ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1..Wuhan virus, 1.. Geiriau 1.. Feirws Wuhan Sut fydd y byd yn mynd heibio i'r firws ofnadwy hwn? Dod i wybod gwirionedd glendid Yn fudr yn gyntaf.

 

 

 

59.Wales เวลล์

-----

1.. Geiriau 1.. Feirws Wuhan Sut fydd y byd yn mynd heibio i'r firws ofnadwy hwn? Dod i wybod gwirionedd glendid Yn fudr yn gyntaf.

 

Firws Wuhan, sut fydd y byd yn mynd heibio i'r firws ofnadwy hwn?

SUT BYDD Y BYD yn pasio trwy firws WUHAN Y Feirws drwg hwn?

 

I'n byd sy'n wynebu afiechyd mawr marwolaeth Mae firws Wu yn torri coronafirws heddiw

Felly, mae cwestiwn sut i wneud ein byd ni a phobl y byd hwn. A fydd yn gallu mynd heibio'r firws peryglus hwn?

 

Yr ateb i'r cwestiwn hwn yw glendid, gadewch i ni ledaenu'r cylch glân hwn i bedwar ban byd. Gwna yr holl fyd yn lân ac yn rhydd oddiwrth bob budreddi.

 

 ac ar yr un pryd yn gwneuthur y byd yn lân ac aflan glanhau Bwrw allan yr holl fudr o'th galon dy hun, glanha dy galon, bob un yn y byd hwn. pan fyddo calonnau yr holl fyd wedi eu glanhau o fudr Dyma'r ffordd i oresgyn pob afiechyd a phob afiechyd.

 

 ac mae'r manteision y tu hwnt i hynny. Mae buddugoliaeth pob person yn cymryd buddugoliaeth pob dioddefaint yn y galon ddynol. ym mywydau pobl sef mater allanol a mewnol yr holl fyd ac yn allanol o fewn ein calonnau. ein calonnau ein hunain

 

ac yn arwain at wir hapusrwydd ym myd nirvana yr Arglwydd Bwdha.

 

• O dudalen Facebook Phayap Panyatharo, rydw i gyda Rwyf am fynd i mewn i nirvana yn y bywyd hwn.

Ionawr 30, 2020 12:26 am •

----- 
59.Wales เวลล์

3..วาทะที่ 3.14 วันสันโดษ. 3.. Gair 3.. Rhaid i'r byd i gyd osgoi Covid-19 am 14 diwrnod. Manteisiwch ar y cyfle hwn i ymarfer Dharma unigedd yn gywir. yn gorfforol ac yn ysbrydol, y ffordd i gyrraedd byd nirvana yn ôl gwirionedd uchaf Bwdhaeth
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก Anfon hapusrwydd 2021, lleferydd 41.. SorKhorSor. 2021, 63 o ieithoedd y byd, trist iawn Mae Covid wedi cymryd bywyd y byd i raddau helaeth. Ymladd â gwirionedd unigedd, y ffordd honno i fyd nirvana. Diwedd diodde
62..ยอดสุภาษิตโลก (63ภาษา) world proverb(63 languages)
69..วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565Diwrnod Makha Bucha, diwrnod pwysig i holl ddynolryw ledled y byd, tua 16 Chwefror, 2022
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน I'r Rhyfel Rwsia-Wcreineg
75..อริยสัจธรรมข้อที่ 1 ทุกข์ 75..Y Gwir Nobl Cyntaf: Dioddefaint, Pob Dioddefaint, Y Gwir Am Ddioddefaint
76..อริยสัจธรรมข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ Yr 2il Gwirionedd Nobl o Ddioddefaint, achos y dioddefaint 1, Dim ond gwybod achos y dioddefaint dinistrio achos y dioddefaint Dim ond y diwedd ydyw
77..อริยสัจธรรมข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ Y Trydydd Gwirionedd Nobl: Dukkha Niroda Rhoi'r gorau i ddioddefaint 1. Niroda
79.. The 4 Noble Truths, 4 manuscripts for translations of 64 world languages, complete the 4 Truths, Samutaib, Nirodha, the Path. 79..อริยสัจธรรม 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
93 Nid yw Mwslimiaid Thai yn deall yr ysgrythurau Islamaidd fel pob celwydd. yn unig fel caethwas brad i farwolaeth Heddiw, mae Islam yng Ngwlad Thai wedi gwneud cymaint o gamgymeriadau fel bod yn rhaid i'r wlad gyfan godi a ffoi o Wlad Thai.Copyright © 2010 All Rights Reserved.