធ្វើឱ្យខ្ញុំវង្វេងទៅក្នុងរណ្តៅដ៏គ្រោះថ្នាក់។ ការស្លាប់គឺនៅជុំវិញប្រសិនបើអ្នកធ្វើខុស។ មានន័យថាមានបញ្ញា រកមើលមូលហេតុមើលលទ្ធផលរៀនពីការពិតនៃជីវិត ស្គាល់ផ្លូវនៃជីវិតដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយរៀនពីចោរប្លន់និងចោរប្លន់ វាបញ្ឆោតយើង។ ដេញតាមភាពល្ងង់ខ្លៅ ខ្វះភាពវៃឆ្លាតដែលធ្វើឱ្យចំណេះដឹងស្ទាក់ស្ទើរ ភាពសមហេតុផលរបស់យើងផ្ទាល់ នៅពេលខ្ញុំមានវាខ្ញុំចង់មានវា។ ចង់មានប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងមានអារម្មណ៍ស្រួលញញឹមសើចដែលម៉ាក់និងប៉ាបាននាំយកមកដើម្បីឱ្យពួកគេធំឡើងហើយត្រូវចិញ្ចឹមកូនរបស់ម្តាយរហូតដល់វាធំឡើង ... ខ្លួនគាត់នឹងអាចដឹងច្បាស់អំពីព្រះធម៌សប្បុរសធម៌ការដឹងគុណនិងព្រះធម៌នៃការធ្វេសប្រហែស គឺជាព្រះធម៌របស់ពិភពលោកក្នុងប្រទេសថៃ ដែលប្រជាជនថៃទាំងអស់នៅលើពិភពលោកត្រូវតែរស់នៅហើយបន្ទាប់មកពិភពលោកអាចរស់បាន ប្រសិនបើនរណាម្នាក់យកវាទៅក្រៅធម៌ទាំងនេះវាជាមនុស្សអាក្រក់ពិតប្រាកដ។ ហើយចោរដែលចង់បំផ្លាញនិងប្លន់ដើម្បីអំណាច ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង នឹងនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៃជីវិត

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Rahmat ibu

พระคุณของแม่

Buddhisme mengajar kita untuk mengajar dunia bahawa Semasa kita dilahirkan di luar rahim ibu kita Apa yang akan kita dapati adalah berbahaya. Itu akan menghancurkan semua kehidupan kita Sejak cuaca Bayi panas atau sejuk. Itu sahaja, kita dapat mendengar bayi menangis dari udara sendiri sejak ia keluar dari rahim ibu. Tanpa pelukan ibu yang hangat, dia akan mati. Oleh itu, si ibu mencari selimut lembut untuk menopang anaknya sejak awal kelahiran, maka si anak akan kehausan dan menangis lagi. Ibu memberinya susu. Dan kemudian sukar untuk mendapatkan makanan yang tidak pernah berhenti Cukup untuk meregangkan kakinya Dan kemudian teriakan, lapar, mahu makan, mahu tidur. Ia pasti kelaparan sejak menjadi bayi, tetapi ibu saya menghargai ibu itu. Tidak ada orang yang tidak mengasihi anak seperti kehidupannya sendiri. Namun, besarkan anak-anak untuk mengelakkan bahaya bagi segala-galanya, walaupun ia mengancam nyawa. Ibu boleh mengorbankan nyawanya untuk anaknya, ini bukan hanya ibu. Malah ibu haiwan itu Ia sangat menyayangi anak, sungguh tulus dan semula jadi. ... hanya ini kita dapat melihat bagaimana hubungan antara ibu dan anak Oleh itu, anak tidak melupakan jasa Ibu Buddhisme mana yang dikatakan Ini adalah kesyukuran. Masyarakat manusia, masyarakat haiwan, wujud sebagai sifat masyarakat kehidupan. Lihat bentuk bermasalah di Afrika di mana semua kanak-kanak hitam, kurus, yatim piatu. Tanpa makanan Sehingga PBB keluar untuk meminta sumbangan dari orang-orang di seluruh dunia. Minta makanan untuk menolong anak-anak yatim. Tiada makanan untuk dimakan ...

 

