ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1.. det främsta ordet: Wuhan-virus, hur kommer världen att passera detta fruktansvärda virus? Lär känna sanningen och renheten Så smutsigt först ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรม

 

 38.Sweden-สวีเดน, 

38. Sverige-Sverige,

Ω, det främsta ordet: Wuhan-virus, hur kommer världen att passera detta fruktansvärda virus? Lär känna sanningen och renheten Så smutsigt först

วาทะที่ 1. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ

 

 

 

 

 

Wuhan-virus, hur kommer världen att passera genom detta fruktansvärda virus?

HUR FÅR VÄRLDEN igenom WUHAN-viruset Detta onda virus?

Till världen som står inför den stora dödssjukdomen. Wu-viruset klippte koronan idag.

Så det finns en fråga hur man gör detta, vår värld och människorna i denna värld Kommer att kunna komma igenom detta farliga virus?

Svaret på denna fråga är renhet. Utöka denna cirkel till alla hörn av världen. Gör hela världen ren och fri från all smuts.

 Och samtidigt göra världen ren och fri från denna smuts Rengör sedan Ta bort all smuts från ditt eget hjärta, rengör dina hjärtan, varje person i världen. När hela världens hjärtan har blivit renade och orena Detta är sättet att övervinna alla sjukdomar, alla sjukdomar.

 Och fördelarna är oerhört stora. Varje människas seger ger seger och lidande i människans hjärta. I människors liv Vilket är den yttre och interna frågan i hela världen Och utanför våra hjärtan Våra egna hjärtan

Och leda till sann lycka i Nirvana-världen Av Lord Buddha

• Från Phayap Panyatharo-fasen, stanna kvar med en begäran om att komma in i livets Nirvana.

30 januari 2020 kl. 00:26

 

 

∞∞∞∞∞
38.Sweden-สวีเดน

2..วาทะที่ 2. Ω 2: a ordet, Wuhan-virus kommer från den moderna världens smuts. Renhet, endast renlighet kan rengöras. Och det är vägen till vägen till Nirvana Renlighet
3..วาทะที่ 3.Ω Det tredje ordet: Världen måste fly Cowit-19 i 14 dagar och måste agera i ensamhet. Och nå en ny värld Möt Cowit 19 som sin vän Ledande till Lord Buddhas nirvanavärld som en stor vän Enligt
4..วาทะที่ 4..Det fjärde ordet ... Vinn viruset, viruset, COVI-19. Erövrade världen och gick in i Nirvana genom att upplysa sanningen om solen.
5..วาทะที่ 5.Kämpa COVID-19-kriget genom att utföra operationer En karriär som är en övningการงานอาชีพคือธรรมะ
6..วาทะที่ 6..Problemet med otillräcklig markbegravning av de döda från COVID-19 Förstå sankhara liv och bränn det.
9..Nummer 9. Var och en av våra hus är ett tempel. Nya tempel kommer att äga rum runt om i världen. Världen har kommit till tidens väg. Det finns en ädel person som redan har övervunnit lidandet.เอาบ้านเป็นวัดทั่วโล
10..วาทะที่ 10..Tillräcklig ekonomi och överskott hjälper världens befolkning i denna Covid-19-era.
12..วาทะที่ 12..Det är det nionde ordet i COVID 19 som borde påminna människor om sanningen om förstörelse och förfall av allt liv och varelser, även det oändliga universum är inget undantag.
32..วาทะที่ 32..Mother's grace พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34..Till Indien och människorna i världen i dag i COVID. Kom upp från Great River Ganga.
38..วาทะที่ 38..Det dödliga koronaviruset slukar den mänskliga världen mycket. Världen själv tar slut. Led din själ till fred, ensamhet och fred. Tvätta sinnet till rent och vitt runt. Det är det bästa sät
39..วาทะที่ 39..අද එංගලන්තයේ COVID හි නව ප්‍රභේදය සත්‍යයේ අව
41..วาทะที่ 41 สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.För kinesiskt nyår, 12 februari 2021
43..วาทะที่ 43.För alla hjärtans dag
44..วาทะที่ 44..Innan du dör av ålderdom eller på grund av COVID idag.
50..วาทะที่ 50. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51.Jag skulle vilja förklara förtrollningen, Owat, Patimokkha enligt följande: จันทร์เต็มดวงบ่งบอกดวงจิตผ่องแผ้ว15
52..วาทะที่ 52 แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่ 53..Erövra dig själv, sättet att vinna livets krig.
54..วาทะที่ 54..Rupang Bhikkave Anatta Titta, munkar, bilden är själlös Till begravningen av Phrakhru Worathamkanarak Dekan i Wang Hin District, Sisaket
55..วาทะที่ 55..Det 55: e talet..Till Myanmars statskuppjuntas glömmer du tålamodens sanning. förstöra Myanmars demokrati Det kommer inte att finnas något land
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..ปัญหามุสลิม Muslimer, muslimska världsproblem
69..วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565Makha Bucha Day, en viktig dag för hela mänskligheten runt om i världen, runt den 16 februari 2022
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน Till det rysk-ukrainska kriget
75..อริยสัจธรรมข้อที่ 1 ทุกข์ Noble Truth No. 1 Lidande
76..อริยสัจธรรมข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ Lidandets andra ädla sanning, lidandets orsak 1, bara att veta orsaken till lidandet förstöra orsaken till lidandet Det är bara slutet
77..อริยสัจธรรมข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ Den tredje ädla sanningen: Dukkha Nirodha Lidandets upphörande 1. Nirodha
79.. The 4 Noble Truths, 4 manuscripts for translations of 64 world languages, complete the 4 Truths, Samutaib, Nirodha, the Path. 79..อริยสัจธรรม 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
93 Thailändska muslimer förstår inte de islamiska skrifterna som alla lögner. bara som slav svek till döden Idag har islam i Thailand gjort så många misstag att hela landet måste resa sig och fly från Thailand.Copyright © 2010 All Rights Reserved.