ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ

 นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ องค์กรอิสระ ตามรธน.2550 รธน.เถื่อน รธน.โจร ได้กระทำสิ่งที่โลกตกตะลึงอีกครั้งหนึ่ง
และโดยเชื่ออย่างสุจริตว่าตนกระทำไปตามหลักนิติธรรม ในคราวก่อน ๆ ก็มีคราวที่ได้ตัดสินให้
นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไร้เหตุผล เพราะการที่นายกฯสมัคร
ไปออกรายการชิมไปบ่นไปทางโทรทัศน์ มันเป็นความผิดอย่างไร? มันเป็นโทษภัยแด่ใคร? โดย
ที่รายการนั้นก็เป็นเรื่องโภชนาการ ที่ให้ความรู้ในด้านโภชนาการ การอยู่ดีกินดีของคนทั้งหลาย
ที่สำคัญเมื่อมองไปที่เจนาอันแท้จริงของท่านนายกฯสมัครก็จะเห็นว่าเป็นเจตนาดีล้วน ๆ
ไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างใดเลย แม้มองในเรื่องผลประโยชน์ก็มองไม่เห็นจะเป็นไปได้ เพราะใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ทำนุบำรุงสุขแก่ประชาชนทั้งประเทศ ในฐานะที่ท่านเป็นคนที่
เชี่ยวชาญ มีความรู้ดีในเรื่องโภชนาการ ได้คิดว่าพอมีเวลาก็จะได้ให้ความรู้ในเรื่องการกินดีอยู่ดี
และการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ระดับรากหญ้า จะได้เอาไปทำอาหารการกินอย่างง่าย ๆ
ราคาถูก ช่วยฐานะเศรษฐกิจของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่นแนวคิดของท่านใน
เรื่องมะนาวแพง เรื่องหมูราคาแพง ท่านก็แนะนำเรื่องต้มซี่โครงหมูใส่มะระ ...ฯลฯ
แล้วท่านมีความผิดอย่างไร ? 

ในทัศนะขององค์กรอิสระ การที่ได้มองบทบาทนี้ว่ามีความผิดอันยิ่งใหญ่ จนจำเป็นต้อง
เอาท่านออกไปเสียจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ได้นั้น ...มันเป็นการไม่ถูกต้อง และไม่
เป็นธรรมเลย แล้วท่านได้ตัดสินเอาไทษอย่างหนักสาหัสฉกรรจ์ นั้น เท่ากับการตัดสินให้
คนที่ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อย ได้รับโทษถึงประหารชีวิตนั้น ..... เป็นการกระทำที่ผู้รัก
ความเป็นธรรมมิอาจจะรับได้....และโดยนามธรรม นี่เป็นการก่อเวรก่อกรรมอันยิ่งใหญ่ไว้แด่
ท่านสมัคร เพราะหลังจากนั้นท่านก็ป่วย มีปัญหาสุขภาพจนต้องเดินทางไปรักษาที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แล้วยังโดนกลุ่มคนของนายสนธิ ลิ้มทองกุล(พวกเดียวกับพรรค ประชาธิปัตย์
และองค์กรอิสระเหล่านี้) เข้าห้อมล้อมถือป้ายประจารในต่างประเทศ ให้เป็นที่อับอายไป
ทั่วโลก นี่เป็นการสร้างเวรกรรมอันยิ่งใหญ่ไว้แด่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร ซึ่งยมบาล
แห่งยมโลกจะต้องจารึกจดจารเอาไว้ เพื่อการพิพากษาชดใช้กรรมนี้อย่างสาสมในโลก
แห่งนามธรรม 

ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านนิติศาสตร์ที่ท่านมีความชำนาญ เป้นสาขาวิชาชีพของพวกท่าน
ที่เอามาใช้เป็นเหตุเป็นผลสำหรับการพิจารณาฐานแห่งความผิด ท่านก็ไม่ได้อ้างกฎหมาย
และไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีนี้เลย กล่าวกันว่า คณะผู้ตัดสินได้พลิกกฎหมายฉบับแล้ว
ฉบับเล่า ก็ไม่พบกฎหมาย แม้แต่บทบัญญัติเดียวที่จะเอาโทษแก่นายกรัฐมนตรี ..... แต่คณะ
ผู้ตัดสินนี้ก็ยังตั้งใจมั่นที่จะต้องหาทางลงโทษนายกรัฐมนตรีสมัครอย่างเป็นโทษที่ร้ายแรง
ระดับประหารชีวิตให้ได้ ในที่สุดก็จึงได้อ้างพจนานุกรม ซึ่งไม่ใช่กฎหมายตามความหมาย
ของนิติศาสตร์ อ้างเอาคำว่า ลูกจ้าง มาใช้ตัดสินลงโทษนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน มาตามระบอบประชาธิปไตย จนได้ 

