ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
5 ธันวาสดุดีมหาราช 2554


   
 
 
๕ ธันวามหาราชสุดี ๒๕๕๔
จากบทกวีสดุดี ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๔๒
เสด็จทอดพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารก
เมื่อ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542
เนื่องในวโรกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ
 
 
 
หิตาย สพฺพโลกสฺส                           ปญฺญาเสฏฺโฐ วโร พทฺโธ
ฐิโต มคฺคเผลสุ โย                           วนฺเทหํ โลกนายกํ
 
ภูมินาโค มหาวีโร                             ภูมิเตโช มหานาโถ
ภูมิพโลมหาราชา                             ราชหํโส วิลาสิโน
หิตาย สพฺพภูตสฺส                            ราชาเสฏฺโฐ มหุตฺตโม
 
 
 
๑. ลุคราสาวกเจ้า                            พุทธิญาณ พู้นเฮย
เสร็จพรรษศาสนกาล                        ผ่องแผ้ว
อุดมโภคผลพลาญ                           ผองแผ่น ธรรมเฮย
ภูธเรศธแกล้ว                                  เกลื่อนรี้พลผยอง ฯ
 
๒. ชลนองสองฝั่งฟื้น                       พระยายง เจ้าเอย
ทวาทศทะยานลง                             ลุ่มใต้
หนาแผ่นสุธารธง                              ดารดาษ ไฉนนั่น
ธาเรศร์เนืองนบไท้                           ธิราชท้าวหงส์เหิน ฯ
 
๓. ดำเนินโดยเผด็จพร้อม                 พลไกร- ยุทธนา
เพียงพยุหขบวนชัย                           เข่นขว้ำ
แผ่พระกฤษฎาภิไธย                         รวงรุ่ง พระเฮย
ปานอัศวเมธกล้ำ                              แผ่นเรื้องใดหาญ ฯ
 
๔. สคราญน่านน้ำเฟื่อง                    ฟองชล- ธีเฮย
นาเวศขบวนยอยล                            กล่อมด้าว
อึงอุตมการชน                                 สองฝั่ง กรุงนา
กอปรพระบารมิศรท้าว                       ทอดผ้าเผดียงสงฆ์ ฯ
 
๕. ผองพงศ์พยุหกลั่นกล้า                 กลางสมร
ทองคู่กรรมกำจร                              เผ่นผ้าย
สองเสือห่มนาคร                              เฟือนฟั่น แลนา
ลงเล่นลำน้ำหว้าย                             แหวกเย้ามัสยา ฯ
 
๖. ขบวนนาเวศแพร้ว                        พรรณรงค์
สัพพสำเนียงลง                               ครั่นครึ้น
อนันตนาคภุชงค์                              ควรพรั่น พระนา
ทรงพ่าพระกฐินขึ้น                           สะทกท้องธารธรรม ฯ
 
๗. นำขบวนหลากล้วนเหล่า                พลาสินธุ์
รามราพณ์เกลื่อนพลยิน                     พ่างพื้น
นารายณ์สู่สุบรรณผิน                        โผผก เพลินเล่า
แผลงพระเดชเฟื่องฟื้น                      แผ่นเพี้ยงภินท์พัง ฯ
 
๘. ดั่งอสูรราพณ์ร้าย                        โคจรา รักษ์ฤา
หลายเหล่าทศพงศา                         แห่ห้อม
หลายเหล่าเผ่ารามา                          ขุนกระบี่ กบินทร์เล่า
สองหมู่เริงฤทธิ์พร้อม                        เผด็จฟ้าเฟือนฟอง ฯ
 
 
๙. หงส์ทองผยองเดชเพี้ยง                ภุชคี
ครืนครั่นคุงธรณี                              อะคร้าว
เหิมพระเดชพระภูวดี-                        ศวรยาตร ลงแฮ
สุพรรณหงส์เห็จห้าว                          ผ่องพื้นโพยมยง ฯ
 
๑๐. อลงกรณ์อลงกตแก้ว                  นฤพาน พู้นฤา
วิมุตติเขตควรสนาน                          สร่างสร้อย
ขานขับเสนาะนิทาน                          ทิพโสต บนฤา
เย็นอุระร่ำคล้อย                              เคลื่อนฟ้าลงดิน ฯ
 