Di sinilah kita dilahirkan. Kita semua harus menghadapi masalah sepanjang hidup kita. Bahaya ada di sekeliling kita. Oleh itu, perjalanan hidup memerlukan perancangan dan berjalan di jalan yang teratur. Ada peraturan, ada kriteria untuk mengikuti fasa langkah. Jika tidak, ia akan jatuh ke jurang, jatuh ke dalam sumur di tepi jalan, ia menderita kerana hanya bahaya. Harus menghadapi semua bahaya dan masalah di seluruh dunia Tetapi mereka yang melindungi kita daripada bahaya Jangan lupa, ada ibu dan ayah kita. Ibu atau ayah kedua kami adalah guru, dan pemerintah adalah ibu bapa ketiga, jangan lupa. Kemudian saya akan mendengarkan orang jahat yang mengajar kita menjadi jahat. Mengapa anda menubuhkan organisasi budak jahat? Ini bertujuan untuk membahayakan kita. Memimpin kita menghadapi masalah kehidupan Ini membawa saya tersesat ke jurang berbahaya. Terdapat kematian di sekeliling, jika ia salah. Bermakna mempunyai kecerdasan Lihat akal, lihat hasilnya, pelajari kebenaran hidup Ketahui jalan hidup yang selamat Dan belajar mengenai perompak dan perompak Itu menipu kita. Mengejar kebodohan Kekurangan kecerdasan yang mengaburkan pengetahuan Kewajaran kita sendiri Apabila saya memilikinya, saya mahu memilikinya. Ingin mempunyai mainan untuk merasa selesa, senyum, ketawa, yang dibawa oleh Ibu dan Ayah, jadi mereka telah dewasa dan harus memberi makan anak ibu sehingga ia membesar ... Oleh itu, Dia sendiri akan mengetahui dengan jelas tentang Dharma, kebajikan, rasa syukur dan dharma kelalaian Adakah Dharma dunia di Thailand Yang harus dihayati oleh semua orang Thai di dunia dan kemudian dunia dapat bertahan Sekiranya ada yang membawanya ke luar dharma ini, ia adalah orang yang benar-benar jahat. Dan pencuri yang ingin memusnahkan dan merompak kuasa Harta dan harta benda kita Akan membawa kepada lebih banyak bahaya dan masalah hidup

∞∞∞∞∞

13.Japan

母の恵み

พระคุณของแม่

仏教は私たちに世界に母親の子宮から生まれたとき私たちが見つけるものは危険です。それは私たちのすべての生命を破壊します天候以来赤ん坊は暑いか寒い。それだけです。赤ちゃんが母親の子宮から出てきたので、赤ちゃんが空中で泣くのを聞くことができます。暖かい母の抱擁なしでは、彼女は死ぬでしょう。したがって、母親は出産当初から子供をサポートするために柔らかい布団を探しました。そうすると、子供は喉が渇き、再び泣きます。母はそれに牛乳を与えた。そして、止まることのない食べ物に飢えるのは大変でした足を伸ばすのに十分それからそれは叫び、空腹で、食べたかった、眠りたかった。それは幼児であることから飢えたでしょうが、母親はその母親であると評されました。自分の人生ほど子供を愛さない人はいません。ただし、命にかかわる場合でも、すべての人に危害を加えないように子供を育てる。母親は母親だけでなく、子供のために命を犠牲にすることができます。動物の母親でさえそれは子供を愛し、誠実で自然です。 ...これだけで、母子の関係がわかりますしたがって、子供は母親の良さを忘れません。どの仏教が言った人間社会、動物社会は生命社会の本質として存在しています。すべての黒人、薄い、孤立した子供たちがいるアフリカの問題のある形を見てください。食べ物なし国連が出て世界中の人々から寄付を受け取るまで。孤立した子供たちを助けるために食べ物を求めます。食べる食べ物はありません...

 

ここが私たちの生まれた場所であり、私たち全員が人生を通じて問題に直面しなければなりません。したがって、人生の旅は計画された計画された道を歩く必要があります。ルールがあり、ステップフェーズに従うための基準があります。さもなければ、それは奈落の底に落ち、道路の側の井戸に落ちます、それはそれがただ危険であるので苦しんでいます。世界中のすべての危険と問題に直面しなければならないしかし、害から私たちを守る人々忘れないでください、私たちの母親と父親がいます。そして、私たちの2番目の母親または父親は教師であり、政府は3番目の親です。忘れないでください。それから私は私たちに悪いことを教える邪悪な人の言うことを聞きます。なぜ不良少年組織を設立したのですか?それは実際に私たちを傷つけることを意図していた。人生の問題に私たちを導くそれは私を危険な奈落の底に迷わせてしまいます。知性を持つ手段理由を見て、結果を見て、人生の真実を学ぶ安全な生活の道筋を知るそして、強盗と強盗について学びますそれは私たちをだます。愚かさを追いかける知識を覆い隠す知能の欠如私たち自身の合理性持っているときは食べたいです。お母さんとお父さんが元気に、笑顔で笑い、心地よく感じるおもちゃが欲しいのですが、人生が成長し続けるためには、成長するまで母親の子供を養わなければなりません...したがって、自分自身は、過失に関するダルマ、慈悲、感謝、ダルマについて明確に知っています。タイの世界のダルマです世界のすべてのタイ人が生活しなければならず、そうすれば世界は生き残ることができますだれかがこれらのダルマの外に持って行けば、それは本当に悪い人です。そして権力を破壊する泥棒私たちの所有物と所有物生命のより多くの危険と問題につながるでしょう

∞∞∞∞∞

 
วาทะแห่งสัจธรรม ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคโควิด-19น

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19วันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหาภัยเสียทีเถิดTo India and the people of the world today
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
50..วาทะที่ 50.. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
52..วาทะที่ 52.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561Copyright © 2010 All Rights Reserved.