นั่นเป็นการกระทำการตัดสินที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความลำเอียง ตามหลักการแห่งนิติธรรม
และนิติศาสตร์ และไร้เหตุผลโดยสกลศาสตร์ และเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่ของตน ....
อันย่อมเป็นความผิด และซึ่งคณะบุคคลคณะนี้ สมควรที่จะได้รับการพิพากษาและลงโทษ และ
ควรจะได้สำนึกในความผิดที่ร้ายแรง แม้เป็นความผิดอันแรก แต่ร้ายแรงพอที่จะต้องหยุด
การปฏิบัติหน้าที่ลงเสีย ด้วยความละอายใจของตนเอง (แบบประเทศที่เจริญทางตะวันตก
ที่เขามีคุณธรรม เมื่อได้กระทำผิดแล้ว ลาออกจากตำแหน่งไปเสียเอง) ...แต่คณะผู้ตัดสิน
คณะเดิมนี้ ยังคงได้โอกาส ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่กระทำการอันทุจริตต่อมา โดย
ทำการพิพากษายุบพรรคการเมือง 3 พรรค ลง โดยไร้เหตุผลทั้งทางหลักการนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ อีกเช่นเคย อันเป็นเหตุให้ นายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของประเทศไทยคือ
ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง และทั้งลงโทษกรรมการพรรคการเมืองถึง
111 คน ให้ถูกตัดขาดจากการเมืองเป็นเวลา 5 ปีต่อมา ราวกับมีเจตนาลิดรอนพรรค
การเมืองคู่แข่งของตนให้ปราศจากพลังความสามารถที่จะสู้กับพรรคของตนคือประชาธิปัตย์ 

นี่คือความอยุติธรรม อีกหนหนึ่งของคณะบุคคลคณะเดียวกันนี้ 

ต่อมา ไวไวนี้เอง คือเมื่อวันก่อนและวันวานนี้เอง คณะองค์กรอิสระ บุคคลคณะเดิม ๆนี้ ได้
ทำการตัดสินและลงโทษระดับประหารชีวิตนายกรัฐมนตรี ให้พ้นจากตำแหน่งไปอีกคนหนึ่ง คือ
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร....โดยไร้เหตุผล และโดยกระทำการเกินอำนาจหน้าที่ของตน
ในฐานะฝ่ายตุลาการ ที่เข้าไปก้าวก่ายอำนาจฝ่ายบริหาร 

มาถึงเวลานี้ จึงได้มีปรากฎการณ์ของประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเพราะความอยุติธรรมที่ประชาชน
ได้รับ ...ได้เคยมีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือ มี วันที่ 1 เมษายน2557 วันแจ้งความแห่งชาติ
ที่ประชาชนทั่วประเทศแห่ไปแจ้งความเอาผิด ตลกทั้ง 9 ศาลรธน. เจ้าเก่าที่ตัดสินให้
การเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 เป็นโมฆะ นั่นหมายถึงการที่ประชาชนเริ่มการต่อสู้อย่างเข้มข้นที่
จะชำระสะสางประเทศให้เกิดความเป็นธรรม จากองค์กรอิสระ ที่ลุแก่อำนาจ ที่ไร้เหตุผล
ไร้มาตรฐาน ไม่เคารพกฎหมาย สร้างกฎหมายเอาเองตามอำเภอใจ และรับใช้อำมาตย์ระบอบ
เก่าก่อน จึงกระทำการย่ำยีคนของประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อย่างไร้ฐานะ การเกิด
ปรากฎการณ์วันแจ้งความแห่งชาติ น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้องค์กรอิสระได้สำนึกตัว ละอายใจ
ตัวเอง อย่างที่ประเทศที่เจริญ ด้วยจิตใจที่สูงส่งเขาปฏิบัติ เช่นในญี่ปุ่น ที่ นรม.ลาออกเป็นปกติ
โดยสมัครใจตนเองคนแล้วคนเล่า หรืออเมริกา อังกฤษ ก็มีตัวอย่างที่ดี ๆ พอเอาเป็นบรรทัดฐาน
แต่องค์กรอิสระไทย ได้กระทำความผิดซ้ำซาก และหน้าด้านไร้ความอาย และยังคับแคบ
เหมือนกบในกะลา ไก่ในสุ่ม เพราะแกไม่เคยฟังเสียงประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เตือนมา
ให้ระวังการเมืองในประเทศไทยต้องเป็นไปในวิถีทางประชาธิปไตย ไม่เคยรู้เรื่องการเมือง
อาเซียนว่าไทยจะต้องไปมีส่วนกับองค์กรอาเซียนอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร อย่างกรณี
ล่าสุดนี้ทั้งนายบัน ซี มูน ลธ.ยูโน และเสียงจากบารัค โอบามา ปธน.สรอ. ก็เตือนประเทศไทย
ให้หาทางออกโดยวิถีทางประชาธิปไตย โดยให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และองค์กรเหล่านี้ไม่ทราบ
ด้วยซ้ำว่าตนมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีสมเป็นองค์กรสูงสุดของ
ประเทศอย่างไร? 