๑๑. เวคินทร์ลอรุ่มเรื้อง                     รวิวรรณ แลนา
อาทิตย์อัสดมพลัน                           เพริศแพร้ว
ชนวิโยคเยียวขวัญ                           ระส่ำเมื่อ ใดเล่า
หงส์หากคืนคาบแก้ว                         สนุกน้ำลำชาญ ฯ
 
๑๒. บารมีพระมากล้ำ                        เลอสรวง
บุญพระเทิดสยามปวง                       อยู่เกลี้ยง
ตรัยรัตน์จำรัสรวง                             เรืองทวีป ใดเล่า
บุญพระศาสนธรรมเลี้ยง                    โลกคล้อยคืนคลา ฯ
 
๑๓. อาทรพุทธศกสร้าง                     วิรกรรม เทอญนา
ขัตติยะพราห์มณานำ                         มุ่งเมื้อ
รังสรรค์สุธาธรรม                             บนโลก ปวงเล่า
เผด็จบาปบุญเอื้อ                             โปรดเอื้อสังสาร ฯ
 
 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
มูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร) และ หนังสือพิมพ์ดี
พยับรวิวรรณ(บาลี)-คุณบูรณ์ พิมพ์พรรณ(ไทย)
บาลี : บทขับสรภัญญะ ไทย : บทขับทำนองเสนาะ
ผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง
 เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ยุคการเมืองอนารยธรรม จากหน้า 1

