ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ยุคการเมืองอนารยธรรม จากหน้า 1

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ยุคการเมืองอนารยธรรม บทวิเคราะห์ ที่รายงานผลงานความคิด งานวิจัยผสมผสานหลักวิชาทุกชนิดในสังคม  ตั้งแต่รัฐประหาร 19 ก.ย.2549 ถึงโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม กับ นปช.ร่วมกันฟ้องศาลโลก เมื่อ 31 ม.ค.2554(จากหน้า 1 ของเวบไซต์) ถึงปัจจุบันแถลงข่าวแดงทั้งแผ่นดินปลายเดือน ม.ค.2555+วันครูและวันเด็ก
สวดมนต์ข้ามปี 2554
สื่อตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี พ.ศ.2554
ประเด็นมาตรา 112
ล่ามโซ่อริสต์มันต์ พงษ์เรืองรอง
จากเวบบอร์ด คณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญ จากตุลาการภิวัฒน์ถึงศาลสถิตศรีธนญชัย
จากเวบบอร์ด 10 ธันวาคม 2554 วันรัฐธรรมนูญ มาช่วยสอนหลักรัฐธรรมนูญกันหน่อย
5 ธันวาสดุดีมหาราช 2554
คอยฟังเด็อภิปรายผู้ใหญ่ในสภาวันนี้
คนไทยอย่าเห็นแก่ตัวครับ
คนไทยพูดคุยกันได้ครับ หนักหนาสาหัสเพียงไหนก็ตาม
เจ๊กลิ้มมาแล้ว
ออกพรรษาแล้ว เทศกาลทอดกฐินเริ่มวันนี้ รายงานน้ำท่วมศรีสะเกษ
it's amazing war in Thailand
สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมประเทศไทย
โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม มาแล้ว
ออกพรรษาแล้ว คณะสงฆ์ศรีสะเกษตักบาตรเทโวช่วยน้ำท่วม
Charity for the people facing a great flood in Thailand
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งศ.อุกฤษ มงคลนาวิน สะสาง กฎหมายไทยล้าหลังสะสมความคิดเก่า
เฝ้าดูหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์
รำลึก35ปี19ต.ค.2519
ดารณี กฤตบุญญาลัย - จรัญ ดิษฐาอภิชัย มอบตัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดรัฐบาลยิ่งลักษณ์
2 พรรคร่วมต่อต้านทุจริตคอรรัปชั่น
เชิร์ตแดงชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รำลึก 5 ปี รัฐประหาร
To the World
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
สถิติคลิกครั้งเข้าชมสารบาญโหราศาสตร์
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2554
To The World
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.