บัดนี้จึงได้รับการตอบแทน ด้วยการปลุกประชาชนที่คั่งแค้นขึ้นทั่วแผ่นดิน จะปฏิบัติการกวาดล้าง
องค์กรเถื่อน รัฐธรรมนูญเถื่อนไปเสีย สร้างรากฐานประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นมาเท่านั้น จึงจะ
สร้างระบบและระบอบที่เป็นธรรมขึ้นมาได้ 

แต่แม้จะเกิดปรากฎการณ์ของแผ่นดินที่ต่อต้านเตือนกันขนาดนี้แล้ว องค์กรเถื่อนเหล่านี้ก็ดูจะ
ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไร กับการกระทำผิดของตน โดยคิดแบบหลงอำนาจไปสุด ๆ ว่า ใครจะอาจ
ลงโทษพวกเขาได้ 

นั่นแหละ !! ถึงโดยรูปธรรม ประชาชนอาจจะลงโทษพวกเขาไม่ได้ขณะนี้ แต่วันหน้ายังมี ต้องเอา
มาชำระให้ได้ แต่โดยนามธรรม นั้นยากจะหลีกหนี 

พุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ใน นิพเพธิกสูตร ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย ไว้ว่า
<<< เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา >>> แปลว่า
<<< ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนานั่นแหละเป็นกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว บุคคลย่อมกระทำกรรม
โดยทางกาย วาจา ใจ >>> 

ในภาคนามธรรมตามหลักพุทธศาสนา คือ องค์รวมของ เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ
องค์กรอิสระเหล่านี้ มี ศาลรธน. และ ปปช. เป็นต้น ย่อมรู้ดีแก่ใจตนเอง ว่าตนไม่มีความสุจริต
และทุจริตต่อวิชาชีพของตนอย่างร้ายแรง ได้กระทำกรรมบาปโดยให้โทษให้ทุกข์แก่คนอื่น
.... ในนามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส.และสว. ท่านมีความหมายรวมถึงประชาชนนับล้าน ๆ คนด้วย
เพราะนายกรัฐมนตรีและคนสำคัญเหล่านี้ในระบอบประชาธิปไตย หมายถึงการเชื่อมโยงไปถึง
เจ้าของประชาชนเสมอ องค์กรเหล่านี้ได้ทำโทษทุกข์แก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส.และสว.
ที่มาจากประชาชนนับล้าน ทั้ง ๆ ที่โดยสถานะของตนเป็นเพียงองค์กรเถื่อน ที่นั่งบนบัลลังก์
การพิพากษาในนามองค์พระมหากษัตริย์ แต่มิได้มีพระบรมราชโองการ...จึงมีความผิดในด้าน
จริยธรรมไปอีกสถานหนึ่งอันฉกรรจ์ต่างหาก อนึ่งบุคคลเหล่านี้ คือ นรม.ก็ดี สส.ก็ดี สว.เลือกตั้งก็ดี
พรรคการเมืองก็ดี โดยหลักการประชาธิปไตยแล้ว ไม่อาจจะมีผู้ใดหรือองค์กรใดลงโทษให้ออก
ปลดออก ไล่ออกได้ นอกจากประชาชนเท่านั้น ซึ่งนี้เป็นหลักการสำคัญที่แม้คนผู้อยู่ในหน้าที่
ตำแหน่งสูงในระบบไทยยังไม่เข้าใจอยู่ 

และความผิดขององค์กรเหล่านี้ จะต้องได้รับการลงโทษทางนามธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย
เพราะเจตนาของตน ๆ ย่อมรู้ดี สมพุทธวจนะ ข้างต้นที่ว่า...เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ
....ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรม....จะปฏิเสธตนเองไม่ได้ ฉะนั้น ทำกรรม
อันใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ต้องตามหลักศาสนาพุทธ คริสต์
และอิสลาม ทุกประการ

ทางพุทธ โดยวัดวาอารามสวดกันเป็นประจำโดยภาษาตลาด ๆ ง่าย ๆ ทั้งญาติโยมและ
ภิกษุสงฆ์สามเณรทุกวันธรรมสวนะ เตือนคนทั้งหลายว่า 

กัมมัสะโกมหิ เรามีกรรมเป็นของตัว

กัมมะทายาโท มีกรรมเป็นผู้นำมามอบให้

กัมมะโยนิ มีกรรมเป็นผู้นำมาเกิด

กัมมะพันธุ มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์และพวกพ้อง

กัมมะปะฏิสะระโณ มีกรรมเป็นเครื่องยุยงเป็นเครื่องระลึก

ยัง กัมมัง กะริสสามิ เราจักทำกรรมอันใดไว้

กัลยาณัง วา ดีก็ตาม

ปาปะกัง วา ชั่วก็ตาม

ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 


บัวระย้า ชะบาบุญเสฏฐ์
9 พ.ค.2557  08:45:50
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.