แถลงข่าวแดงทั้งแผ่นดินปลายเดือน ม.ค.2555+วันครูและวันเด็ก
สวดมนต์ข้ามปี 2554
สื่อตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี พ.ศ.2554
ประเด็นมาตรา 112
ล่ามโซ่อริสต์มันต์ พงษ์เรืองรอง
จากเวบบอร์ด คณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญ จากตุลาการภิวัฒน์ถึงศาลสถิตศรีธนญชัย
จากเวบบอร์ด 10 ธันวาคม 2554 วันรัฐธรรมนูญ มาช่วยสอนหลักรัฐธรรมนูญกันหน่อย
คอยฟังเด็อภิปรายผู้ใหญ่ในสภาวันนี้
คนไทยอย่าเห็นแก่ตัวครับ
คนไทยพูดคุยกันได้ครับ หนักหนาสาหัสเพียงไหนก็ตาม
เจ๊กลิ้มมาแล้ว
ออกพรรษาแล้ว เทศกาลทอดกฐินเริ่มวันนี้ รายงานน้ำท่วมศรีสะเกษ
it's amazing war in Thailand
สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมประเทศไทย
โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม มาแล้ว
ออกพรรษาแล้ว คณะสงฆ์ศรีสะเกษตักบาตรเทโวช่วยน้ำท่วม
Charity for the people facing a great flood in Thailand
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งศ.อุกฤษ มงคลนาวิน สะสาง กฎหมายไทยล้าหลังสะสมความคิดเก่า
เฝ้าดูหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์
รำลึก35ปี19ต.ค.2519
ดารณี กฤตบุญญาลัย - จรัญ ดิษฐาอภิชัย มอบตัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดรัฐบาลยิ่งลักษณ์
2 พรรคร่วมต่อต้านทุจริตคอรรัปชั่น
เชิร์ตแดงชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รำลึก 5 ปี รัฐประหาร
To the World
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
สถิติคลิกครั้งเข้าชมสารบาญโหราศาสตร์
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2554
To The World
ขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทย
กกต.
To The World
เฝ้าดูพรรคเล็กเมื่อเข้าร่วมรัฐบาล กับพรรคใหญ่
เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์เมื่อนับคะแนนไปแล้ว 100.00 %
ศาลโลกให้จับ'กัดดาฟี'สั่งฆ่าม็อบ อีกหน่อยสั่งจับทรราชเมืองไทย
เฝ้าดูพรรคการเมือง บทบาทของพรรคเล็ก นโยบายมุสลิม
ทัศนะของผู้ฟังนายอภิสิทธิ์ พูดที่ราชประสงค์
พรรคเพื่อไทยสนามสุดท้าย รัชมังคลากีฬาสถาน
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบประชาชน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ก่อนวันเลือกตั้ง
ไอ้ขี้หมา ไอ้หน้าตัวเมีย พบสตรีนักรบแดงผู้ถือธงคนสุดท้ายเวทีราชประสงค์
Happy Berthday Aung San Su Kui 66th
โลกทั้งโลกเดินไปสู่ประชาธิปไตย คุณทำอะไรเพื่อประชาธิปไตยบ้าง?
โค้งอันตราย
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โหงเฮ้ง ผู้ทรงฯทบ. ฟ้องระงับการเลือกตั้ง
เฝ้าดูพรรคการเมือง บรรหาร + เพื่อฟ้าดิน ติดป้ายอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา
from people republic of china วันชุมนุมแดงระลึก 19 พ.ค.2554 เพื่อไทยจับได้เบอร์ 1 ปาร์ตีลิสต์
กอ.รมน.บุกปิดวิทยุชุมชน 13 แห่งไม่ชอบธรรม
เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลและศัตรูของประชาธิปไตย
บิน ลา เดน ศัตรูหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกาถูกฆ่าตายแล้ว
บุคคลแห่งปี พ.ศ.2553 ของหนังสือพิมพ์ดี
พรรคเพื่อไทยปราศรัยใหญ่2เวที เชียงใหม่-ขอนแก่น แดงเต็มพื้นที่เหนือ-อีสาน
ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ ประชาชนพ้นทุกข์ ได้ปัญญา ตาสว่างทั้งแผ่นดิน
เปรม ตินสูลานนท์ ถึงธาริต เพ็งดิษฐ์
แดงรำลึกครบรอบปี 10 เม.ย.2553
น้ำท่วมแผ่นดินใต้เป็นเรื่องแปลกผิดคาดที่นอกฤดูกาลที่ควรเป็น
แดงชุมนุมทุ่งลีหูอุดรธานี รำลึกครบรอบการต่อสู้ 5 ปี
แดงโบนันซ่า
ญี่ปุ่นทวงถามถึงคนของเขาที่ตายในการชุมนุมคนเสื้อแดง
แผ่นดินไหวในพม่า 6.7ริกเตอร์
Japan's Tear
สหรัฐและพันธมิตรปฏิบัติการทางทหารต่อลิเบียแล้ว
ชุมนุมครบรอบ1ปีเคลื่อนพลแดงทั้งแผ่นดิน 12 มี.ค.2554 แกนนำคืนบ้านเก่า
ประชาธิปไตยต้องเต็มใบ ลัทธิประชาธิปไตย
ปล่อยแกนนำแดง และLibya Uprising
This is a definition of tyranism นี่คือนิยามของคำว่าทรราชย์
แดงชุมนุม 13 ก.พ.2554 เรียกร้องความยุติธรรมให้แกนนำ
A Second Urgent Message to President Mubarak of Egypt
จากเวบบอร์ด ชำแหละนโยบายขายไข่ชั่งกิโล และประชาวิวัฒน์
ตีตรวนเขาทำไมเขาเป็นสัตว์ร้ายหรือ? มาร่วมสร้างกติกาประชาธิปไตยกัน
สามอาจารย์แดง สู้เพื่อวิชาการแดง เพื่อหลักการเสมอภาคของชายหญิง
An urgent message to president Mubarak of Egypt
อัมสเตอร์ดัมกับนปช.ฟ้องศาลโลก อภิสิทธิ์ ว่าทนายรับจ้าง คำตอบโต้อย่างฉกรรจ์
จาก2มาตรฐานถึงศาลสถิตศรีธนญชัย (จาก เวบบอร์ด)
แดงวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธ.ค.2553
จากเวบบอร์ด รัฐบาลปิดกั้นสื่อ สื่อย่อมรักประชาธิปไตยปิดกั้นไม่ได้
จากเวบบอร์ด ลูกน้องเจ๊กลิ้มหาว่าลำเอียงไม่รักชาติไม่รักประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.