ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้นภาค 1
bulletภาค 2
bulletภาค 3
bulletภาค 4
bulletภาค 5
bulletภาค 6
bulletภาค 7
bulletภาค 8
bulletภาค 9
bulletภาค 10
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletดี เล่มที่ 45
bulletดี เล่มที่ 46
bulletดี เล่มที่ 47
bulletดี เล่มที่ 48
bulletดี เล่มที่ 49
bulletดี เล่มที่ 50
bulletดี เล่มที่ 51
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
นิทานสนุกสุดยอดจินตนาการ

โปรดคลิกเพื่อลิ้งค์สู่ นิทานแสนสนุกสุดยอดจินตนาการ

พระเหลียวหลัง

เจ้าชายหงส์ขาว

ดอกไม้ป่าสีน้ำเงิน

พญาโคร่งดำโพธิสัตว์

ซิ่งเนรคุณ

ยมราชถามอะไรคือการศึกษา

มานุสสาสุรสงคราม(สงครามเลือดต่างสี-สุดยอดวีระ-คุณธรรม)

 

 

โปรดคอยพบ นวนิยายเรื่องสั้นชนะการประกวด ได้รางวัลชมเชย จาก ธนาคารกรุงเทพ โครงการวรรณกรรมไทยบัวหลวง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นองค์อุปถัมภ์  ในปี พ.ศ.2533 

ชุด  อาลัยบาป ถึง ธารมโนเพชร รวม 9 เรื่องสั้น  ดังนี้ :-

1.  อาลัยบาป

2.  คนไม่เคย

3.  ภาระสี่เหล่าจักรพรรดิ์ธรรม

4.  เมืองคนหิว

5.  นักเลงปืนแก๊ป

6.  อนุสรณ์ป่าช้าอนุสาวรีย์ลูกรัก

7.  ตำนานรักหนุ่มบ้านกาจสาวบ้านมโนรมย์

8.  สงครามครั้งสุดท้าย  และ 

9.  ธารมโนเพชร 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.