ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ

นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ

ชาวนาในระโนด(สงขลา) พัทลุงและนครศรีธรรมราช ชุมนุมเรียกร้องการรับจำนำข้าว  ภาพออนไลน์ ข่าวทั่วไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 15.34 น.

ประจวบ ไชยสาส์น กับอดิศร เพียงเกษ รายการตรงไปตรงมา วันนี้ พูดเหมือนจะยุยงชาวนา.........ด้วยความที่ยึดมั่นถือมั่นว่า  นโยบายรัฐบาลปรับปรุงไม่ได้  พูดหมือนนักศาสนาผู้มุ่งมรรคผลนิพพาน โดยสัจจะว่าไปแล้วจะต้องรักษาไว้ให้ได้......(น่าจะไปบวชเสียและมุ่งมรรคผลนิพพานในโลกอรหันต์ไปโน่น)  .  แต่นโยบายที่ประกาศไปแล้ว นั้น....ไม่ใช่ว่าจะปรับไม่ได้......เหตุที่จำต้องปรับนโยบายนั้นมีอยู่สำคัญ ๆ ก็คือ 1.   ภัยธรรมชาติ   เมื่อมีภัยธรรมชาติใดที่มาเกี่ยวข้องกับนโยบาย  เช่นน้ำท่วมใหญ่ มีสินามิ  เป็นต้น  นโยบายก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เอง...จะมาอ้างสัจจะยังไงก็อ้างไม่ได้ ในเมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยอยู่แล้ว  เห็นไหม  ว่านโยบายย่อมปรับปรุงได้   2.   สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมโลกโดยรวมเกิดเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนไปอย่างกระทันหัน  เช่นเกิดภาวะสงครามระหว่างประเทศที่มากระทบนโยบายโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศเป็นต้น เช่นกรณีข้าวล้นตลาดโลก เราขายข้าวไม่ออก ...... และ 3.  องค์รวมของนโยบายทั้งหมดเป็นอย่างไร   ในที่นี้รัฐบาลมีเหตุผลตามข้อ 3  .............  ถ้าเรายืนหยัดว่าต้องรักษาสัจจะ  นั่นมันไม่ชอบด้วยเหตุผลของการบริหารนโยบาย   เช่นเราไปทุ่มให้นโยบายด้านใดด้านหนึ่ง แล้วปล่อยให้นโยบายอีกด้านหนึ่งฝ่อลงไป   ในที่นี้รัฐบาลอ้างวินัยการเงินและเศรษฐกิจโลก .......  นั่นหมายความว่า  นโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะปรับลง ปรับขึ้นได้....หรือแม้บางนโยบายก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกไปเลย.....ก็ชอบด้วยวิถีทางการบริหารนโยบาย ............. นี่คือความเข้าใจที่ถูกต้อง   เราไม่เห็นด้วยกับอดิศร เพียงเกษ  ในคำพูดที่ว่ารัฐบาลต้องรักษาสัจจะ 15,000 เอาไว้ ......เพราะเหตุว่ามีเหตุผลที่เราจะต้องยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ 3 อย่างดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้องค์รวมของนโยบาย เดินไปได้และก้าวหน้าในองค์รวม  และเพื่อการมีชีวิตอยู่ที่ยั่งยืนนาน  ดีกว่ารวยประเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกลับมายากจนตลอดชีวิต ....   เราเห็นด้วยกับวีรกานต์ มุสิกพงษ์ ที่ว่า   รัฐบาลอย่ามองชาวนาเป็นศัตรู แต่มองชาวนาเป็นมิตร   ทุกข์ของชาวนารัฐบาลต้องรับฟังและช่วยเหลือ    แต่เราขอเพิ่มเติมไปหน่อยว่า ชาวนาก็ต้องมองทุกข์ของรัฐบาลให้ออกเช่นเดียวกัน และ ทุกข์ของรัฐบาลนั้นก็คือ รัฐบาลต้องมองกว้างไปกว่ามวลชาวนาพวกเดียว เพราะรัฐบาลเป็นประชาธิปไตย ยังมีประชาชนกลุ่มอาชีพและชนชั้นเหล่าต่าง ๆ ที่เป็น  ประชาชนเช่นเดียวกับชาวนา  ที่ในระบอบประชาธิปไตย มีความเสมอภาคที่จะได้รับบริการจากรัฐบาลพอ ๆ กันหมด อย่างยุติธรรม   .........  เราอยากให้นักวิชาการรอบคอบในการเสนอแนะให้มากกว่านี้  และนโยบายนั้นย่อมไม่อาจจะตายตัวได้    แต่ต้องยืดหยุ่นได้   นี่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ  ถ้าจะอุปมา  นโยบายคือยุทธศาสตร์  ในที่นี้รัฐบาลก็ยังคงยึดในยุทธศาสตร์จำนำข้าวอยู่  แต่  ยุทธวิธีนั้น....... ท่านว่าต้องตายตัวหรือ?    ยุทธวิธีต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ภายใต้ยุทธศาสตร์  นี่จึงจะชนะ.....ถ้าท่านจะไปยึดตายตัวว่าต้องยุทธวิธีนี้เท่านั้น  ว่าอะไรไปแล้วต้องอย่างนั้น   นี่ไม่ใช่แนวคิดศาสนา แต่แนวคิดของโลกธรรมดา ๆ  ถ้ายุทธวิธีปรับ เปลี่ยนไม่ได้แล้ว  นั่นจะชนะข้าศึกได้อย่างไร ใช้หัวหน่อย? 

ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
24 มิ.ย.2556
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.